Pozvání na setkání ZH okresu Karviná dne 27. 07. 2024 v Dolních Marklovicích Začátek setkání započne v 16 hod. prohlídkou Dřevěného kostela v Dolních Marklovicích s průvodcem. Po absolvování prohlídky kostela proběhne schůzka ZH v hasičské zbrojnici v Dolních Marklovicích. Prosím o potvrzení účasti na tomto setkání na e-mail: milanmencner@seznam.cz nebo na telefonním čísle: 737 165 697. Této akce se také mohou zúčastnit manželky, družky zasloužilých hasičů. PS: Kromě uvedené akce pořádá SDH Dolní Marklovice od 14 hod. soutěž koňských stříkaček, na kterou jste taktéž srdečně zváni. 
Vedoucí aktivu ZH okresu Karviná

ZH Klokočov

Setkání ZH Moravskoslezského kraje
Ve čtvrtek dne 13.6.2024 se naši zasloužilí hasiči účastnili zájezdu do Klokočova, které organizovalo KSH MSK. Ráno v 7.00 hod byl sraz před stanicí HZS ú.o. Karviná, kde nás čekal mikrobus, který nám poskytlo naše HZS Karviná, kterému touto cestou moc děkujeme. Cesta na farmu do Klokočova do místního hřebčína Františkův Dvůr utíkala rychle a na místě nás poté čekalo slavnostní přivítání a poté samotná prohlídka hřebčína s výkladem. Nechyběla ani projížďka na koni a okružní  cesta koňským povozem. Pak následoval oběd, diskuze a návrat domů. Jednalo se o velice příjemný výlet za krásného počasí a mohu říci, že všichni zúčastnění byli nadmíru spokojeni. Chtěl bych poděkovat i organizátorům této akce, za příjemně strávený čtvrteční den. Pár fotek k zhlédnutí naleznete pod článkem.    

 

 

Setkání ZH MSK Klokočov 13.6.2024

Pozvánka na jednání ZH 30.4.2024.pdf více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zpráva ze setkání ZH ve Starém Bohumíně dne 15. 9. 2023

 

        Setkání proběhlo v hotelu Pod zeleným dubem za účasti 17ti  ZH a 10ti  rodinných příslušníků, a taktéž 6ti pozvaných hostů a delegace z Polska. Celkem bylo přítomných 41 účastníků. Starosta Bohumína Ing. Petr Vícha, pracovnice města Bohumín Mgr. Miroslava Šmídová, vedoucí aktivu ZH KSH MS kraje ing. Leo Kuběna, starosta OSH Tomáš Stefan,  velitel stanice HZS Bohumín  npor. Přemysl Švajda, pracovnice OSH Karviná Lenka Hadynová, delegace powiatu Wodzislav Ślaski pod vedením prezesa Zbyszka Radeckeho.

  Přítomní byli seznámeni se zprávou za období červen 2022 až září 2023, s návrhem plánu činnosti na rok 2024,  jubilantům byly předány malé dárky a ženám květiny.  V rámci diskuze vystoupili všichni  výše jmenovaní hosté.

   Děkuji VV OSH Karviná za podporu aktivu ZH při OSH Karviná.  Také děkuji městu Bohumín za podporu a malé dárky. Děkuji Zbyšku Krůlovi za zdárné zorganizování tohoto setkání a následného pohoštění.

 Aktiv ZH měl k 15. 9. 2023 21 členů a 2 členky bez titulu ZH. Nově 20. 9. 2023 v Přibyslavi obdržel titul ZH Zdeněk Sosna. Nejstarším členem ZH je Ervin Zelina, který letos oslavil 89 let a průměrný věk členů ZH je 75,9 let.

 

vedoucí aktivu ZH

Milan Mencner

 

 

Setkání ZH v Bohumíně září 2023

Rekreace Zasloužikých hasičů v Jánských Koupelích červen 2023:

Rekreace ZH 26. – 30. 6. 2023 v Jánských Koupelích.

  Tak jako v minulých letech, tak i letos uspořádal aktiv ZH KSH MSK rekreaci zasloužilých hasičů a jejich manželek a přítelkyň , tentokrát ve škole SH ČMS v Jánských Koupelích.

  Přítomno bylo 46 účastníků z 5 okresů MSK kromě okresu Bruntál. Dále se této rekreace zúčastnili 4 hosté z Polska. Za náš okres bylo přítomno 7 zasloužilých  hasičů a 7 rodinných příslušníků. Byli jsme nejsilnější skupina.                              Celý pobyt v Jánských Koupelích zajišťovali a organizovali bratr Grulich Břetislav a sestra Milada Ptošková.  V pondělí po příjezdu a uvítání jsme měli v odpoledních hodinách besedu o Jánských Koupelích , v úterý pak poznávání širokého okolí Jánských Koupelí a večer posezení u harmoniky s panem Švidrnochem.

  Ve středu nás čekal zájezd do Fulneku na prohlídku městských památek a síně slávy Petry Kvitové.  Večer proběhlo opékání párků.  Ve čtvrtek odpoledne poznávání krás okolí školy v Jánských Koupelích a přehrady Kružberk. Odpoledne pak nás čekala beseda s představiteli KSH HZS a VŠB. Této besedy se také zúčastnil náš starosta OSH Karviná pan Tomáš Stefan. Rádi jsme jej uvítali mezi námi. Večer jsme pak opekli zbytek párků a v pátek po snídani jsme se rozjeli do svých domovů.

 

Zprávu zpracoval vedoucí aktivu ZH Karviná  Mencner Milan.

 

 

 

 

Informace k rekreaci zasloužilých hasičů v roce 2023

 

Dobrý den,

 

v příloze Vám posíláme základní informace k rekreaci Zasloužilých hasičů.

Pokud budete potřebovat další informace, volejte vedoucího aktivu Zasloužilých hasičů pana Milana Mencnera.

 

S přáním příjemného dne.

 

Lenka Hadynová

Informace k rekreaci Zasloužilých hasičů v roce 2023 více zde:

 

Slavnostní schůze ZH ve Stonavě 17.6.2022

     Opět po roce se zasloužilí hasiči se svými partnerkami našeho okresu sešli ve Stonavě, aby zhodnotili svou činnost za uplynulé období. Pozvání přijali  náměstek starosty KSH MSK Tomáš Stefan, ředitel HZS ÚO Karviná plk. Ing. Pieter Ivo, senátor a starosta obce Stonava Ing. Feber Ondřej  a starosta SDH Antonín Kodenko. Hned na úvod byl podáván oběd a poté jednání zahájil a vedl vedoucí aktivu Milan Mencner, který zhodnotil práci ZH a minutou ticha požádal o uctění památky zesnulých hasičů. Poté předal slovo členům ZH a hostům, kteří poděkovali za pozvání a od starosty obce obdrželi pamětní knihu o Stonavě. Zasloužilým hasičům pak popřáli mnoho úspěchů do další aktivní práce. Dalším bodem programu bylo představení nových členů, kterým byl udělen Titul ZH v Přibyslavi v letošním roce a to p. Presisnerovi C. a p. Káňovi S., který se z jednání omluvil. Stalo se již tradicí, že partnerky členů ZH obdržely kytičku, kterou věnovalo OSH Karviná a oslavencům byly předány balíčky jmenovitě  p. Kondziolkovi, p. Mencnerovi a p. Preisnerovi. Na závěr byli přítomni informováni o rekreaci ZH v Komorní Lhotce, která se uskuteční v září letošního roku a kterou pořádá KSH MSK a následovala večeře. Touto cestou bychom chtěli poděkovat SDH Stonava, hlavně starostovi A. Kodenkovi a členu-kuchaři J.Brňákovi a rovněž i ostatním členům SDH, kteří se o ZH dovedli postarat.  

 

Setkání ZH a jejich partnerek v HZ Stonava 17.6.2022

Zájezd ZH do Dolních Vítkovic

 

     Na tento den 02.06.2022 vedoucí krajského aktivu ZH zorganizoval pro jednotlivé členy zasloužilých hasičů okresů zájezd do Dolních Vítkovic. Naše delegace v počtu devíti členů včetně starosty OSH Karviná se ráno kolem osmé hodiny sešlo před stanicí HZS ÚO Karviná, kde je čekal přistavený mikrobus zapůjčený z našeho útvaru, za což patří velké poděkování řediteli plk. Ing. I.Pieterovi. Společně s námi přijali pozvání a připojili se i naši družební přátelé z Polska pod vedením Jerzyho Szkatuly. Po příjezdu na místo následovalo přivítání a poté samotná prohlídka pecí v Dolních Vítkovicích, která trvala bezmála 100 minut. Komentovaná prohlídka vedená bývalým pracovníkem závodu byla opravdu fascinující, mohli jsme zhlédnout veškeré prostory dnes už bývalého provozu pecí včetně velínu, které byly postaveny někdy v letech 1870. Po ukončení prohlídky a výstupu na nejvyšší bod pecí, následoval oběd a po něm beseda s vedením SH ČMS, kterému byla přítomna i sama starostka SH ČMS Monika Němečková. Zasloužilí hasiči tak mohli využít příležitost, a pokládat otázky přímo na fundovanou osobu. Kolem 14.00 hod pak následovalo kulturní vystoupení a závěr. Myslím, že se jednalo o velice zdařilou akci a k tomu všemu přispělo i krásné slunečné počasí. Děkujeme zároveň vedoucímu KA ZH za tuto akci a budeme se dle jeho slov těšit i na další akce

Tomáš Stefan

starosta OSH ČMS Karviná a náměstek starosty KSH MSK

Setkání zasloužilých hasičů KSH MSK ve Vítkovicích 2022

Udělení nových Titulů Zasloužilý hasič okresu Karviná

 

     Dne 3. května 2022 přijalo pozvání do zámku Přibyslav na 18 nově navržených hasičů k udělení nejvyššího vyznamenání a to Titul Zasloužilý hasič. Za náš okres byli tomuto udělení pozvání dva členové z SDH Horní Suchá, a to Czeslaw PREISNER a Stanislav KÁŇA. Slavnostnímu aktu byla přítomna i delegace našeho okresu pod vedením starosty OSH Tomáše Stefana. V krásném prostředí zámku byla jako první prohlídka hasičského muze a poté následovala oficiální část a to předání titulů. Titul byl předáván z rukou náměstků SH ČMS Richarda Dudka a D. Vilímkové. V této slavnostní atmosféře, která byla ukončena slavnostní večeří a můžeme pogratulovat nově uděleným členům, a můžeme konstatovat, že počet ZH v našem okrese se rozrostl o další dva členy na celkový počet 21 ZH.

 

Předání titulů ZH v Přibyslavi 2022

Pozvání na setkání Zasloužilých hasičů okresu Karviná v pátek 17.června 2022 více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zemřel Zasloužilý hasič Jiří Zajíc

Oznamujeme všem hasičům a známým, že v pátek 21.1.2022 zemřel náhle ve věku 81 let dlouholetý člen a funkcionář SDH Rychvald Zasloužilý hasič pan Jiří Zajíc.

 Pan Jiří Zajíc se stal členem v roce 1957 kdy začínal jako mladý hasič. Po celou dobu byl aktivním členem soutěžního družstva a později členem zásahové jednotky. Brzy získané bohaté zkušenosti uplatňoval ve výboru sboru, kde pracoval až do důchodového věku. Velice známá byla jeho činnost rozhodčího požárního sportu, kdy dlouhá léta rozhodoval na všech hasičských soutěžích. Jeho dlouholetá a záslužná práce byla oceněna řadou uznání a hasičských vyznamenání. V roce 2012 obdržel titul Zasloužilý hasič.

Jméno pana Jiřího Zajíce zůstane v paměti současných členů sboru a bude zapsáno do historie nejen rychvaldského sboru.

Informace o činnosti

rok 2021:

Předání titulů Zasloužilý hasič 26.října 2021 na zámku v Přibyslavi.

Po delší odmlce zapříčiněné Covidem-19 byly slavnostně dne 26. 10. 2021 v zámku Příbyslav uděleny nejvyšší vyznamenání SH ČMS, kdy se jednalo o Tituly Zasloužilého hasiče. Toto jedno z nejvyšších vyznamenání bylo uděleno zpětně za rok 2020 a za letošní rok 2021 z důvodu stále nekončící pandemie. Z našeho okresu byl titul udělen celkem třem mužům a to B. Jaworskému z SDH Hradiště, S. Rduchovi z SDH D.Marklovice a J.Matušinskému z SDH Závada. Mezi nimi i jedné ženě, p. M. Helisové z SDH Rychvald, která se bohužel tohoto předání nedožila. Titul z rukou starostky sdružení SH ČMS byl proto předán IN MEORIAM rodinným příslušníkům, synovi Rudolfu Helisovi.  Za OSH Karviná se slavnostního aktu zúčastnil nám. starosty p. M. Mencner. a současně vyznamenané doprovázeli jak zástupci sborů tak i rodinní příslušníci. Tím můžeme konstatovat, že k dnešnímu dni má aktiv ZH okresu Karviná 21 žijících zasloužilých hasičů. 

  

Další foto z udělení titulů ZH dne 26.října 2021 v Přibyslavi najdete zde:

Video z předání titlů ZH dne 26.října 2021 v Přibaslavi najdete zde:

Setkání zasloužilých hasičů v Hradci nad Moravicí 21.října 2021 více zde:

Tradiční setkání zasloužilých hasičů okresu Karviná.

Po více jak jednoleté přestávce z důvodů koronaviru se uskutečnilo v pátek 3.září 2021 v sále Domů hasičů v Karviné Hranicích tradiční setkání zasloužilých hasičů okresu Karviná, jejich partnerek a partnerů s představiteli okresního a krajského Sdružení hasičů a zástupci veřejného života našeho regionu. Mezi hosty byli starosta OSH ČMS Karviná a náměstek starosty MSK pan Tomáš Stefan, nově zvolený vedoucí krajského Aktivu ZH pan Ing. Leo Kuběna, ředitel HZS územního odboru Karviná pan plk. Ing. Ivo Pieter, primátor města Karviné Ing. Jan Wolf a jeho náměstek Ing. Lukáš Raszyk.  Pozvání přijali i představitelé polských hasiču a to náměstek starosty dobrovolných hasičů Wojvodství Slezského pan Jerzy Szkatula a starosta polského okresu Wodzislaw Slezský pan Piotr Mikolajczyk. Řízení akce se ujal vedoucí Aktivu ZH okresu Karviná a náměstek starosty OSH Karviná pan Milan Mencner, který přivítal všechny přítomné včetně hostů a seznámil je s programem. Na setkání byli pak přítomní seznámeni se zprávami o činnosti ZH nejen okresu Karviná, ale i celého Moravskoslezského kraje. Zazněly zde také informace o spolupráci Hasičského záchranného sboru s dobrovolnými hasiči a o dalším dění. O situaci v Polsku nás informovali naši polští kolegové, kteří mimo jiné vyjádřili přesvědčení o naši další vzájemné spolupráci. Jednotliví hosté ve svých vystoupeních poděkovali za pozvání, zasloužilým hasičům za jejich práci, kterou stále podle možnosti pomáhají nejen ve sborech, ale také ve vyšších orgánech a popřáli jim do dalších let především pevné zdraví a mnoho úspěchů v jejich činnosti. Starosta OSH ČMS Karviná pak v dalším programu poblahopřál jubilantům k jejich výročí a předal jim u této příležitosti dárkové balíčky. Přítomným ženám předal jako poděkování za jejich práci a podporu květiny a ostatním malou pozornost. Celá akce byla velmi zdařilá také díky příjemnému prostření a připravenému občerstvení za což je třeba poděkovat především hasičům z Karviné Hranic, jmenovitě pak panu Vladislavu Jstrzembskimu, Josefu Kunzovi, Jaromíru Golasowskimu a dalším.


Za ZH Václav Helis

Další foto ze setkání ZH 3.9.2021 v Karviné Hranicích najdete ve fotogalerii více zde:

Pozvání pro Zasloužilé  hasiče a jejich partnery - partnerky na 3.září 2021 do HZ Karviná Hranice ke stažení zde:
 
Oznamujeme, že dne 3.ledna 2021 zemřel Zasloužilý hasič pan Ladislav Šnapka:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2020:

Jednání okresního aktivu Zasloužilých hasičův Karviné Hranicích.

V úterý 18.února 2020 se konalo od 10,00 hodin v Karviné Hranicích závěrečné jednání aktivu Zasloužilých hasičů okresu Karviná uplynulého volebního období let 2015 – 2020. Jednání zahájil vedoucí Aktivu ZH okresu Karviná bratr Vladislav Jastrzembski, který přivítal přítomné a seznámil je s programem. Na programu jednání bylo hodnocení činnosti za období od posledního setkání, které se konalo v září v kulturním domě v Petrovicích za účasti Zasloužilých hasičů a jejich partnerek a dalších významných hostů. Dále vedoucí aktivu ZH bratr Jastrzembski přednesl podrobný návrh hodnocení činnosti Zasloužilých hasičů okresu Karviná za celé volební období let 2015 -2020 pro Shromáždění delegátů SDH, které se uskuteční 21.března 2020 v Horní Suché. Důležitým bodem programu byla volba nového vedoucího aktivu ZH okresu Karviná a jeho zástupce na další volební období let 2020 -2025. Do funkce vedoucího aktivu ZH okresu Karviná na další období byl navržen bratr Milan Mencner, který byl následně veřejnou volbou jednohlasně zvolen. Do funkce zástupce vedoucího byl následně navržen bratr Jindřich Galeziok, který byl také přítomnými jednohlasně zvolen. V organizačních záležitostech informoval o činnosti krajského aktivu ZH MSK Václav Helis, který se také zmínil o dění v rámci Krajského sdružení hasičů v souvislosti s přípravami Shromáždění delegátů OSH a částečně i přípravami VI. Sjezdu SH ČMS. V rámci diskuze pak zazněly informace týkající se připravovaného setkání ZH v rámci kraje a další záležitosti. Náměstek starosty OSH pan Milan Mencner ve svém vystoupení omluvil nepřítomnost starosty OSH Karviná pana Tomáše Stefana. Dále informoval o současném dění v okresním sdružení. Na závěr zaznělo veliké poděkování, doprovozeno potleskem, odstupujícímu vedoucímu aktivu ZH okresu Karviná bratru Vladislavu Jastrzembskému za jeho dosavadní činnost, a to nejen ve funkci ZH, ale také ve všech funkcích, které vykonával. K dobré atmosféře celého jednání přispělo příjemné prostředí a občerstvení o které se postarali bratr Vladislav Jastrzembski a jeho partnerka paní Etelka Wojciková za což jim patří naše poděkování.

HV

Další foto z jednání najdete zde:

rok 2019:

Slavnostní zasedání Zasloužilých hasičů OSH Karviná.    

 

V překrásném prostředí Kulturního domu v Petrovicích se sešli Zasloužili hasičů okresu Karviná se svými partnerkami, aby zhodnotili uplynulé období roku 2019. Jednání zahájil a řídil  vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů pan Vladislav Jastrzembski , který v úvodu přivítal vzácné hosty. Ředitele HZS úo. Karviná pana plk. Ing. Ivo Pietra, náměstka starosty OSH Karviná pana Vítězslava Gryče, delegaci družebního okresu – powiatu Wodzislav pana Piotrra Mikolajczyka, zástupce obecního úřadu Petrovice a starosty SDH Petrovice - Závada.

Práci celého aktivu ZH za uplynulé období ve svém vystoupení zhodnotil jeho vedoucí, který rovněž seznámil přítomné s nejnovějšími informacemi jak o počtu zasloužilých hasičů v jednotlivých SDH okresu tak i o nově jmenovaných,  a taktéž  nově navrhovaných na udělení titulu Zasloužilý hasič z našeho OSH.

Kontrolu zápisu z posledního jednání a plnění některých bodu jeho usnesení nás seznámil Josef Kunz.

Největším každoročním zážitkem  ZH  a jejich partnerek je rekreace v Komorní Lhotce v pensionu Zátiší. V letošních roce o to hezčí, že počasí přálo po celou dobu pobytu a proto si celý týden úžili nejen vycházkami do blízkého okolí, ale i na zájezdu do Dolní Lomné, besedy s vedoucími funkcionáři kraje, ale hlavně při diskotéce, kterou připravil a uváděl Václav Helis vedoucí krajského aktivu ZH. O tomto rekreačním pobytu podal zprávu Milan Mencner.

S činnosti krajského aktivu ZH nás seznámil jeho vedoucí  Václav Helis, který v závěru svého vystoupení předvedl video – prezentaci z pobytu ZH na rekreaci v Komorní Lhotce,

S plánem   činnosti na příští období tj. do konce pětiletého funkčního období nás seznámil Jindřich Galenziok. Návrh plánu činnosti byl jednohlasně schválen.

Všechny přítomné ženy obdržely překrásnou růži za péči, kterou věnuji svým partnerům – ZH okresu Karviná.

Čtyřem  jubilantů,  roku 2019 byl předán dárkový balíček s poděkováním za dlouholetou aktivní práci nejen pro hasiče, ale i společnost.

Náměstek starosty OSH pan Vítězslav Gryč ve svém vystoupení informoval o činnosti výkonného výboru a jednotlivých odborných rad a zároveň nás seznámil s akcemi připravovanými na nejbližší období.

Se zdravici a poděkování za práci a spolupráci vystoupili všichni přítomní hosté.

Nejen krásné prostředí nového Kulturního domu obce Petrovice, ale i   přivítání organizátory akce nás všech velice potěšilo. To nejkrásnější a nejchutnější od hostitelů přišlo na závěr v podobě velice chutné večeře a dalšího malého občerstvení. Poděkování patří členům SDH Petrovice – Závada, ale hlavně OSH Karviná za financování této překrásné akce pro Zasloužilé hasiče .

Upřímně děkujeme.

 

Josef Kunz

V Karviné 21. 9. 2019

Další fotografie ze setkání ZH v Petrovicích najdete zde:

rok 2018:

Zápis ze setkání ZH okresu Karviná dne 21.9.2018 v HZ Orlová Poruba více zde:

Setkání zasloužilých hasičů v roce 2018.

 

Páteční zářijové odpoledne patřilo Zasloužilým hasičům, kteří se setkali v Domě hasičů v Orlové – Porubě.  V krásném prostředí připraveném členy sboru včele s Davidem Moldříkem, všechny přivítal vedoucí okresního aktivu ZH bratr Vladislav Jastrzembski, který cele jednání řídil.

Velice si vážíme účasti na našem jednání ředitele HZS ÚO Karviná plk. Ing. Ivo Pietra, náměstka starosty OSH Karviná Petra Durčáka, vedoucího krajského aktivu ZH Václava Helise rovněž tak polské družební delegace vedenou Piotrem Mikolajczykem.

Naše jednáni, navštívil i starosta města Orlové Ing. Tomáš Kuča.

V průběhu jednání jsme povstáním a minutou ticha uctili památku zesnulého starosty SH ČMS Ing. Karla Richtra.

Bratr Vladek Jastrzembski velice kladně zhodnotil činnost aktivu ZH při OSH Karviná za uplynulé období,  rovněž tak plnění usnesení, které jsme přijali na posledním zasedání.

Vedoucí aktivu ZH při KSH MSK Václav Helis zhodnotil činnost Zasloužilých hasičů celého Moravskoslezského kraje.

Během vystoupení ředitele HZS plk. Ing. Ivo Pietra nechyběla video ukázka ze zásahu při povodních a  jiných velkých události v okrese Karviná, při kterých zasahovaly jednotky HZS za spolupráce dobrovolných jednotek SDH.

Letošní rekreace ZH v Komorní Lhotce velice kladně zhodnotil Milan Mencner rovněž i program zájezdu, který pro zasloužilé hasiče tentokrát připravili hasiči z Karviné – Hranic.

Závěrem Vladek poděkoval všem ZH za vykonanou práci, rovněž tak manželkám a přítelkyním, kterým bylo poděkováno květinou.

Za velice chutné pohoštění a obsluhu je třeba poděkovat členů SDH Orlová – Poruba.

Celkově lze říci, že činnost ZH v uplynulém období je třeba hodnotit jako velice zdařilou. Poděkování patři okresnímu sdružení hasičů Karviná za financování celé akce, protože bez jejího přispění bychom tyto akce nemohli připravit.    

 

V Orlové – Porubě 22. 9. 2018

zpracoval Kunz Josef

Další foto ze setkání Zasloužilých hasičů v Orlové Porubě najdete zde:

Pozvání na setkání Zasloužilých hasičů pátek 21.září 2018 od 15,00 hodin v HZ Orlová Poruba více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve středu 11.dubna 2018 se konalo jednání okresního aktivu Zasloužilých hasičů v domě Hasičů v Karviné Hranicích.

Zápis z jednání aktivu ZH okresu Karviná 11.4.2018 v domě hasičů v Karviné Hranicích více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2017:

Setkání Zasloužilých hasičů v Těrlicku.

Opět po roce se v pátek 22.září 2017 od 15,00 hodin sešli Zasloužilí hasiči a jejich partnerky v Hasičské zbrojnici v Těrlicku střed. Jednání zahájil a řídil vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů okresu Karviná bratr Vladislav Jastrzembski. Hned v úvodu přivítal hosty, seznámil přítomné s programem a poděkoval hasičům z Těrlicka za velmi příjemné prostředí, které pro přítomné připravili. Jako hosté se setkání Zasloužilých hasičů zúčastnili starosta OSH ČMS Karviná Tomáš Stefan, ředitel HZS ú.o. Karviná Pplk. Ing. Ivo Pieter, vedoucí krajského aktivu ZH Václav Helis, starosta SDH Těrlicko střed Mervart Lukáš a delegace z Polska v čele s wiceprezesem ZO Wojwodstwa Slazskiego Jerzym Szkatulum. Později také přivítal bratr Jastrzembski místostarostu obce Těrlicko Ing. Josefa Macuru. Se zápisem z minulého setkání seznámil přítomné pan Josef Kunz. Informaci o činnosti krajského aktivu ZH podal Václav Helis a o činnosti OSH ČMS Karviná informoval přítomné jeho starosta pan Tomáš Stefan. V diskuzi pak vystoupili další hosté. Ředitel HZS ú.o.Karviná plk.Ing. Ivo Pieter informoval o současné situaci u HZS, mimo jiné o zahájení výstavby nové hasičské stanice v Českém Těšíně, připravované rekonstrukci stanice v Orlové a o spolupráci mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči. Za delegaci hostů z Polska vystoupil Jerzy Szkatula, který podrobně zhodnotil stav ve spolupráci mezi našimi okresy a také kraji a podal přítomným informace o současném dění u polských hasičů. Součásti programu bylo i předání dárků jubilantům, kteří oslavili v letošním roce kulaté narozeniny a také kytiček přítomným ženám. Dárky předali starosta OSH Karviná pan Tomáš Stefan a zástupce vedoucího okresního aktivu ZH pan Jindřich Galeziok. Milým překvapením bylo i předání pozorností všem přítomným od obce Těrlicko, které předali místostarosta obce Těrlicko Ing. Josef Macura spolu se starostou SDH Těrlicko Lukášem Mervartem. Celá akce, které se zúčastnili téměř všichni pozvaní proběhla v přátelském duchu a ve velmi pěkném prostředí. Veliké poděkování patří obci Těrlicko, hasičům z SDH Těrlicko střed v čele se starostou Lukášem Mervartem a paní Alenou Janíkovou.
 
HV

 

Další fotky ze setkání Zasloužilých hasičů v Těrlicku najdete zde:

Zpráva o činnosti ZH za rok 2017 více zde:

Hodnocení rekreace ZH v Komorní Lhotce hodnotící komisí.

Pozvání na setkání Zasloužilých hasičů a jejich partnerek v roce 2017 více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2016:

Zpráva zasloužilých hasičů pro jednání 30.9.2016 v Marklovicích.

Zápis ze zasedání ZH 30.9.2016.doc více zde:

Setkání Zasloužilých hasičů okresu Karviná.

V pátek 30.září 2016 se konalo v Hasičské zbrojnici v Marklovicích  setkání Zasloužilých hasičů okresu Karviná.

Jednání řídil vedoucí aktivu ZH při OSH Karviná pan Vladislav Jastrzembski. Se zápisem z minulého setkání seznámil přítomné pan Josef Kunz. Informaci o činnosti krajského aktivu ZH podal Václav Helis a o činnosti OSH ČMS Karviná informoval přítomné jeho starosta pan Tomáš Stefan. V diskuzi pak vystoupili další hosté. Starosta obce Petrovice  doc. Ing. Marian LEBIEDZIK Ph.D. pozdravil přítomné a poděkoval jim za jejich práci, kterou stále pro hasiče vykonávají. Ředitel HZS ú.o.Karviná plk.Ing. Ivo Pieter informoval o současné situaci ve vybavování jednotek a o spolupráci mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči. Za delegaci hostů z Polska vystoupil v diskuzi nový prezes ZOP ZOSP RP Wodzislaw Slazski pan Pioter Mikolajczyk. Také on stručně zhodnotil spolupráci mezi našimi okresy, poděkoval za pozvání a vyjádřil přesvědčení, že naše velmi dobré vztahy budou nadále pokračovat. Na soutěž do Marklovic nás v diskuzi pozval pan Stanislav Rduch.

 Součásti programu bylo i předání malých dárků jubilantům, kteří oslavili v letošním roce kulaté a půlkulaté narozeniny. Dárky předali starosta OSH Karviná pan Tomáš Stefan a zástupce vedoucího okresního aktivu ZH pan Jindřich Galeziok. Celá akce, které se zúčastnili téměř všichni pozvaní proběhla v přátelském duchu a ve velmi pěkném prostředí.

Úplně na závěr poděkoval pan Jastrzembski hostům a všem přítomným za účast a hasičům z Marklovic v čele s jejich starostou za příjemné prostředí a veškerou pohostinnost, kterou připravili.

HV

foto ze setkání ZH 30.9.2016 v Marklovicích

Českého hasiče vyznamenal polský prezident

Zasloužilý hasič Vladislav Jastrzembski byl oceněn polským prezidentem Andrzejem Dudou.
Na polském konzulátu převzal za své zásluhy na poli přeshraniční  česko-polské spolupráce Zlatý kříž zásluh.

„Ocenění mi samozřejmě udělalo radost, ale určitě nejsem sám, kdo se o naše výborné vztahy zasloužil," říká skromně Jastrzembski. Ten je čestným starostou SDH Karviná Hranice a spolu se sborem z polských Zebrzydowic letos oslaví 25 let od navázání spolupráce.

Autor: Martina Sznapková
Zdroj: https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/ceskeho-hasice-vyznamenal-polsky-prezident-20160504.html

 

rok 2015:

Setkání Zasloužilých hasičů okresu Karviná.

V pátek 4.září se uskutečnilo v Domě hasičů v Karviné Hranicích od 15,00 hodin tradiční setkání Zasloužilých hasičů okresu Karviná společně s jejich partnerkami a dalšími významnými hosty. Jednání zahájil vedoucí Aktivu ZH okresu Karviná pan Vladislav Jastrzembski, který přivítal hosty a všechny přítomné a navrhl program jednání. Na programu bylo projednání činnosti Aktivu ZH za uplynulé období, upřesnění plánu práce a další organizační záležitosti. Se zápisem z minulého jednání seznámil přítomné pan Josef Kunz. Informaci o rekreaci ZH v červnu 2015 v ÚHŠ Jánské Koupele podal náměstek starosty OSH ČMS Karviná pan Milan Mencner. S činnosti Aktivu Zasloužilých hasičů celého Moravskoslezského kraje za uplynulé období seznámil přítomné jeho nově zvolený vedoucí pan Helis Václav. V diskuzi vystoupili hosté. Starosta OSH ČMS Karviná informoval o činnosti našeho okresního sdružení za období od konání Shromáždění delegátů v březnu letošního roku a o průběhu konání V.Sjezdu SH ČMS v Pardubicích. V závěru svého vystoupení poděkoval všem za vykonanou práci a předal přítomným ženám malou kytičku. Zástupce HZS ú.o. Karviná pan major Ing.Marian Mrozek pozdravil přítomné jménem ředitele HZS ú.o.Karviná pana plk.Ing.Ivo Pietera i jménem svým a poděkoval za stále aktivní činnost Zasloužilým hasičům s přáním mnoha úspěchů do dalších let. Také starosta SDH Karviná Hranice pan Zdeněk Witosz pozdravil přítomné a popřál mnoho zdaru v jejich práci. Mezi významnými hosty byli i kolegové z Polska pan Jerzy Szkatula, pan Piotr Mikolajczyk a pan Czeslaw Surma s partnerkami. Pan Jerzy Szkatula ve svém vystoupení mimo jiné stručně zhodnotil stále se rozvíjející spolupráci mezi českými a polskými hasiči. Vzpomenul některé společné významné akce a připomenul významné výročí 10 let od uzavření smlouvy mezi okresem Karviná a powiatem Wodzislaw Slazski, které si v letošním roce připomeneme. Součásti programu bylo i předání malých dárků jubilantům.

K dobré atmosféře celé akce přispělo i příjemné prostředí o které se postarali hasiči z Karviné hranic v čele s jejich starostou panem Zdeňkem Witoszem a panem Vladislavem Jastrzembskim za což jim velmi děkujeme.

Za Zasloužilé hasiče

Helis Václav

Další podrobnosti ze setkání ZH okresu Karviná najdete v zápisu z jednání:zápis z jednání dne 4.9. 2015.doc

Několik fotek z akce najdete v rubrice fotky z akcí ZH nebo kliknutím na tento odkaz:

 

Pozvání na setkání Zasloužilých hasičů okresu Karviná.

více zde: Pozvání_pro_ZH_4.9.2015.doc

Setkání ZH v Jánských Koupelích.

Ve dnech 8. – 12.června 2015 se konalo tradiční setkání Zasloužilých hasičů Moravskoslezského kraje v Hasičské škole v Jánských Koupelích. Akce se zúčastnilo 27 Zasloužilých hasičů, 23 rodinných příslušníků a 10 ostatních účastníků. Společně se Zasloužilými hasiči se akce zúčastnili hosté z Polska a to wiceprezes ZOW ZOSP RP Wojwodství Slezského a prezes ZOP ZOSP RP Wodzislaw Slazski pan Jerzy Szkatula a prezes ZOP ZOSP RP Mikulowice pan Slavomír Bijak s manželkami. Za okres Karviná se akce zúčastnilo 7 ZH, 8 rodinných příslušníků a 4 zasloužilí funkcionáři. Součásti setkání byl i zájezd do Kroměříže organizovaný tentokrát okresem Nový Jičín a také beseda s představiteli SH ČMS, HZS MSK a Krajského úřadu MSK.

Krátké video z akce najdete zde:

Několik fotek najdete zde:

 

Předvolební jednání Aktivu Zasloužilých hasičů okresu Karviná.

V úterý 3.března 2015 se konalo od 15,00 hodin v Hasičském domě v Karviné Hranicích jednání aktivu Zasloužilých hasičů okresu Karviná. Na programu jednání byla mimo jiné volba nového vedoucího Aktivu Zasloužilých hasičů na volební období let 2015 – 2020, návrh plánu práce na rok 2015, projednání  „Zprávy o činnosti na SD SDH“ a další organizační záležitosti. Za téměř 100% účasti byl novým vedoucím Aktivu Zasloužilých hasičů okresu Karviná  na nové volební období  zvolen jednohlasně pan Vladislav Jastrzembski a jeho zástupcem pan Jindřich Galeziok. V diskuzi pak byla řešena problematika připomenutí životních jubileí  Zasloužilých hasičů a další záležitosti. Podrobné informace o stavu příprav Shromáždění delegátů SDH,  Shromáždění delegátů OSH a V.Sjezdu SH ČMS podal dosavadní starosta OSH ČMS Karviná pan Helis Václav. Na závěr ve volné diskuzi a příjemném prostředí zavzpomínali přítomni Zasloužilí hasiči na další vydařené akce organizované jejich „Aktivem ZH“ a celkovou činnost našeho okresu.
Poděkování za organizaci akce patří hasičům z SDH Karviné Hranic v čele s panem Vladislavem Jastrzembskim.

HV

Zpráva o činnosti ZH 2015.

Pozvání na jednání Okresního aktivu Zasloužilých hasičů 3.března 2015 více zde:

rok 2014:

 

Setkání Zasloužilých hasičů okresu Karviná:

V pátek  5. září 2014  se v Petrovicích Závadě konalo „Setkání Zasloužilých hasičů okresu Karviná“, kterého se zúčastnili téměř všichni Zasloužilí hasiči a jejich partnerky. Na programu jednání bylo mimo jiné  kontrola zápisu z minulého zasedání, stav členské základny ZH, krátká informace z činnosti OSH ČMS Karviná od posledního zasedání představitelů SDH, zpráva ze zasedání Aktivu Zasloužilých hasičů MSK a seznámení s plánem činnosti.

Jednání řídil vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů OSH ČMS Karviná pan Vladislav Jastrzembski, který v průběhu jednání také poblahopřál jubilantům.

K důstojnému průběhu přispěla i účast vzácných hostů, kterými byli:

Starosta obce Petrovice doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., ředitel HZS ú.o.Karviná pan plk.Ing.Ivo Pieter, vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů Moravskoslezského kraje pan Stanislav Sovinský a hosté z Polska v čele s wiceprezesem ZOW a prezesem ZOP ZOSP RP Wodzislaw Slazski panem Jerzym Szkatulum.

Zápis z jednání najdete zde: Zápis z jednání Zasloužilých hasičů při OSH ČMS Karviná z 5.9.2014 v Závadě.doc

Několik fotek z akce najdete ve fotogalerii : více zde

 

     Stejně jako v roce 2013 organizuje vedení Aktivu ZH setkání (rekreaci) zasloužilých hasičů Moravskoslezského kraje v ÚHŠ Jánské Koupele. Setkání se uskuteční v termínu 23.6.-27.6.2014.

Pozvání a další podrobnosti najdete zde:  Pozvání na reekreaci ZH 2014.doc

Rok 2013:

V úterý 15.října 2013 se konalo v zasedací místnosti SDH Jerlochovice okres Nový Jičín zasedání Aktivu Zasloužilých hasičů Moravskoslezského kraje. Za okres Karviná se jednání zúčastnili starosta OSH ČMS Karviná pan Václav Helis a vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů okresu Karviná pan Vladislav Jastrzembski.

Podrobnosti ze zasedání najdete v zápisu z jednání ZH:Zápis ze zasedání AZH MSK 15.10.2013.

 

Setkání Zasloužilých hasičů okresu Karviná.

V pátek 6.září 2013 se konalo v Hasičské zbrojnici v Rychvaldě setkání Zasloužilých hasičů okresu Karviná. Akce, která se konala v souladu s plánem práce Zasloužilých hasičů našeho okresu se zúčastnili Zasloužili hasiči se svými partnerkami a také hosté. Jednání řídil vedoucí aktivu ZH okresu Karviná pan Vladislav Jastrzembski, který mezi hosty přivítal pana Stanislava Sovinského (vedoucího aktivu ZH MSK), náměstka starosty OSH ČMS Karviná pana Zdeňka Sosnu a delegaci našeho družebního okresu Wodzislaw Slazski pod vedením jeho starosty pana Jerzyho Szkatuly. Na programu jednání bylo mimo jiné zhodnocení činnosti ZH našeho okresu, informace o činnosti OSH ČMS Karviná, zpráva ze zasedání Aktivu ZH MSK, stručné zhodnocení pobytu ZH v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích v letošním roce a seznámení s plánem činnosti ZH na další rok. Na závěr poděkoval vedoucí Aktivu ZH okresu Karviná pan Jastrzembski organizátorům akce za vytvořené příjemné prostředí a podmínky pro konání akce, Zasloužilým hasičům za jejich dosavadní práci ve Sborech, zejména pak těm, kteří pracují stále ve významných funkcích v okrscích, okrese i v kraji. Jubilantům, kteří se v letošním roce dožili významného životního výročí byl předán společně s gratulací malý dárek a celá akce pak pokračovala přátelským posezením u malého občerstvení.

 

Zápis ze setkání ZH v Rychvaldě najdete zde:Zápis z posezení ZH 6.9.2013 HZ Rychvald.

 

Pobyt Zasloužilých hasičů v Jánských Koupelích.

 

Ve dnech 17. – 21.června 2013 se opět sjeli do Hasičské školy v Jánských Koupelích Zasloužilí hasiči celého Moravskoslezského kraje. Každoroční akce, která se konala vždy v měsíci září se letos uskutečnila poprvé v měsíci červnu. Za náš okres se pobytu zúčastnilo celkem 5 Zasloužilých hasičů s manželkami + 2 ostatní. Karvinští Zasloužilí hasiči se i letos postarali o  hosty z Polska, kterými tentokrát byli wiceprezes ZOW a prezes ZOP ZOSP RP Wodzislaw Slazski pan Jerzy Szkatula  a  pan Cieslaw Surma z OSP Golkowice s manželkami. Besedy, která se konala ve středu 19.června 2013 se za náš okres zúčastnil starosta pan Helis Václav.

 

V úterý 19.března 2013 se konal v Hasičském muzeu v Ostravě Aktiv Zasloužilých hasičů Moravskoslezského kraje.

Podrobnosti viz zápis z jednání: Zápis ze zasedání AZH MSK 19.3.2013.doc (3,2 MB)

 

Statut Zasloužilých hasičů 2013 více zde:  Statut ZH 2013.pdf (77,1 kB)