Informace

rok 2022:

Hasiči okrsku Orlová soutěžili s polskými kolegy více zde:

                         

Okrskový stolní tenis:

Opět po roce se konal 9.dubna 2022 již 11.ročník Memoriálu Milana Kosňovského ve stolním tenise na hřišti TJ Slavoj v Rychvaldě.

Plán práce okrsku Orlová na rok 2022 více zde:

Pozvánka na VH okrsku Orlová 12.2.2022 více zde:

VVH SDH a Okrsků 2021-2022 více zde:

rok 2021:

Nový dopravní automobil v Doubravě

V sobotu 18. 09. 2021 se v Doubravě konalo slavnostní žehnání nového dopravního automobilu VW Transporter 6.1, který obec Doubrava pořídila pro výjezdovou jednotku SDH Doubrava. Po téměř 20 ti letech došlo k obměně dopravního automobilu. Staré vozidlo, kterým byl také VW Transporter T4, již pomalu přestávalo splňovat podmínky potřebné pro výjezdovou činnost jednotky, začaly se objevovat technické problémy, a proto obec rozhodla o pořízení nového vozidla. Z celkové ceny vozidla ve výši 1.238.000,- Kč se podařilo získat dotaci z GŘ HZS ČR ve výši 450.000,- Kč, z Moravskoslezského kraje ve výši 225 000,- Kč. Dále se podařilo získat sponzorské dary od spol. West Media s.r.o., IMMIKO Czech s.r.o.  a Heimstaden Czech s.r.o. Zbývající část uhradila obec Doubrava ze svého rozpočtu.

Slavnostní žehnání vozidla provedl P. Mgr. Martin Pastrňák, O.Cr., farář římskokatolické farnosti Doubrava za účasti zástupců vedení obce Doubrava, členů sborů okrsku Orlová, členů spřátelené jednotky OSP Jedlownik, zástupců OSH Karviná, členů SDH Doubrava a dalších přítomných hostů.

 

Křest auta SDH Doubrava 18.9.2021

Soutěž hasičských družstev „O pohár starosty SDH Orlová Poruba“

V sobotu 4.září 2021 se konala od 10,00 hodin u Hasičské zbrojnice soutěž hasičských družstev „O pohár starosty SDH Orlová Poruba“. Soutěžilo se v disciplíně požární útok v kategorii muži-ženy. Soutěže se zúčastnila družstva mužů z Orlové Poruby, Petřvaldu, Bohumína Kopytova a také družstvo z družebního OSP Rydultovy z Polska. I přes nízkou účast soutěžních družstev se soutěž také díky hezkému počasí všem líbila a byla po delší přestávce z důvodu koronaviru dobrou rozcvičkou pro další soutěže.

1. a 2. místo obsadili hasiči z Orlové Poruby, 3.místo obsadili hasiči z Petřvaldu, na 4.místě skončili kolegové z polského Rydultowy a na 5. místě hasiči z Kopytova. Hasiči z Orlové Poruby připravili pro všechny účastníky soutěže výborné občerstvení. Po vyhodnocení soutěže a rozdání cen pak všichni poseděli v dobré pohodě na zahradě u hasičské zbrojnice. Krásný hasičský den pak pokračoval i v odpoledních hodinách pro ostatní hosty grilováním makrel a družnou zábavou.

HV.

 

Pohár starosty SDH Orlová Poruba 4.9.2021

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rok 2020:

Valná hromada Okrsku Orlová v roce 2020.

V sobotu 8.února 2020 se konala od 14,00 hodin v Hasičské zbrojnici Orlové Porubě Valná hromada Okrsku Orlová. Jednání řídil starosta Okrsku Orlová pan David Moldřík. Na programu byly kromě hodnocení činnosti Okrsku za uplynulé období také zprávy o činnosti jednotlivých sborů patřících do Okrsku Orlová a volby na nové volební období let 2020 – 2025. Hned po přivítání hostů, kterými byli starosta OSH ČMS Karviná pan Tomáš Stefan a vedoucí krajského aktivu Zasloužilých hasičů Václav Helis, uctili přítomní chvilkou ticha památku zesnulých hasičů. Následovala zpráva starosty o činnosti Okrsku za uplynulé období, dále zpráva velitele Okrsku, zpráva o prevenci a mládeži, zpráva revizora Okrsku, zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na další období. Starostové a další představitelé přednesli zprávy o činnosti svých sborů patřících do působnosti Okrsku Orlová. Důležitým bodem jednání byly volby na další volební období. Volilo se veřejným hlasováním. Samostatnou volbou byl zvolen staronovým starostou Okrsku Orlová pan David Moldřík, ostatní funkcionáři a členové Okrsku byli zvoleni hromadně. Dále byli přítomnými delegáty doporučeni do vyšších funkcí OSH Karviná a KSH MSK navrženi kandidáti. V diskuzi vystoupil starosta OSH ČMS Karviná pan Tomáš Stefan, který seznámil přítomné se současnou problematikou činnosti Okresního a také Krajského sdružení hasičů a vysvětlil otázky časti kladené ze strany jak okrsků, tak jednotlivých sborů. Na závěr svého vystoupení poděkoval všem za vykonanou práci. Odstupujícím a také nově zvoleným funkcionářům popřál v jejich dalším životě i hasičské práci mnoho úspěchů. Václav Helis vzhledem k ukončení své činnosti v Okrsku Orlová poděkoval všem za pomoc při výkonu svých funkcí a malou prezentaci připomněl některé úseky z činnosti Okrsku Orlová za poslední léta. Následovalo ocenění členů a funkcionářů Okrsku Orlová, které jim předali starosta Okrsku Orlová David Moldřík, starosta OSH Karviná Tomáš Stefan a Václav Helis. Závěr jednání provedl starosta Okrsku Orlová pan David Moldřík, který poděkoval všem za vykonanou práci, za účast na Valné hromadě a popřál všem do další práce mnoho úspěchů.

HV

 

Valná hromada Okrsku Orlová 8.2.2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2019:

Listopadové jednání Okrsku Orlová 2019.

V pátek 22.listopadu se konalo v HZ v Rychvaldě poslední jednání Okrsku Orlová v tomto volebním období. Na programu jednání bylo:

  • 1. Hodnocení činnosti okrsku Orlová za rok 2019
  • 2. Plán práce na rok 2020
  • 3. Projednání námětu k činnosti                                                   
  • 4. Organizační záležitosti
  • 5. Různé

Jednání zahájil a řídil starosta okrsku pan David Moldřík, který hned v úvodu přivítal přítomné. Starosta zhodnotil činnost okrsku v roce 2019 a dále připomenul termíny konání valných hromad ve sborech okrsku včetně delegování zástupců na jejich konání. Plán práce na rok 2020 byl stanoven do valné hromady Okrsku a Shromáždění delegátů SDH. V dalším jednání byla řešena problematika přípravy Valných hromad a jejich úrovně, ale také postup při návrzích členů sborů do vyšších funkcí. Vzhledem k závěrečnému jednání Okrsku bylo připraveno také občerstvení o které se postarala paní Anička Hodická.

HV

 

6.ročník „Memoriálu Richarda Borszického“ v Orlové Porubě.

V sobotu 18.května 2019 se konal od 10,00 hodin v prostorách u Hasičské zbrojnice v Orlové Porubě 6. ročník “Memoriálu Richarda Borszického“. Na nástupu před zahájením soutěže přivítal velitel SDH Orlová Poruba Michal Beňo manželku zesnulého a další hosty. Připomenul charakteristické vlastnosti pana Richarda Borszického a jeho oblíbenost u hasičů nejen v Orlové Porubě, ale také v celém okrese Karviná. Soutěžilo se o putovní pohár, který je možné získat vítězstvím třikrát po sobě nebo pětkrát celkově. Na soutěž přijelo 5 družstev mužů a jedno družstvo žen. Na prvních místech skončilo družstvo žen z Orlové Poruby a družstvo mužů z Rychvaldu. Přijeli také kolegové z polského Rydultowa. Pěkné počasí přispělo k příjemné atmosféře a dobré náladě. Odpoledne pak pokračovali hasiči a veřejnost smažením vaječiny na zahradě HZ Orlová Poruba.

HV

Několik fotek ze soutěže najdete zde:

 

Okrskové kolo soutěže v požárním sportu v roce 2019.

V sobotu 27.dubna 2019 se konalo v prostorách kolem Hasičské zbrojnice v Doubravě okrskové kolo soutěže mužů a žen v požárním sportu. Soutěž v letošním roce připravovali hasiči z Doubravy. Velitelem soutěže byl Pavel Slávik, tajemník soutěže David Moldřík, hlavním rozhodčím Zdeněk Sosna, ve sčítací komisi pracovaly paní Jiřina Rovňaníková a Anička Hodická. Soutěžilo se v disciplínách běh na 100 metrů s překážkami a požárním útoku. Na start nastoupilo celkem 5 družstev mužů a 2 družstva žen. K důstojnému průběhu soutěže přispěla účast starostky obce Doubrava paní Mgr. Daši Murycové. Za dobře připravenou soutěž  která byla poznamenána nehezkým počasím je třeba poděkovat především hasičům z Doubravy, ale také všem soutěžícím, rozhodčím a organizačním pracovníkům.

HV.

Výsledky soutěže:

Celkové výsledky družstev mužů:

SDH

Běh na 100 metrů

Požární útok

celkem

součet časů

pořadí

čas

pořadí

součet časů

pořadí

Doubrava

72,66

2

21,22

1

93,88

1

Orlová Město

71,61

1

22,78

2

94,39

2

Rychvald

97,01

3

26,88

4

123,89

3

Orlová Poruba

100,47

4

25,95

3

126,42

4

Petřvald

 

5

 

5

 

5

 

Celkové výsledky družstev žen:

SDH

 

Běh na 100 metrů

Požární útok

celkem

Součet časů

pořadí

čas

pořadí

Součet časů

celkem

Rychvald

95,21

1

60,69

1

156,90

1

Orlová Poruba

98,65

2

60,78

2

159,43

2

 

Výsledky jednotlivci běh na 100 metrů muži:

SDH

jméno

čas

pořadí

Dubrava

Branný Vojtěch

20,53

1

Orlová Město

Marek Martin

23,00

2

Petřvald

Fajkus Tomáš

23,72

3

 

Výsledky jednotlivci běh na 100 metrů ženy:

SDH

jméno

čas

pořadí

Rychvald

Dunajčíková Zuzana

27,94

1

Orlová Poruba

Šťastná Drahomíra

32,75

2

Orlová Poruba

Polesová Šárka

32,87

3

 

 

Okrskové kolo PS 27.4.2019

Další fotky z okrskové soutěže najdete zde:

 
 

Organizační zabezpečení a pozvání na okrskové kolo požárního sportu v roce 2019 více zde:

 

Okrskový stolní tenis.

V sobotu 13.dubna 2019 se konal od 13,00 hodin ve sportovním areálu TJ Slavoj Rychvald „9.ročník memoriálu Milana Košňovského“ ve stolním tenisu. Zúčastnili se ho členové SDH Doubrava, SDH Orlová Poruba, SDH Petřvald a SDH Rychvald. O sčítání výsledků se postarala Anna Hodická a ocenění pro soutěžící (diplomy) zajistil Zdeněk Sosna. Poděkování patří soutěžícím za jejich výkony, organizátorům za organizaci soutěže a také Tělovýchovné jednotě Slavoj Rychvald za umožnění konání soutěže v jejich prostorách.

Výsledky soutěže:

 

Pořadí:

Jméno:

SDH:

1.

Hermann Lukáš

Orlová Poruba

2.

Slávik Pavel

Dobrava

3.

Majer

Doubrava

4.

Moldřík David

Orlová Poruba

5.

Ing.Vicherek Aleš

Petřvald

6.

Moldřík F.

Orlová Poruba

7.

Šebesta

Doubrava

8.

Moldříková

Orlová Poruba

9.

Zajíc Zdeněk

Rychvald

 

 

Pozvánka na stolní tenis 2019.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Okrsek Orlová hodnotil uplynulý rok 2018.

V sobotu 9.února se konala valná hromada Okrsku Orlová v HZ v Doubravě. Jednání zahájil a řídil starosta okrsku pan David Moldřík. Hned v úvodu přivítal členy okrsku a delegáty zvolené na valných hromadách SDH, které do působnosti okrsku patří. Mezi hosty pak přivítal náměstka starosty OSH ČMS Karviná pana Milana Mencnera a místostarostku obce Doubrava paní Ivanu Siekierovou. Na programu jednání byly kromě  voleb jednotlivých pracovních komisí, zprávy o činnosti okrsku, zpráva za úsek prevence, zpráva za úsek mládeže, zpráva o hospodaření a zpráva revizora. Dále pokračovalo jednání již tradičně zprávami o činnosti jednotlivých sborů, které přednesli jejich zástupci. Ze zpráv vyplynulo, že okrsek Orlová v roce 2018 dosáhl velmi dobrých výsledků ve všech oblastech a že samozřejmě veliký podíl na tom měly dobré výsledky všech jeho sborů. V diskuzi pak vystoupili náměstek starosty OSH ČMS Karviná pan Milan Mencner, který poděkoval členům okrsku a  delegátům sborů za jejich práci a informoval o některých organizačních záležitostech a  místostarostka obce Doubrava Ivana Siekierová, která se velmi pochvalně vyjádřila o hasičích nejen v Doubravě. V diskuzi pak paní Anna Hodická navrhla okrsku možnost proškolení revizorů všech SDH v HZ Rychvald. Pan Pavel Slávik informoval o místu a termínu konání okrskového kola PS. Následovalo předání ocenění členům navrženým okrskem Orlová. Ocenění předal náměstek starosty OSH pan Milan Mencner.  Na závěr bylo podáno občerstvení, které připravily hasičky SDH Doubrava za což si zaslouží veliké poděkování.

HV

 

rok 2018:

Pozvánka na okrskový fotbálek 12.května 2018 více zde:

Okrskové kolo soutěže v požárním sportu.

V sobotu 28.dubna 2018 se konalo v areálu Sokolovny v Petřvaldě okrskové kolo soutěže mužů a žen v požárním sportu. Soutěž v letošním roce připravovali hasiči z Petřvaldu. Velitelem soutěže byl Ing. Aleš Vicherek, tajemník soutěže David Moldřík, hlavním rozhodčím Lubomír Kaša, ve sčítací komisi pracovaly paní Jiřina Rovňaníková a Anička Hodická. Soutěžilo se v disciplínách běh na 100 metrů s překážkami a požárním útoku. Na start nastoupilo celkem 5 družstev mužů a 2 družstva žen. Za dobře připravenou soutěž ke které přispělo i krásné počasí je třeba poděkovat především hasičům z Petřvaldu, ale také všem soutěžícím, rozhodčím a organizačním pracovníkům.

Výsledky soutěže:

pořadí

SDH muži

pořadí

SDH ženy

pořadí

Jednotlivci muži

čas

SDH

1.

Rychvald

1.

Doubrava

1.

Branný Vojtěch

20,59

Doubrava

2.

Doubrava

2.

Rychvald

2.

Šebesta Lukáš

21,66

Doubrava

3.

Orlová Poruba

 

 

3.

Mrázek Jakub

22,68

Orlová Město

4.

Orlová Město

 

 

pořadí

Jednotlivci ženy

čas

SDH

5.

Petřvald

 

 

1.

Škutová Markéta

22,59

Rychvald

 

 

 

 

2.

Oryekhová Alana

23,47

Rychvald

 

 

 

 

3.

Pipreková Simona

24,66

Doubrava

 

Další foto ze soutěže najdete zde:

 

Organizační zabezpečení okrskové kolo PS Petřvald 2018.pdf více zde:

Přihláška do postupové soutěže ke stažení :

Pozvánka na stolní tenis více zde:

Výroční valná hromada okrsku Orlová.

V sobotu 3.února 2018 se konala v Hasičské zbrojnici v Orlové Porubě Výroční valná hromada Okrsku Orlová za účasti funkcionářů Okrsků a delegátů všech pěti SDH, které jsou do okrsku zařazeny. Jednání řídil starosta Okrsku Orlová pan David Moldřík. Projednány a schváleny byly jednotlivé zprávy, plán práce na rok 2018 a další informace z jednání vyšších orgánů. Starosta Okrsku seznámil přítomné také se změnou ve funkci starosty SDH Rychvald, kde za odstoupeného pana René Budníka byl zvolen pan Rudolf Helis.

V diskuzi vystoupil starosta OSH ČMS Karviná pan Tomáš Stefan, který seznámil přítomné ze současným děním v našem okrese a celém sdružení. Informoval také o chystaných akcích v roce 2018 a na závěr poděkoval všem za práci a výsledky v uplynulém roce 2017. Helis Václav pozdravil přítomné jménem zasloužilých hasičů MSK a poděkoval za velmi dobré výsledky Okrsku Orlová a všech jeho SDH. VVH Okrsku Orlová měla díky dobré přípravě hladký a důstojný průběh za což je třeba poděkovat vedení okrsku v čele s jeho starostou panem Davidem Moldříkem. Za příjemné prostředí a přípravu pohoštění patří poděkování hasičům z Orlové Poruby v čele s jejich starostou panem Stanislavem Skibou.

HV.

Pozvánka na VVH Okrsku Orlová 3.2.2018.