informace

rok 2018:

Plán činnosti okrsku Havířov na rok 2018.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2016:
Organizační_zabezpečení okrskové kolo PS 2016 v Albrechticích.doc