ostatní akce

rok 2020:

Hodnocení jednání Okresní odborné rady prevence ve dnech 2.-4.10.2020 na Ostravici více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2019:
Hodnotící zápis ze semináře prevence 12.10.2019 v Karviné Hranicích více zde:
PREVENTISTÉ okresu KARVINÁ - aktualizovaný seznam k 14.10.2019 ke stažení zde:
Pozvánka na školení prevence dne 12.10.2019 v HZ Karviná Hranice ke stažení zde:
Přihláška na školení prevence dne 12.10.2019 v HZ Karviná Hranice ke stažení zde:
Zkušební testy preventista III. pro rok 2019 ke stažení zde:
Zkušební testy preventista II. pro rok 2019 ke stažení zde:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na seminář krajské odborné rady prevence v roce 2019 více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2018:
Zápis a hodnocení  semináře prevence z 20.10.2018 více zde:
Aktualizovaný seznam preventistů okresu Karviná k 28.10.2018 ke stažení:
Pozvánka na školení prevence 20.10.2018 více zde:
Přihláška na školení prevence 20.10.2018 více zde:
Pozvánka na jednání OORP dne 25.5.2018 v HZ H.Suchá více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2017:
Aktualizovaný seznam preventistů okresu Karviná k 15.10. 2017 ke stažení.
Zápis a hodnocení semináře prevence ze 14.10.2017.
Pozvánka na školení prevence 14. 10.2017 více zde:
pozvání na jednání OORP 24.5.2017 více zde:
Pozvánka na seminář KORP 2017 více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx