informace pro SDH

rok 2018:

Doporučení k zajištění Valných hromad ve sborech.

Milí funkcionáři, představuji doporučení k zajištění vašich Valných hromad ve sborech. Berte to pouze jako návrh, ale takto by měl případně vypadat program Valných hromad.  

Děkuji Tomáš Stefan - starosta OSH ČMS Karviná

Zajištění_Valných hromad ve SDH_2018 - 2019 (Doporučení starosty) více zde:

Školení starostů a jednatelů SDH 29.-30.9.2018 Morávka více zde:

Nový návrh na udělení ocenění SH ČMS ke stažení zde:

Akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ v roce 2018

Vážení členové a funkcionáři Sborů dobrovolných hasičů okresu Karviná.

     Opět po roce, proběhne v okrese Karviná akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ (ne nečleny). Jedná se o akci s celokrajskou působností, takže v  okrese Karviná bude akce po dohodě s Krevním centrem Nemocnice s Poliklinikou Karviná Ráj (místo odběru) organizována takto:

    Hlavní termín odběrů bude soustředěn na pondělí  21. května 2018 od 6,30 hodin (platí pro všechny dárce).

Podrobné informace k akci "Daruj krev s dobrovolnými hasiči" v roce 2018 najdete zde:

Informace pro prvodárce:

 

100 let vzniku Československa

Starostky a starostové, zasílám Vám přílohu týkající se 100 let vzniku Československa. Příloha-Výzva KSH a OSH -  byli jsme  osloveni o možnosti účasti jednotlivých SDH, které vlastní svůj historický prapor na akci pořádané dne 26.5.2018 v Brně (v příloze uvedeno pod písmenem b). Jedná se o jednoho vlajkonoše a dva členy čestné stráže. Vzhledem k této skutečnosti je na Vašem rozhodnutí, zda se této akce zúčastníte či nikoli. V kladném případě si budete muset zajistit dopravu na místo konání popř. po dohodě s jiným sborem, kterému bude zapůjčen DA. Účast na akci zasílejte pouze na OSH Karviná a to do dne 18.3.2018 emailem nebo telefonicky.

V příloze je rovněž uveden program  v měsíci květnu a červnu, kterého se můžete účastnit, není podmínkou, zasílám z důvodu, aby jste věděli, co se připravuje.


Dále Vás žádám, protože se blíží konec března, kdy je nutno odevzdávat daňová přiznání, aby jste nezapomněli jako v loňském roce na OSH zaslat přehled o majetku a závazcích. My jej zpracujeme a zašleme na MěS Praha.

Děkuji

Tomáš Stefan

starosta OSH Karviná

Příloha:Akce ke 100. výročí vzniku Československa - Výzva KSH a OSH Prapory více zde:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všem SDH okresu Karviná

Karviná, dne 15.01.2018

 

Přeregistrace pobočných spolků

 

Vážené starostky a starostové,

     úvodem Vám chci dodatečně popřát všechno nejlepší v roce 2018, hlavně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. S rokem 2016 skončila přeregistrace všech pobočných spolků. V některých sborech po VVH došlo nebo dojde k změnám starostů sborů a proto Vám dávám na vědomí, že tuto změnu je nutno nahlásit  SH ČMS prostřednictvím OSH Karviná, protože veškeré změny, výmazy i prvozápisy pobočných spolků podává hlavní spolek, tedy SH ČMS. Znamená to, že pokud ve Vašem sboru dojde ke změně starosty, je nutno vyplnit souhlas starosty se zápisem do SR, dále výpis usnesení z VH a nesmí chybět celkem třikrát vypsána příloha k RL (viz.přílohy). Všechny tyto dokumenty musí být opatřeny originály  podpisů a naleznete je na stránkách dh.cz nebo na našich okresních.

     Nezapomeňte kontakty na nové starosty včas nahlásit na OSH Karviná a dále, pokud došlo  ke změně správce evidence ve Vašem sboru, tuto skutečnost nahlaste na OSH Karviná.

     Doufám, že Vám tato informace pomůže k změnám, které možná v SDH nastaly. Pokud byste měli nějaký problém obraťte se na OSH Karviná.

       Děkuji

 

Tomáš STEFAN

starosta OSH Karviná

Dokumenty potřebné ke změně starosty SDH ke stažení:

 Příloha k registračnímu listu SH ČMS - SDH.

Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku.

Výpis z usnesení Valné hromady SDH.

 

      

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2017:

Veřejné vystupování hasičů - zásady vystupování hasičů na veřejnosti (pořadový výcvik)pdf ke stažení zde:

Informace k výměnám členských průkazů.

Vyhodnocení akce "Daruj krev s dobrovolnými hasiči" v roce 2017 v okrese Karviná najdete zde: Akce Daruj krev celkový sumář 2017.


 

Materiály k daňovému přiznání a účetnictví v SDH:

Přiznání k dani z příjmu právnických osob po 2016 vyplněné vzor.

Daň z příjmu právnických osob.

Přilohy pro jednoduché účetnictví.

Přílohy pro jednoduché účetnictví vyplněný vzor.

Peněžní deník 2016.

Školení SDH účetnictví - prezentace.

Přednáška k daňovému přiznání - hodnocení více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2016:

Pozvánka

na sportovní dopoledne

Místo konání: Aquacentrum Bohumín (Bospor), Koperníková 1216.

Datum konání:  23. prosince 2016 (pátek)

více zde:

Předvánoční sportovní dopoledne - přihláška ke stažení

 

Slavit venku po desáté večer už nepůjde bez vyhlášky.
Rodinné zahradní oslavy i kulturní a další venkovní společenské akce budou muset od letošního října končit vždy ve 22 hodin.  Celý článek zde: 
 

Obce proti zvýšení poplatků za autorská hudební práva.
Starostové obcí a měst se v prohlášení ohradili proti růstu odměn, které na rok 2017 ohlásil Ochranný svaz autorský (OSA). Podle nich je zvýšení poplatků u řady položek sazebníku proti letošnímu roku až o padesát procent. Celý článek zde:
 

Smlouva s OSA do roku 2018.pdf (ke stažení)

Konečné vyhodnocení akce "Daruj krev s dobrovolnými hasiči" v roce 2016:

Celkový sumář akce daruj krev v roce 2016.

Akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ v roce 2016

Vážení členové a funkcionáři Sborů dobrovolných hasičů okresu Karviná.

     Opět po roce,  proběhne v okrese Karviná akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ (ne nečleny). Jedná se o akci s celokrajskou působností, takže v  okrese Karviná bude akce po dohodě s Krevním centrem Nemocnice s Poliklinikou Karviná Ráj (místo odběru) organizována takto:

Podrobnosti k celé akci včetně návratky najdete zde:Podmínky a návratka akce .doc

 

 

Nabídka kurzů pro rok 2016.

Nabídka kurzů v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích v roce 2016. Podrobnější informace najdete zde:Kurzy v Jánkách.doc

 

Školení hospodářů a revizorů.

Vážení funkcionáři Sborů dobrovolných hasičů a Okrsků okresu Karviná.

 

     Na  jednání Shromáždění představitelů SDH dne 14.11.2015 Vám byla sdělena informace o konání dvoudenního „ Školení hospodářů a revizorů SDH okresu Karviná“: Podrobné informace najdete zde: Školení hospodářů a revizorů.doc

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

rok 2015:
Aktuální seznam preventistů okresu Karviná najdete zde:
Prohlášení Shromáždění starostů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z jednání 24.října 2015
Celý obsah prohlášení najdete zde:Prohlášení SS OSH x Komora velitelů JPO(1).pdf
 
Vyhlášení přeregistrace SDH okresu Karviná
Vážení funkcionáři,
Tak jak jsem avizoval, byl pro náš okres určen a stanoven termín pro podávání změn do spolkového rejstříku, který je od 1.10. do 15.10.2015. Samozřejmě, že ne všichni to v tomto termínu stihnou, protože mohou mít na městech a obcích starosti s potvrzením sídla sboru. I přesto ale prosím,  o co nejrychlejší vyřízení. Dokumenty je nutné následně opatřit ověřenými podpisy a ihned předávat na OSH Karviná, které je odešle po částech (po cca 30 - 50 sborech) nebo hromadně Kanceláři SH ČMS k dalšímu zpracování. Ověřené podpisy by měli být nejdříve z 25.9.2015.
Připomínám - u starostek žen – nezapomínat na jejich rodná jména, často se objevuje  v ověřovacím razítku u statutárů schází místo narození  a má-li sbor  jakékoliv živnostenské oprávnění, přiložit výpis z ŽÚ nebo alespoň uvést tuto informaci jako poznámku na lístku u příslušných dokumentů.
Požadujeme za každý sbor, sepnuté kancelářskou sponkou nebo v euroobalu :
- přílohu k RL SDH (složení výboru) se správným sídlem (obec, ulice nebo čp, PSČ, pošta) – zkontrolované – ověřené podpisem a razítkem OSH – pouze platnou !!!!
- výpis z usnesení valné hromady o volbě statutára (s datem konce roku 2014 až do 02/2015)
- souhlas statutára se zápisem do spolkového rejstříku s ověřeným podpisem
- souhlas majitele nemovité věci s umístěním sídla sboru, rovněž s ověřeným podpisem, v příloze Vám posílám tiskopis, který je určen pro vlastníky nemovitostí – fyzické osoby nikoliv obce (použijte pouze v tomto případě), pokud je v katastru zapsáno více vlastníků, každý vyplní tiskopis za sebe a opatří ověřeným podpisem
Všechny uvedené dokumenty,  najdete na stránkách www.dh.cz v sekci vnitroorganizační u Organizačního řádu – jen ty jsou platné !!! Vím, že je to další přítěž pro sbory, ale bohužel, tak o tom rozhodli naši slavní politici a my se musíme poroučet.
Tomáš STEFAN
                                                                                                   starosta OSH Karviná
 
Nabídka pojištění odpovědnosti při akcích SDH a majetku sborů.
Vážení starostové a členové výborů SDH, kolegové hasiči
Určitě víte, že Hasičská pojišťovna poskytuje SDH možnost uzavírání pojistných smluv na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při akcích SDH (soutěže, kulturní a společenské akce a prakticky veškeré akce pořádané SDH) a vztahuje se na majetkové a zdravotní újmy způsobené třetím osobám - divákům, hostům akcí, vlastníkům pronajatých objektů apod. Celý článek najdete zde:

 
Celkové výsledky akce "Daruj krev 2015" najdete zde: Celkový sumář.
 
Informace o změně čísla účtu najdete zde:Oznámení o změně čísla účtu pro SDH.
 
Dárci, kteří darovali krev na akci „Daruj krev 2015“den odběru 13.května 2015
 Dárci nahlášení na 13.5. bez data narození.doc
Akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ v roce 2015.
Vážení členové a funkcionáři Sborů dobrovolných hasičů okresu Karviná.
 
      Tak jako v letech předešlých i letos, proběhne v okrese Karviná akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ (ne nečleny). Jedná se o akci s celokrajskou působností, která se setkala s velmi kladným ohlasem a je přislíbena maximální podpora ze strany Krevního centra.
Podrobné informace k akci najdete zde: Návratka akce daruj krev 2015.
 
OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROVEDENÍ ZMĚN VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU
Od počátku loňského roku běží tříletá lhůta k provedení změn v zápisech jednotlivých sborů dobrovolných hasičů a dalších organizačních jednotek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, kde je naše organizace zapsána. Na souvislosti s tím spojené jsme se zeptali ředitele kanceláře SH ČMS Ing. Aulického. Celý článek najdete zde: Otázky a odpovědi k provedení změn ve spolkovém rejstříku NOZ.pdf
 
Krajské sdružení hasičů MSK organizuje Mezinárodní letní tábor mladých hasičů. Podrobnosti najdete zde:Mezinárodní letní tábor MH.pdf
 
rok 2014:
Postup při přihlašování a odhlašování členů SH ČMS (SDH).
 
Vzhledem k množícím se nedostatkům při přihlašování a odhlašování (případným přestupům do jiného SDH) členů do Centrální evidence SDH znovu uvádíme správný postup. Podrobnosti k této problematice najdete zde: Postup při přihlašování a odhlašování členů SH ČMS.doc
 
 
(Volební) Výroční valné hromady SDH a Okrsků proběhnou v prosinci 2014, v lednu a únoru 2015. Podrobné informace a materiály k valným hromadám najdete v rubrice (SDH - Výroční valné hromady) a také v rubrice (Shromáždění představitelů SDH - usnesení).
 

 
Kancelář pro obec 6 
Podrobné informace najdete zde: Kancelář pro obec.doc
 Další informace zde
Univerzita dobrovolného hasiče (UDH)  2015 – 2017 – základní informace a podmínky studia
více informací najdete zde: UDH 2014.doc
přihlášku ke studiu na jdete zde: přihláška UDH 2014 JK.doc
 
 
 
Pojištění mladých hasičů od 1.1.2014

 
Hasičské stejnokroje - nabídka
rok 2013:
  Odborné publikace pro členy a funkcionáře SDH:
Hasič a komíny a ostatní publikace.pdf (697957)
Publikace "Hasič v divadle" a "Hasič a komíny" můžete zakoupit i na OSH ČMS Karviná.