Návštěva v Polsku:

24.05.2022 10:50

Naše delegace Tomáš  Stefan, Milan Mencner, Taťána Stefanová a Hedvika Mencnerová se dne 20.5. 2022 zúčastnila oslav 30. výročí Panstvove strazy požarnej v Jastrzembiu zdroj. Před hasičskou zbrojnicí byli přítomni všichni profesionální hasiči Polské republiky, poslanci, senátoři, starostové okresů a měst , představitelé jiných organizací a mnoho dalších hostů.  Slavnostním nástupem jednotky pak starší brygadýr Wojciech Piechaczek předal ocenění jednotlivým členům výjezdové jednotky. Poté si vzali slovo přítomní hosté a na závěr proběhlo přátelské posezení. Druhá akce konaná dne 23.5.2022 se konala v Wlodislavu Slonskiem, kdy proběhly oslavy Dny strazaka. Za náš okres se akce účastnil Tomáš Stefan, Milan Mencner, Vladimír Nemec a za HZS ÚO Karviná Ing. Marian Mrózek. I v tomto případě před hasičskou stanicí nastoupila jednotka profesionálních hostů a přítomni byli opět hosté výši jmenovaní.  I zde byli někteří členové jednotky oceněni vyznamenáním a následovala zdravice hostů. Po ukončení akce následoval slavnostní oběd a poděkování.

foto z návštěvy v Polsku najdete zde: