Informace

rok 2019:

Školení členů okresní kontrolní a revizní  rady.

Dne 3.5.2019 se od 16.30 hod konalo školení OKRR v prostorách hasičské zbrojnice v Rychvaldě. Školení se zúčastnilo celkem 8 členů okresní kontrolní a revizní rady, dva členové se omluvili. Podle předloženého programu starosta OSH přivítal přítomné a předal slovo p.Václavu Helisovi, který formou prezentace proškolil přítomné z MP předsedy ÚKRR SH ČMS č.1/2017. Poté p. Hadynová pracovník kanceláře představila nový program účetnictví s názvem Premiér, který jsme od Nového roku zakoupili a podle kterého se bude naše účetnictví řídit. Program umožňuje vézt všechny položky přehledně z možností okamžitého náhledu do jednotlivých sekcí.Touto cestou bych chtěl poděkovat jak p.Helisovi, tak p.Hadynové a všem členům OKRR. Poděkování si zaslouží i předseda OKRR p.Wippler, který připravil občerstvení a prostory hasičárny. 

Tomáš Stefan

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2018:

Dokumenty a vzory tiskopisů k činnosti kontrolních a revizních rad a revizorů

Materiály ke stažení:

Nové dokumenty od 1.9.2017:

Metodický pokyn pro revizora pob.spolku.

Zprava revizora na VVH sboru.

Předávací protokol.