Zápisy z jednání a plán práce:

rok 2020:

Zpráva o činnosti Okrsku Bohumín za rok 2019 více zde:

Usnesení z VH Okrsku Bohumín z 21.2.2020.

Plán práce Okrsku Bohumín na rok 2020.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2019:
Plán práce Okrsku Bohumín na rok 2019.doc
Zpráva o činnosti Okrsku Bohumín za rok 2018.doc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2018:

Plán práce Okrsku Bohumín na rok 2018 více zde:

Zpráva o činnosti Okrsku Bohumín za rok 2017 více zde: