Dokumenty:

DOKUMENTACE SDH.pdf (491,4 kB)
Příloha 1 - Jednací řád SH ČMS.pdf (539,3 kB)
Příloha 10 - Jednací řád pro hlasování per rollam.pdf (1 011,7 kB)
Příloha 11 - Smlouva o spolupráci mezi SDH a obcí.docx (21,1 kB)
Příloha 1a. - Dodatek č. 1 jednacích a volebního řádu.pdf (336,7 kB)
Příloha 2 - Organizační řád.doc (193,5 kB)
Příloha 2.1 - organizační struktura.pdf (455,9 kB)
Příloha 2.10 - Vzory razítek.pdf (321,7 kB)
Příloha 2.11. 3a - Registrační list okrsek.doc (35,5 kB)
Příloha 2.11. 3b - Příloha k registračnímu listu okrsku.xls (32 kB)
Příloha 2.11. 4a - Registrační list SDH.doc (37 kB)
Příloha 2.11. 4b - Příloha k registračnímu listu SDH.xls (31,5 kB)
Příloha 2.12 - Generální plná moc.pdf (227,8 kB)
Příloha 2.2 - Zrušení zánik organizační jednotky - SDH.pdf (192,8 kB)
Příloha 2.4 - Členský průkaz SH ČMS.pdf (381,1 kB)
Příloha 2.5 - Členská přihláška a informace k ochraně osobních údajů.pdf (861,6 kB)
Příloha 2.6. 11. Výpis z usnesení SD SDH.doc (29 kB)
Příloha 2.6. 12. Výpis z usnesení VH okrsku.doc (29 kB)
Příloha 2.6. 13. Výpis z usnesení VH SDH.doc (29 kB)
Příloha 2.6. 3. Souhlas se sídlem - okrsek.doc (32 kB)
Příloha 2.6. 4. Souhlas se sídlem SDH.doc (32,5 kB)
Příloha 2.6. 5. Souhlas se sídlem SDH - fyzická osoba.doc (32 kB)
Příloha 2.6. 8. Souhlas se zápisem - okrsek.doc (30 kB)
Příloha 2.6. 9. Souhlas se zápisem - starosta sboru.doc (29,5 kB)
Příloha 2.7 - Vzor dekretu.doc (380 kB)
Příloha 2.8 - Průkaz funkcionáře.pdf (269,2 kB)
Příloha 3 - Pojištění členů.doc (38,5 kB)
Příloha 4 - Metodický pokyn č. 4 2016.doc (81,5 kB)
Příloha 4.1. - Přehled o majetku a závazcích, Přehled o příjmech a výdajích.xls (58,5 kB)
Příloha 5 - Příručka funkcionáře sboru.pdf (1 016,6 kB)
Příloha 5.1. - Zajištění valných hromad sboru.pdf (319 kB)
Příloha 5.2. - Návrh vedení valné hromady sboru.doc (51 kB)
Příloha 5.3. - Vzor Usnesení valné hromady sboru.doc (54,5 kB)
Příloha 5.4. - Zpráva o hospodaření sboru.doc (37 kB)
Příloha 5.5. - Zpráva revizora sboru.doc (46 kB)
Příloha 5.6. - Předávací protokol funkce.pdf (240,1 kB)
Příloha 6 - Stanovy SH ČMS.pdf (502,3 kB)
Příloha 7 - Statut čestných vyznamenání a titul SH ČMS.pdf (3,7 MB)
Příloha 7.1. - Doplněk Statutu vyznamenání z 20.4.2018.pdf (240 kB)
Příloha 7.2. - Návrh na udělení vyznamenání SH ČMS.pdf (330,1 kB)
Příloha 7.3. - Návrh na udělení Záslužného Řádu českého hasičstva.doc (49 kB)
Příloha 8 - Spisový a skartační řád.pdf (315,5 kB)
Příloha 8.1. - Označení členů SDH a okrsku.pdf (619,5 kB)
Příloha 8.10 - Polokošile modrá.pdf (444,5 kB)
Příloha 8.11 - Polokošile červená.pdf (413 kB)
Příloha 8.12 - Bunda do pasu SH ČMS - softshellová.pdf (2,4 MB)
Příloha 8.13 - Katalog stejnokrojového předpisu.pdf (21,1 MB)
Příloha 8.2. - Označení funkcionářů OSH.pdf (542,1 kB)
Příloha 8.3. - Označení funkcionářů KSH.pdf (363,8 kB)
Příloha 8.4. - Označení funkcionářů SH ČMS.pdf (517,4 kB)
Příloha 8.5. - Označení vedení a starosty SH ČMS.pdf (196,4 kB)
Příloha 8.6. - Rozmístění označení na saku uniformy.pdf (290,4 kB)
Příloha 8.7. - Rozlišovací znaky na klopě a rukávu saka.pdf (173,7 kB)
Příloha 8.8. - Označení mladých hasičů.pdf (259,5 kB)
Příloha 8.9. - Stejnokrojové doplňky.pdf (548,7 kB)
Příloha 9 - Stejnokrojový předpis SH ČMS.pdf (27,3 MB)