Setkání s polskými hasiči.

14.12.2021 16:38

V této předvánoční době obdrželo OSH Karviná pozvání na řádný V. sjezd hasičů konaný v Polsku v Wodisławiu Sł. konaný dne 10.12.2021 v obci Nieboczow. Na tomto sjezdu se volilo nové vedení powiatu (okresu) na volební období 2021-2026. Jednání byli přítomni za náš okres Tomáš Stefan, Milan Mencner, Milan Strnadel a Vladislav Jastrzembski.  Pozváno bylo na 26 delegátů ze sborů, členové VV, členové kontrolní a revizní rady, nově navržení, dále senátoři a ostatní hosté. Hned na úvod Piotr Mikolajczyk zhodnotil činnost za roky 2016-2021, poděkoval všem za aktivní přístup a připomenul dlouhodobou spolupráci mezi našimi okresy, která v r. 2020 dovršila 15 let. Z důvodu covid 19 však oslavy byly odloženy na neurčito. Následovala volba již předem schválených funkcionářů do VV powiatu a na starostu (prezesa). Volba byla veřejná a měla úplně jiný průběh, než jaký známe u nás.  Nakonec všichni navržení byli všemi hlasy zvoleni a novým starostou powiatu se stal Zbygniew Radecki místo již zmiňovaného Piotra Mikolajczyka. Celý průběh jednání byl ve znamení stále se nekončící pandemii, která zasáhla i do veškeré činnosti. Na závěr dostali slovo všichni přítomní hosté, kteří vyslovili poděkování odstupujícímu starostovi a byly předány slavnostní dary. Poté následovala beseda s nově zvolenými. Závěrem musím konstatovat, že jsme se v některých okamžicích nemohli zorientovat průběhem volebního aktu, kde byla řada nesrovnalostí, změn apod. I přesto volební komise uznala volby jako platné a potvrdila všechny zvolené členy.

Tomáš Stefan

Další foto z akce najdete zde: