Požární ochrana očima dětí a mládeže v roce 2024:

Příprava akce POODM - IZS 15.června 2024 konaná v kulturnín domě - náměstí Rychvald více zde:

 

Požární ochrana očima dětí a mládeže v roce 2023:

Poděkování za POODM v roce 2023 více zde:

Zápis OORP z jednání a hodnocení POODM z 1.4.2023 více zde:

Výsledky akce Požární ochrana očima dětí a mládeže v roce 2023:

 
 

Požární ochrana očima dětí a mládeže v roce 2022:

Průvodní dopis k propozicím soutěže POODM v roce 2022 více zde:

Metodický pokyn pro 48. ročník soutěže POODM v roce 2022 více zde:

Výsledky - vyhodnocení akce POODM v roce 2022 tiskopis ke stažení základni kolo:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Požární ochrana očima dětí a mládeže v roce 2021:

Předání cen za soutěž POODM říjen 2021 více zde:

Vyhodnocení akce POODM v roce 2021:
Výsledky okresního kola POODM v roce 2021 více zde:
Vyhodnocení POODM v SDH v roce 2021 více zde:
Propozice POODM na rok 2021.pdf více zde:
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Požární ochrana očima dětí v roce 2020:

Vyhodnocení okresního kola akce Požární ochrana očima dětí a mládeže v roce 2020:

 

Pozvánka na OORP 30.5.2020 více zde:

Požární ochrana očima dětí a mládeže v okrese Karviná v roce 2020 - vyhlášení ke stažení zde:

Požární ochrana očima dětí a mládeže v okrese Karviná v roce 2020 pro oddily MH SDH ke stažení zde:

Výsledky_POODM_2020_základní_kolo - tiskopis vyhodnocení více zde:

Propozice akce POODM pro rok 2020 upravené pro GDPR ke stažení zde:

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Požární ochrana očima dětí v roce 2019:
Výsledky akce POOD 2019 republikové kolo více zde:
Výsledky krajského kola POODM 2019 více zde:
 

V sobotu 23.března 2019 se konalo v HZ Horní Suchá hodnocení akce

 "Požární ochrana očima dětí a mládeže" v okrese Karviná pro rok 2019. 

Výsledky z hodnocení najdete zde:

Hodnocení mladých hasičů z SDH okresu Karviná v akci POODM v roce 2019 více zde:

Účast ostatních dětí okresu Karviná v akci POODM v roce 2019 více zde:

Vysledky akce Požární ochrana očima dětí a mládeže v roce 2019 okresní kolo více zde:

Zápis z hodnocení akce POODM z 23.3.2019 více zde:

 

Hodnocení prací z akce POODM za rok 2019 se koná 23.3.2019 více zde:

Požární ochrana očima dětí a mládeže v roce 2019 - vyhlášení ke stažení zde:

Další podrobnosti k akci POODM v roce 2019 najdete zde:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Požární ochrana očima dětí v roce 2018:

Vyhodnocení a ocenění mladých hasičů okresu Karviná za účast a umístění v soutěži Požární ochrana očima dětí 2018.

Ve středu 27.6.2018 v  17.00 hod. proběhlo netradiční vyhodnocení soutěže POOD a to v Hasičském muzeu Ostrava. Toto vyhodnocení se týkalo především mladých hasičů okr. Karviná, kteří se umístili ve zmiňované soutěži.  Pan Křižánek v Hasičském muzeu v Ostravě všechny přítomné děti, jejich rodiče a vážené hosty přivítal a ve spolupráci s paní Mgr. Janou Urbancovou a členem okresní rady prevence panem Martinem Sýkorou  předali ceny mladým hasičům v kategorii mladších a starších žáků. Po předání cen, které byly zakoupeny krajem, bylo pro děti připravené ve spolupráci s Hasičským muzeem  Ostrava prohlídka muzea a odborný výklad historie a současného hasičského vybavení. Za tuto prohlídku patří velké dík panu Geletovi za poskytnutí prostor a odborného výkladu a to vše zadarmo. Myslím, že tato akce byla velmi zdařilá a všem se moc líbila.

Za OORP

Lukáš Křižánek

Vyhodnocení republikového kola akce Požární ochrana očima dětí v roce 2018
 

POOD 2018 výsledky republikové kolo ke stažení zde:

Vyhodnocení akce Požární ochrana očima dětí v Moravskoslezském kraji v roce 2018.

Výsledky Požární ochrana očima dětí 2018 krajské kolo ke stažení zde:

Sumář za Moravskoslezský kraj 2018 více zde:

Vyhodnocení akce Požární ochrana očima dětí v okrese Karviná v roce 2018.

Dne 17.3.2018 v 07.00 hod se v Doubravě v místní HZ sešli členové OORP, aby vyhodnotili nejlepší práce dětí na základě vyhlášené soutěže požární ochrana očima dětí pro rok 2018, jejímž hlavním tématem byly požární zdroje. Kromě členů rady prevence, byla přítomna i Ing. Radomíra Jasenková učitelka ZŠ Doubrava, Ing. Květoslava Szyroká, starosta OSH Karviná Tomáš Stefan a nám.starosty OSH Karviná Zdeněk Sosna.. Hodnoceno bylo celkem 1459 prací dětí z 23 škol, 11 mateřských a 12 základních. Celkem se zúčastnilo 14 SDH MH a dva jiné sdružení. Předání ocenění okresního kola včetně krajského proběhne dne 2.6.2018 na HZS ÚO Karviná. Celkové výsledky naleznete na stránkách OSH Karviná a budou zaslány do všech sborů.

Tomáš Stefan

Starosta OSH ČMS Karviná

Výsledky okresního kola akce PO očima dětí a mládeže v roce 2018 více zde:

Účast v akci POOD v roce 2018 více zde:

Účast SDH v akci POOD v roce 2018 více zde: 

 

 

Hodnocení akce POOD 17.3.2018.

Metodický pokyn pro 44. ročník „Požární ochrana očima dětí pro rok 2018. (ke stažení) 

Vyhodnocení PO očima dětí – 2018 Základní kolo. (ke stažení)

Vyhodnocení POOD 2018 pro oddíly MH SDH tiskopis ke stažení.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Požární ochrana očima dětí v roce 2017:

Předání cen POOD 3.6.2017 Karviná.pdf 

Výsledky POOD 2017 republikové kolo.pdf 

Vyhodnocení akce POOD v Moravskoslezském kraji v roce 2017:

sledky POOD 2017 krajské kolo (ke stažení)

Vyhodnocení akce POOD v okrese Karviná:

Výsledky POOD 2017 okresní kolo (ke stažení)

Vyhodnocení MH 2017 (ke stažení)

Účast POOD v okrese Karviná v roce 2017.

Zápis z vyhodnocení POOD v okrese Karviná v roce 2017.

 

Metodický pokyn starosty SH ČMS pro 43. ročník soutěže ”Požární ochrana očima dětí” pro rok 2017 více zde: Propozice POOD pro rok 2017.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Požární ochrana očima dětí v roce 2016

Výsledky akce "Požární ochrana očima dětí" v roce 2016:

Účast POOD 2016.doc

Výsledky Okresního kola POOD 2016 - školy

Výsledky POOD SDH okresu Karviná.

Výsledky krajského kola POOD 2016.xls

Výsledky PO republikové kolo 2016.xls 

 

Metodický pokyn pro „Požární ochrana očima dětí pro rok 2016

 

a) vyhlašovatelem této soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež v rámci školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže /DDM/, družstva mladých hasičů /MH/, skautské organizace apod.).

b) nositelem úkolu je Ústřední odborná rada prevence, respektive Okresní a Krajské odborné rady prevence ve spolupráci s Ústřední odbornou radou mládeže, respektive Okresními a Krajskými radami mládeže. Spolupráce ostatních odborných rad se tímto nevylučuje.

Celý "Metodický pokyn" najdete zde:POOD pro rok 2016..doc

 

Požární ochrana očima dětí 2016 pro oddíly MH SDH

Pokyny najdete zde:POOD 2016 pro oddíly MH SDH.doc

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx