složení Okrsku Orlová 2020 - 2025:

jméno funkce mobil email
Moldřík David starosta okrsku 606336901 moldriik@seznam.cz
Slávik Pavel náměstek starosty 724240579 4slavik@seznam.cz
Ing.Vicherek Aleš velitel okrsku 776030172 ales.belmondo@centrum.cz
Beňo Michal zást.velitele okrsku 732546837  
Ing.Grygerková Jana vedoucí mládeže 603936494 dzanag@seznam.cz
Křižanek Lukáš preventista okrsku 605327343 krizanek85@seznam.cz
Rovňaníková Jiřina jednatel a hospodář 732948737 Jiriska1@seznam.cz
Gabriela Moldříková kronikář    
Hodická Anna revizor 721163594 anna.hod@seznam.cz
Laššová Marie člen oksku 737742304  
Kasza Lubomír člen okrsku 725110092  
Pindur Tomáš člen okrsku    
Strnadel Milan člen okrsku 731303064  milan.strnadel@seznam.cz
Durčák Petr člen okrsku 731613713 durcakpetr@seznam.cz
Helis Rudolf člen okrsku 731414045 helis@seznam.cz
Heczko Filip člen okrsku    
Hodický Zdenek člen okrsku 607236075  
Dunajčíková Zuzana člen okrsku    
Sztwiertnia Daniel člen okrsku    
Kotas Svatopluk člen okrsku    

Barwík Radek

člen okrsku