Setkání s polskými hasiči.

04.08.2021 09:37

V úterý 3.srpna 2021 se po roce setkali zástupci OSH Karviná s představiteli polských hasičů powiatu Wodzislaw Slazski v Petrovicích Závadě. Za okres Karviná se akce zúčastnili starosta OSH Karviná pan Tomáš Stefan a jeho náměstek pan Milan Mencner spolu se zasloužilými hasiči panem Vladislavem Jastrzembskim, Konrádem Wipplerem a Václavem Helisem. Hosté z Polska byli wiceprezes ZOW pan Jerzy Szkatula, prezes ZOP Wodzislav Slazski pan Piotrz Mikolajczyk, bývalý komandant PSP Jastrzembie Zdroj pan plk. Ing. Edward Deberny, pan Czeslaw Surma a další. Setkání zahájil pan Milan Mencner, který přivítal přítomné, poděkoval za účast a poblahopřál jubilantům. Starosta OSH Karviná pan Tomáš Stefan ve svém vystoupení zhodnotil současnou činnost hasičů v okrese Karviná, poznamenanou koronavirovou situací, poděkoval za dosavadní spolupráci a předal přítomným ženám a dalším hostům malou pozornost. Prezes ZOP Wodzislaw Slazski pan Piotrz Mikolajczyk seznámil přítomné se současným děním u polských hasičů a poděkoval za pozvání na akci. Wiceprezes ZOW Katowice pan Jerzy Szkatula ve svém vystoupení připomenul mimo jiné 100. výročí polských dobrovolných hasičů a jejich historii a předal přítomným pamětní medaile k jejich výročí. Jeho vystoupení doplnil pan plk. Ing. Edward Deberny mimo jiné o historii všech polských hasičů. Také on poděkoval za pozvání a popřál všem do další spolupráce mnoho úspěchů. Setkání pak pokračovalo malým občerstvením a volnou diskusí. Veliké poděkování za přípravu a organizaci celé akce patří především panu starostovi OSH Karviná panu Tomáši Stefanovi a jeho náměstkovi panu Milanu Mencnerovi s manželkou.