Ocenění  za mezinárodní spolupráci

Během dlouhého období spolupráce s polskými hasiči, která probíhá zejména na Karvinsku jsou při různých slavnostních příležitostech oceňování za podíl na rozvoji mezinárodní spolupráce naši i polští hasiči. Aby nedocházelo při dalších návrzích na ocenění k administrativním nedostatkům,  přinášíme dostupnou „Evidenci o udělování vyznamenání“ . Před podáním  nových návrhů na ocenění ověřte, zda je váš požadavek v souladu se „Statutem o udělování vyznamenání“ a porovnejte ho s dostupnou „Evidenci“.

Evidence vyznamenání udělených polským hasičům k 12.10.2021 více zde:

    

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce mezi českými SDH a polskými OSP začala již v dobách dávno minulých. Nejstarší záznamy sahají až do roku 1926 a možná již dříve. První zmínky pokud jde o okres Karviná o spolupráci s polskými hasiči jsou z Těšínska. Postupně se spolupráce začala rozvíjet s dalšími sbory našeho okresu. Z polské strany začaly projevovat zájem o spolupráci z českými hasiči OSP (Ochotnicza straź poźarna) z celého Vojvodstva Slezského. Jak na tom jsme v současné době ukazuje seznam našich SDH, kteří spolupracují s polskými OSP.

Evidence dohod mezi SDH a polskými OSP k 31.3.2023 více zde:

Mezinárodní spolupráce mezi okresy

V roce 2005 byla uzavřena "Smlouva o vzájemné spolupráci" mezi okresem Karviná a powiatem Wodzislaw Slazski:

více zde: Smlouva o spolupráci mezi okresy Karviná a Wodzislaw Slazski.doc (26,5 kB)

                        

      

podpis smlouvy