složení Okrsku Bohumín 2020 - 2025:

jméno funkce mobil email
Krůl Zbyněk
starosta Okrsku
602516564
KrulZ@seznam.cz
Ferfecki Václav
velitel Okrsku
731130671
ferslavek@centrum.cz
Téma Roman
zástupce velitele 
 
 
Ing.Vžentková Barbora
preventista
739823541
barbora.vzentkova@seznam.cz
Bc. Mlynkecová Andrea
preventista
 
 
Mlynkec Michal
vedoucí mládeže
732320478
Michal.mlynkec@seznam.cz
Mgr. Bednářová Lucie
vedoucí mládeže

 

 

Barteček Martin
revizor Okrsku
608410084
mbartecek@centrum.cz