rok 2020:

Shromáždění delegátů SDH 13.září 2020 v Horní Suché.

     Z důvodu pandemie, která zasáhla nejen Českou republiku, ale i celou Evropu, se konečně podařilo svolat shromáždění delegátů SDH na den 13.9.2020 do sálu Dělnického domu v Horní Suché.  Na 66 delegátů z 76 delegovaných v ranních hodinách zaujalo svá místa v krásně nazdobeném sále společně se ZH, členů OKRR, VV OSH Karviná, skrutátorů a hostů. Hned na úvod za slavnostního pochodu praporečníků, byl poprvé představen prapor našeho okresního sdružení a zazněla státní hymna. Celý článek najdete zde:

 

Nově zvoleni funkcionáři OSH ČMS Karviná na léta 2020-2025 více zde:

Složení VV OSH ČMS Karviná na období let 2020-2025 více zde:

Foto VV OSH ČMS Karviná na léta 2020-2025 více zde:

Kontakty na členy VV OSH ČMS Karviná zvolených na volební období let 2020-2025 více zde:

Foto z jednání najdete ve fotogalerii:

Video prezentaci z činnosti odborné rady mládeže 2015 - 2020 si můžete prohlédnout zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Shromáždění delegátů SDH neděle 13.září 2020 v sále Dělnického domu v Horní Suché od 9,00 hodin

Pozvání na SD SDH-zajištění účasti 13.9.2020 ke stažení zde:

Pozvání na SD SDH pro ZH,VV OSH,OKRR 13.9.2020 ke stažení zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2015:

Usnesení z jednání Shromáždění starostů OSH najdete zde:

Usnesení SS OSH 24. 10. 2015.pdf

Důležité dokumenty z jednání V.sjezdu SH ČMS najdete zde:

Usnesení V.Sjezdu SH ČMS.pdf

Program činnosti 2015-2020(2).pdf

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 (1).pdf

 

 

Dne 21. 3. 2015 v 09.00 hod se konalo v krásně připraveném sále Dělnického domu v Horní Suché shromáždění delegátu SDH okresu Karviná. Slavnostního jednání byli přítomni starosta SH ČMS Ing. Richter, ředitel HZS ú.o. Karviná Plk. Ing. Ivo Pieter, senátor a starosta města Bohumín Ing. Petr Vícha, zástupce města Č. Těšín pan Ivo Beták, zástupce HVP. a.s. pan Kaštovský, čestný starosta OSH ČMS Karviná pan Vladislav Jastrzembski a delegace z Polska vedená panem Jerzy  Szkatulou. Na programu jednání bylo zhodnocení činnosti, zprávy vedoucích jednotlivých odborných rad, zpráva OKRR a zpráva zasloužilých hasičů za volební období 2015 – 2020 a důležitým bodem byla volba nových členů VV OSH Karviná včetně volby starosty a jeho náměstků. V úvodu starosta OSH Karviná p. Helis všechny přítomné delegáty, zasloužilé hasiče, VV OSH Karviná, OKRR, hosty a sponzory přivítal a poděkoval za jejich účast na jednání. Řídícím jednání byl pověřen Ing. Pavel Haas. Po úvodu následovaly již zmiňované zprávy o činnosti, zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad, zpráva OKRR a zpráva zasloužilých hasičů. Dalším bodem programu bylo předání ocenění jednotlivým členům za vykonanou práci a poděkování starostovi OSH Karviná p. Helisovi za práci, kterou po celou dobu vykonával, protože se rozhodl již nekandidovat na starostu OSH ČMS Karviná. Následovala diskuse ve které vystoupili jednotliví představitelé SH ČMS, p. Szkatula z Polska a pozvaní hosté. Poté přišla samotná volba nového starosty OSH Karviná, náměstků starosty a členů VV OSH, OKRR, delegátů na SD OSH dne 11. 4. 2015 v Ostravě a volba delegátů na řádný V. sjezd SH ČMS konaný dne 4. - 5. 7. 2015 v Pardubicích. Po sečtení všech hlasů se novým starostou OSH Karviná na volební období 2015 – 2020 stal p. Stefan Tomáš, náměstky starosty byli zvoleni p. Mencner, p. Molin, p. Sosna a p. Durčák. Do VV OSH byli zvoleni p.Krhovjak, p.Krůl, p. Mlynkec Michal, p. Witosz, p. Moldřík, Ing. Walica, p. Jablecký, p. Urbancová, p. Strnadel, p. Gryč, za OKRR p. Wippler a vedoucí ktivu ZH p. Jastrzembski. Po schválení usnesení na závěr jednání vystoupil nový starosta OSH Karviná, který poděkoval za zvolení do funkce a poděkoval všem za vykonanou práci. Popřál šťastný návrat domů a pozval všechny přítomné k posezení se zasloužilými hasiči, VV OSH a přáteli z Polska. Jednání bylo ukončeno slavnostním obědem.

T.S.

Několik fotek z akce najdete ve fotogalerii.


Nově zvolený Výkonný výbor OSH ČMS Karviná pro volební období let 2015 - 2020.

 

 

 

Delegáti s hlasem rozhodujícím zvoleni na VVH SDH v prosinci 2014 a lednu 2015 více zde: Jmenný seznam delegátů-SD SDH 21.3.2015.doc 

Pozvání pro delegáty s hlasem rozhodujícím více zde:Pozvání pro delegáty.doc