Zápisy z jednání

rok 2020:

Zápis z valné hromady Okrsku Havířov z 12.2.2020 více zde:

Usnesení z valné hromady okrsku Havířov 2020 více zde:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2019:
Zápis ze schůze Okrsku Havířov 23.4.2019.
Usnesení valné hromady okrsku Havířov 1.3. 2019.
Zápis z VH okrsek Havířov 1.3.2019.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2018:

Zápis ze schůze OA Havířov z 11.4.2018.

Program Výroční valné hromady Okrsku Havířov konané dne 23.2 2018.
Usnesení z Výroční valné hromady OA Havířov únor 2018.
Zápis z VVH Okrsku Havířov z 23.2.2018.