Shromáždění představitelů SDH a školení starostů a jednatelů 2021.

11.10.2021 12:00

V době coronavirové krize se konečně po sedmi měsících podařilo uspořádat shromáždění představitelů SDH. Dne 9.10.2021 se do Penzionu v Zátiší v Komorní Lhotce sjelo na 27 představitelů, kteří zastupovali jednotlivé sbory. Pozvání krom členů VV OSH a členů OKRR přijali ředitel HZS ÚO Karviná plk. Ing. Pieter Ivo a přátelé z Polské republiky pod vedením prezesa ZO Powiatu Slazskiego Piotra Mikolajczyka. Předmětem tohoto dvouhodinového jednání byla zpráva o činnosti OSH Karviná od posledního SD konaného v Horní Suché, zprávy všech odborných rad, včetně zprávy ZH a OKRR, následované vyhodnocením akce Daruj krev za léta 2020 a 2021, předání finančních odměn pro nejlepší tři družstva kategorie mužů a žen v okresním kole konaného v květnu letošního roku a dále vyhodnocení okresního kola mladých hasičů včetně dorostenců. Na řadu přišla vyznamenání pro některé členy, kterými bylo udělení Titulu Významný hasič KSH MSK, který byl předán Václavu Helisovi, medaile ZMZ obdržel náměstek OSH Karviná p. Gryč Vítězslav, kříž Záslužného hasičstva p. Sosna Zdeněk a stužku za věrnost 20 let obdržel Piotr Mikolajczyk. Za Zásluhu o výchovu byla udělena medaile Ing. Marcelu Dalovi. Na závěr jednání pak vystoupili pozvaní hosté a bylo jednohlasně schváleno usnesení na období do dalšího SP SDH, které se pokud to situace dovolí bude konat dne 12.3.2022 v Kulturním domě v Petrovicích. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za jejich vzorné vystupování. Škoda jen, že někteří zástupci z SDH neměli potřebu se ani omluvit. Současně s tímto SP se konalo ve vedlejším sále školení jednatelů, kterému byla přítomna lektorka a ředitelka HVP. a.s. Kateřina Neuwirtová, jejímž úkolem bylo vysvětlit všechny druhy nového pojištění pro hasiče. Po obědě pak se obě skupiny spojily a bylo zahájeno školení starostů a jednatelů. Jako první vystoupil velitel stanice Český Těšín npor. Ing. Haas Pavel, který nám všem osvětil platnou legislativu v oblasti SDH a zákon o PO, činnosti výjezdových jednotek. Jako další se slova ujal Václav Helis, který hovořil o přípravách a povinnostech při konání VH ve sborech a okrscích.  Po jeho bloku se ke slovu dostala Mgr. Jana Urbancová, vedoucí OORM, která hovořila o vyplňování formuláře RL MH a odpovídala na dotazy přítomných. Vzhledem k časové tísni jako poslední přišla na řadu centrální evidence SDH, kterou školil starosta našeho OSH Karviná Tomáš Stefan. Myslím si, že školení splnilo svůj účel, i když jsme museli měnit program školení z důvodu neúčasti některých lektorů z důvodů nemoci, ale i přesto si myslím, že školení splnilo naše očekávání. Škoda jen, že opět jako v letech předešlých se školení neúčastnilo několik sborů, právě těch, které mají v této oblasti značné nedostatky. Ti, kteří zůstali na školení do druhého dne, využili zbývající čas k tomu, abychom si některé věci, které nás trápí a s kterými potřebují pomoci, vysvětlili. Děkuji ještě jednou všem zúčastněným za vzorný přístup k tomuto školení.

 

   Tomáš Stefan

starosta OSH Karviná

Několik fotografii ze SP SDH najdete ve fotogalerii více zde: