Odeslání žádosti-Můj klub 2021

09.11.2020 09:32

Dle informací z NSA, již nebudou probíhat žádné zásadní změny v žádosti o dotaci Můj klub 2021, lze tedy v systému připravené žádosti ODESLAT.

Při odeslání se vám v některých případech objeví hlášení chyby: kód RÚIAN, jde o tzv. „měkkou chybu“, požadované údaje překontrolujte a pokud jsou v pořádku, žádost odešlete.

Pro podání žádosti je dostačující elektronické odeslání, viz. znění výzvy str. 13, bod. 16.4., což znamená, že jí nemusíte tisknout a posílat poštou.

Doporučení: žádost si uložte. Pokud se vám nepodaří si uložit otevřený dokument, žádost vytiskněte a přes scan uložte.