Informace

VVH SDH a Okrsků 2021-2022 více zde:

rok 2020:

VH okrsku Český Těšín konaná dne 21.2.2020 více zde:

Usnesení z VH 21.2.2020 001.bmp více zde:

Usnesení z VH 21.2.2020 002.bmp více zde:

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2019:
Organizační  zabezpečení okrskového kola PS Č.Těšín 3.5.2019 Stadion Na Frýdecké Č.Těšín více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

rok 2018:

Pozvánka na VVH okrsku Č.T. 23.2. 2018 více zde: