Vedení

30.03.2015 19:10

     STEFAN Tomáš                                                                                          Starosta OSH Karviná

MENCNER Milan                                                                                    1.náměstek starosty OSH Karviná

DURČÁK Petr                                                                                             náměstek starosty OSH Karviná

 

SOSNA Zdeněk                                                                                                 náměstek starosty OSH Karviná

MOLIN PETR                                                                                                                                náměstek starosty OSH Karviná

URBANCOVÁ Jana                                                                                                      vedoucí OORM

JABLECKÝ Lumír                                                                                                                             vedoucí OORV

STRNADEL Milan                                                                                                      vedoucí OORP                                                                                                                                                  člen ÚOR prevence

KRHOVJAK Rostislav                                                                                                                             člen VV OSH Karviná

WITOSZ Zdeněk                                                                                                      člen VV OSH Karviná

GRYČ Vítězslav                                                                                                                                           člen VV OSH Karviná

MOLDŘÍK David                                                                                                                                             člen VV OSH Karviná

KRŮL Zbyněk                                                                                                                                                 člen VV OSH Karviná

Ing. WALICA Rostislav                                                                                                                              člen VV OSH Karviná

MLYNKEC Michal                                                                                                                                               člen VV OSH Karviná

WIPPLER Konrád                                                                                                     předseda OKRR