informace

VVH SDH a Okrsků 2021-2022 více zde:

rok 2019:

Okrskové kolo soutěže v požárním sportu 2019.

 

V neděli 28. 4. 2019 se uskutečnilo v krásném areálu u hasičské zbrojnice v Karviné - Hranicích okrskové kolo v soutěži mužů a žen v požárním sportu.

Soutěž letos připravili hasiči z Karviné - Hranic, a to i přes nepřízeň počasí, a přesto bylo dosaženo velmi dobrých výsledků, jak u mužů, tak i u žen, jak v běhu na sto metrů, tak v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo šest družstev mužů a dvě družstva žen. 

Za dobře připravenou soutěž včetně občerstvení je třeba poděkovat především dobrovolným hasičům z Karviné Hranic, dále soutěžícím, rozhodčím a všem organizačním pracovníkům.  Hezké bylo, že se na soutěžící přišli podívat také ZH okrsku Karviná.  

 

Výsledky soutěže:  

MUŽI

                                    běh na sto metrů                 požární útok                   celkem

1. Karviná - Hranice    čas  59,38   1. místo       čas 19,39    1.místo           78,71  1.místo

2. Dolní Marklovice             67,84   2.                        20,30    2.                   88,14  2.

3. Karviná - Louky              72,71    3.                        21,88    3.                  94,59   3.

4. Petrovice Závada           82,77    4.                        31,16    4.                113,93   4.

5. Dětmarovice                   89,61    5.                        41,18    5.                130,79   5.

6. Dolní Lutyně Nerad       118,74   6.                          NP                                       6.

 

ŽENY

1. Karviná - Hranice            76,84    2.                        25,81    1.                102,65   1.

2. Karviná - Louky               72,91    1.                        29,47    2.                102,38   2.

 

Výsledky jednotlivců běhu na sto metrů:  

MUŽI

SDH Karviná - Hranice      Michalski                 čas 18,75       1. místo

Dolní Marklovice                 Chrobok                        18,81       2.

Karviná Louky                       Masný                         19,47       3.

ŽENY

Karviná - Hranice              Müllerová                         21,60      1.

Karviná - Louky              Trachtulová                         22,69      2.

Karviná - Louky                      Masná                         22,91      3.

 

                                                   Starosta okrsku Mencner Milan

 

Propozice soutěže v Požárním sportu v roce 2019 okrsek Karviná ke stažení zde:

Halová soutěž mládeže v Petrovicích u Karviné

V sobotu dne 9. března 2019 uspořádal okrsek Karviná 5. ročník Halové soutěže v požárním sportu mládeže. Soutěže se účastnili jak mladší, tak i starší žáci. Soutěžilo se v disciplínách: štafeta dvojic a uzlová štafeta.  Soutěže se zúčastnilo 30 družstev. 16 družstev tvořili starší žáci a 14 družstev mladší žáci, včetně tří družstev z Polska z OSP Laziska a OSP Marklowice Gorne.

Družstva soutěžila o putovní poháry okrsku Karviná v obou kategoriích. Výsledky soutěže byly následující:

Kategorie mladší žáků:           1. SDH Havířov-město

                                                2. SDH Těrlicko-Hradiště

                                                3. SDH Skřečoň

Kategorie starších žáků:         1. SDH Chotěbuz

                                                2. SDH Dolní Lutyně-Střed

                                                3. SDH Havířov-město

            Soutěž byla velmi dobře připravena jak po stránce organizační, tak i po stránce materiální. Proto bych chtěl poděkovat členům okrsku Karviná a rozhodčím za pomoc při přípravě a organizaci této soutěže, zejména pak SDH Závada a SDH Dolní Marklovice. Dále bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Petrovice u Karviné za pronájem tělocvičny a zakoupení pohárů a medailí na tuto akci a také sponzorům za zakoupení cen pro soutěžící mládež.

 

Za okrsek Karviná starosta                

       Milan Mencner.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

rok 2018:

Okrsková soutěž 2018.

Dne 28.4. 2018 proběhlo v Dolní Lutyni - Věřňovicích na fotbalovém hřišti TJ Sokol okrskové kolo v požárním sportu mužů a žen. Soutěž zorganizovalo SDH Dolní Lutyně - Nerad. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů a 1 družstvo žen. Mimo soutěž se zúčastnilo v rámci tréningu také jedno družstvo dorostenců Karviná Hranice. Soutěž byla vemi dobře připravená a proběhla bez větších nedostatků. Poděkování patří jak soutěžícím za účast, tak i organizátorům z SDH Nerad, taktéž všem funkcionářům okrsku Karviná a rozhodčím na čele s hlavním rozhodčím panem Klenkem.

Výsledky soutěže v požárním sportu:

MUŽI :   1.místo  SDH Marklovice

                2.místo  SDH Karviná - Hranice

                3.místo  SDH Louky

                4.místo  SDH Závada

                5.místo  SDH Dolní Lutyně střed

                6. místo SDH Dolní Lutyně Nerad

ŽENY:     1. místo SDH Karviná Hranice

ŽENY JEDNOTLIVCI :  1. Witoszová Veronika - Karviná Hranice

                                         2. Hederová Anna - Karviná Hranice

                                         3. Roubalová Eliška - Karviná Hranice

MUŽI JEDNOTLIVCI :  1. Žáček Tomáš - Karviná louky

                                          2. Čeřenský Vojtěch - Karviná Hranice

                                          3. Šebesta Petr - Karviná Hranice

Závěrem mi dovolte, abych popřál soutěžícím v okresním kole PS co nejlepší umístění.

                                                         Za okrsek Karviná

                                                            Mencner Milan

                                                         starosta okrsku Karviná

Foto ze soutěže najdete zde:

                                    

                      

 

HALOVÁ SOUTĚŽ V PETROVICÍCH U KARVINÉ

V sobotu dne 24. března 2018 uspořádal okrsek Karviná 5. ročník  halové soutěže v požárním sportu mládeže. Soutěže se zúčastnili jak mladší, tak starší žáci. Soutěžilo se v disciplinách: Uzlová štafeta a štafeta požárních dvojic. Taktéž se soutěžilo o putovní poháry okrsků Karviná, jak v kategorii mladších žáků, tak i v kategorii starších žáků.  

Byl to již 4. ročník. Soutěže se zúčastnilo 19 družstev včetně 1 družstva z  OSP Laziska ( PL). Za mladší žáky soutěžilo 7 družstev a za starší žáky 12 družstev. Vítězem soutěže v kategorii mladších žáků se stalo družstvo: 1. SDH Těrlicko-Hradiště, na 2. místě se umístilo družstvo SDH Závada a na 3. místě skončili mladí hasiči SDH Havířov-město.  V kategorii starších žáků  zvítězilo družstvo: 1. SDH Havířov-město, na 2. místě SDH Dolní Lutyně- střed a na 3. místě se umístil SDH Karviná-Hranice. Podle pravidel soutěže o Putovní poháry družstvo, které zvítězí 3 krát za sebou, získává pohár do trvalého držení. Tím se stalo v kategorii st. žáků SDH Havířov-město.  Soutěže se  zúčastnila řada hostů a to starosta obce Petrovice u Karviné doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., starosta OSH Karviná p. Tomáš Stefan. Tato soutěž byla velmi dobře připravena, proto bych chtěl poděkovat všem členům okrsku Karviná a zejména SDH Karviná-Hranice, SDH Závada a SDH Dolní Marklovice za pomoc při zajištění této akce. Taktéž děkuji obci Petrovice u Karviné za zapůjčení tělocvičny a zakoupení poháru a medaili pro soutěžící družstva a sponzorům za ceny, které věnovali pro účely této soutěže.  

​​​​​​​​​​​​​​
                                                                                                          starosta okrsku Karviná

Milan Mencner

 

Několik fotek z akce najdete zde:

 

Pozvání na VVH Okrsku Karviná 9.2.2018.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx