Pohár KSH MSK v TFA v roce 2023

19.12.2023 17:06

Po loňské úspěšné reprezentaci Moravskoslezského kraje na mistrovství ČR v soutěží TFA – železný hasič se pan Pavel Vacula člen SDH Karviná – Hranice zapojil do této náročné soutěže i v letošním roce. Po tvrdé přípravě se zúčastnil první soutěže již 15. dubna 2023 v Metylovicích, kde vybojoval velice pěkné třetí místo. Následovaly další soutěže v rámci Moravskoslezského kraje se střídavými úspěchy.

Jelikož v letošním roce nebylo vyhlášeno mistrovství ČR v soutěžích TFA (Toughest Firefighter Alive je silový víceboj) , rozhodlo KSH MSK připravit soutěž TFA  O pohár MSK v kategoriích mužů a žen.

Všechny čtyři závody absolvoval Pavel Vacula s medailovým umístěním.

Guntramovice 2. místo, Hartman 2. místo, Hať 1. místo a Bohuslavice 1. místo. V soutěží Ostravská věž bez umístění. Celkově Pavel Vacula v kategorii muži do 35 let vybojoval první místo a tím i Pohár KSH MSK. V kategorii muži bez věkového rozdílu se umístil celkově na druhém místě. 

Do této náročné soutěže se zapojila i jeho manželka Dominika Vaculová členka SDH Karviná Hranice, která se celkově po čtyřech závodech umístila na čtvrtém místě.  

Blahopřejeme oběma a děkujeme za vzornou reprezentaci nejen SDH Karviná – Hranice, ale i OSH Karviná.

 

V Karviné 18. 12. 2023                                                          Josef Kunz

 

                                                                                    Člen SDH Karviná - Hranice