informace

VVH SDH a Okrsků 2021-2022 více zde:

rok 2021:

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SDH VRBICE

Mladí hasiči z Vrbice a jejich kamarádi trávili první srpnový týden na příměstském táboře. Díky dotacím MŠMT a České rady dětí a mládeže jim vedoucí připravili bohatý program.

A co všechno děti zažily?

Projížďku na lodi po Vrbickém jezeře pod vedení instruktora vodáckého spolku Dragon Boat Ostrava, návštěvu Hasičského muzea v Ostravě, Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic, projížďku na kole pod dohledem strážníků Městské policie Bohumín. Absolvovali také branný závod, TFA mladého hasiče, návštěvu bazénu v Bohumíně. Celý program byl doplněn různými hrami a školeními včetně první pomoci, závěr patřil opékání párků a stanování u hasičárny ve Vrbici. Všem, kteří se podíleli na průběhu tábora patří poděkování. Zvláštní poděkování patří Vodákům Odry a Olše za zapůjčení záchranných vest, Městské policii Bohumín a Dragon Boat Ostrava za nezapomenutelné zážitky.

Vedoucí SDH Vrbice

 

Další foto najdete ve fotogalerii více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2020:

Složení a Kandidátka okrsku Bohumín na léta 2020-2025.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2019:
Výsledková listina okrskového kola PS 2019 více zde:
Materiály z jednání valné hromady Okrsku Bohumínv únoru 2019:
Zpráva o činnosti Okrsku Bohumín za rok 2018 více zde:
Plán práce Okrsku Bohumín na rok 2019 více zde:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2018:
            Zpráva o činnosti Okrsku Bohumín SH ČMS za rok 2017.

 

Okrsek pracoval ve složení:

  • Krůl Zbyněk                           starosta okrsku            SDH Šunychl
  • Václav Ferfecký                     velitel okrsku              SDH Šunychl
  • Jan Hanusek                           náměstek starosty       SDH Starý Bohumín
  • Ing. Wžentková Barbora        preventista                  SDH Záblatí
  • Andrea Mlynkecová               preventista                  SDH Kopytov
  • Michal Mlynkec                     vedoucí mládeže         SDH Kopytov
  • Martin Barteček                     revizor účtu                SDH Nová Ves

Už na loňské VVH okrsku jsem Vás žádal o doplnění členů okrsků o zástupce ostatních SDH  (chybí zástupci SDH Vrbice a Skřečoň) zatím bez ohlasu. Je nutno doplnit funkci jednatele-hospodáře a vedoucí mládeže.

Dlouho době máme problémy s účastí preventistů na zasedání OORP – jsme za to neustále kritizováni na zasedání VV OSH Karviná, v loňském roce odstoupil z důvodu zdravotních problémů pan Jan Rybář SDH Šunychl a místo něho byla do okrsku kooptována paní Andrea Mlynkecová s SDH Kopytov a účast v OORP byla vyřešena, s ostatními zástupci OA v OOK (OORP, OORM) nemáme problémy.

Žádám zástupce jednotlivých SDH  na dnešní VVH OA Bohumín o projednání tohoto problému ve výborech SDH a na příštím zasedání OA (březen 2018) společně se starosty SDH v rámci okrsku Bohumín musíme oba problémy vyřešit.

Okrskový výbor se sešel celkem 4x na svých jednáních z toho v měsíci dubnu společně s veliteli SDH kde hlavním bodem byla příprava I. kola soutěže v Požárním sportu. Zde bych chtěl poděkovat vedoucí odboru organizačního MěÚ Bohumín Mgr. Šmídove za zajištění věcných cen pro vítězná družstva a jednotlivce.

Na květnovém výboru bylo provedeno vyhodnocení I. kola soutěže v PS a zastoupení okrsku v II. kole PS. V letošním roce je na nás řada na zajištění technické čety na II. kole PS. 

V měsíci září bylo provedeno vyhodnocení II. kola soutěže v PS, akce daruj krev z hasiči a průběžné hodnocení soutěže SDH. Říjnová schůze byla změřena hlavně na přípravu II. ročníku soutěže MH „Hala Bohumín“. Dále na přípravu delegátu na Shromáždění představitelů SDH.

V listopadu bylo provedeno vyhodnocení a vyúčtování soutěže MH „Hala Bohumín“.

Okrsek Bohumín aktivně spolupracuje s orgány města Bohumína. Spolupráce se uskutečňuje hlavně prostřednictvím velitelů SDH a jejich porad s vedoucí odboru organizačního a náměstkem starosty MěÚ Bohumín, těchto porad se zúčastňuje i starosta okrsku. Je nutno konstatovat, spolupráce s MěÚ Bohumín je na velmi dobré úrovni a MěÚ věnuje nemalé prostředky na činnost SDH a tím bych chtěl zástupcům města jménem všech SDH na území města poděkovat. Na druhé straně musím poděkovat všem členům SDH za práci provedenou během roku 2017 ať na úseku zásahů tak na úseků odpracovaných hodin při údržbě zbrojnic a požární techniky a dále na pořádání kulturních a společenských akcí v rámci jednotlivých městských částí.  

Na území města pracuje sedm SDH a v pěti (vyjma Nové Vsi a Kopytova) je zřízena zásahová jednotka MěÚ u toho Starý Bohumín v kategorii JPO III se zásahem mimo obvod města, ostatní čtyři v kategorii JPO V. V minulých dvou letech došlo k obnově požárních vozidel (SDH Vrbice, Skřečoň, Starý Bohumín, Šunychl) a dvě starší cisterny, Šunychelská je momentálně na rekonstrukci v Polsku a pro SDH Starý Bohumín bude v letošním roce zakoupen nový cisternový automobil.

Samotné SDH působí i na poli sportovním a kulturním pořádáním, nebo spolupořádáním všech společenských aktivit v městských částech. Můžeme konstatovat, že všechny SDH mimo N. Ves (SDH bez techniky) se zúčastnili v loňském roce I. kola soutěže v PS a pohárových soutěží v rámci města i mimo město. Ve čtyřech SDH pracují kolektivy mladých hasičů (SDH Vrbice, Kopytov, Skřečoň, Záblatí a Šunychl) ve dvou SDH jsou soutěžní družstva žen (Šunychl, Kopytov). Doufám, že se všechny SDH  okrsku Bohumín budou opět přednostně zúčastňovat sportovních soutěží v rámci města, kalendáře soutěží OSH Karviná a svých družebních vztahů. V loňském roce byl uskutečněn III. ročník soutěže MH „Hala Bohumín“  za účasti 10 mladších a 14 starších kolektivu. I zde bych chtěl poděkovat vedoucí odboru organizačního MěÚ Bohumín za spolupráci při zabezpečení soutěže.

1.Kolo soutěže v požárním sportu proběhlo na hřišti školy ČSA. Pro letošní rok plánujme I. kolo postupové soutěže v PS opět uskutečnit na hřišti školy ČSA.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH a zástupcům ve VV a OR OSH Karviná v rámci okrsku Bohumín za vykonanou práci v roce 2017.

Krůl Zbyněk v.r.

                                                                                           Starosta okrsku

 

 


Pozvání na VVH Okrsku Bohumín 9.února 2018 v HZ Šunychl více zde: