Shromáždění představitelů

přejděte do rubriky zápis z jednání nebo usnesení