informace pro SDH

rok 2020:

Vážené paní starostky, Vážení páni starostové,
Jelikož se nám hromadí dotazy ohledně registračních listů sportovních oddílů, tak vám posílám tyto informace.
I v tomto roce je potřeba aby každé SDH, které sportuje vyplnilo Registrační list sportovního oddílu SDH a poslalo ho na příslušné OSH. Zde nastává změna pro OSH, Registrační listy sportovních oddílů SDH na OSH zůstanou a z OSH zašlou na ústředí pouze tabulku za celý okres viz příloha.
Děkuji za spolupráci

S pozdravem Michal Kolka, SH ČMS

Přílohy:

Směrnice sportovnich oddilu SH ČMS.pdf ke stažení zde:

Příloha č.1 ke Směrnici sportovních oddílu.xls ke stažení zde:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2019:

Podrobné informace k akci "Zachraňujeme spolu" organizované KSH MSK najdete zde:

Usnesení ze Shromáždění poředstavitelů SDH okresu Karviná ze dne 9.10.2019 v Chotěbuzidoc ke stažení zde:

Dokumenty a informace k valným hromadám 2019 - 2020 najdete v rubrice (Dokumenty) nebo kliknutím zde:

Pozvání na I.setkání hasičských praporů MSK a další informace k akci najdete zde:

Celkový sumář akce Daruj krev v roce 2019 více zde:

Postup při přestupu do jiného SDH více zde:
 
Přihlašování členů.

O průkazech již toho bylo napsáno mnoho, ale stále se vyskytují problémy s přihlašováním nových členů a nevíme již, jak tento způsob ještě více zjednodušit. Někteří požadujete přihlásit nového člena (jedná se především u mladých hasičů zaregistrovat), zašlete údaje k členovi, ale už nevložíte foto a nikdo už nepřijde se štítkem (přihláškou člena). Dojde k tomu, že člen je přihlášen, ale nemá vše potřebné k vystavení průkazu, což činí značné problémy. Takže opět bude postup následující a prosím, aby jste se jím řídili:

1.Zašlete všechny údaje o novém členovi na OSH včetně rodného čísla

2.Pokud se bude jednat o mladého hasiče, přiložíte naskenovanou fotografii nového člena

3.OSH nového člena vloží do evidence a vy si zkontrolujete v evidenci členů, že nový člen byl zaregistrován

4.V evidenci, vpravo pod osobními údaji najedete na " Přihláška do SH ČMS" a přihlášku vytisknete

5. Takto vytištěnou přihlášku necháte podepsat zákonnými zástupci (rodiči) a donesete na OSH

6.Na tomto základě bude vystavena dočasná průkazka a my již vyplníme formulář (nemusíte již dělat vy) a odešleme do Prahy . Pokud chcete výhody YECA, uveďte to v prvotní žádosti o přihlášení

     Na OSH  každý měsíc provádíme sumář, formulář vyplníme a odesíláme do tisku. Kdy však plastové průkazy dorazí nejsme schopni sdělit, ale měli by jste to vidět v evidenci členů, když si otevřete svůj sbor - členskou základnu a vlevo uvidíte, kdo již jaký druh průkazu má.    

     Myslím, že tento postup je už nejjednodušší a všichni jej pochopíte. Kdyby se i přesto vyskytly nějaké potíže, klidně volejte na kancelář OSH. 

Děkuji Tomáš Stefan

 

 
Důležité informace pro Sbory dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje více zde:
Preventivně výchovná činnost příklady forem výchovy ke stažení zde:
 
 
Akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ v roce 2019
Vážení členové a funkcionáři Sborů dobrovolných hasičů okresu Karviná
 I letošní rok je vyhlášená akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ (ne nečleny). Jedná se o akci s celokrajskou působností a po dohodě s KC Karviná bude akce organizována takto:
 Hlavní den odběrů bude soustředěn na pondělí  20. května 2019 od 6,30 hodin a proto z organizačních důvodů zasílejte závazné přihlášky na tento termín nejpozději do: pondělí  13. května 2019 do 12.00 hod na kancelář OSH ČMS Karviná, email: osh.karvina@cmail.cz
Podmínky a návratka akce daruj krev v roce 2019 ke stažení zde:
 
Informace k plesům a jiným společenským akcím.pdf více zde:
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2018:
Doporučení k zajištění Valných hromad ve sborech.
Milí funkcionáři, představuji doporučení k zajištění vašich Valných hromad ve sborech. Berte to pouze jako návrh, ale takto by měl případně vypadat program Valných hromad.  
Děkuji Tomáš Stefan - starosta OSH ČMS Karviná
Zajištění_Valných hromad ve SDH_2018 - 2019 (Doporučení starosty) více zde:
Školení starostů a jednatelů SDH 29.-30.9.2018 Morávka více zde:
Nový návrh na udělení ocenění SH ČMS ke stažení zde:
Akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ v roce 2018
Vážení členové a funkcionáři Sborů dobrovolných hasičů okresu Karviná.
     Opět po roce, proběhne v okrese Karviná akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ (ne nečleny). Jedná se o akci s celokrajskou působností, takže v  okrese Karviná bude akce po dohodě s Krevním centrem Nemocnice s Poliklinikou Karviná Ráj (místo odběru) organizována takto:
    Hlavní termín odběrů bude soustředěn na pondělí  21. května 2018 od 6,30 hodin (platí pro všechny dárce).
Podrobné informace k akci "Daruj krev s dobrovolnými hasiči" v roce 2018 najdete zde:
Informace pro prvodárce:
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všem SDH okresu Karviná
Karviná, dne 15.01.2018
 
Přeregistrace pobočných spolků
 
Vážené starostky a starostové,
     úvodem Vám chci dodatečně popřát všechno nejlepší v roce 2018, hlavně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. S rokem 2016 skončila přeregistrace všech pobočných spolků. V některých sborech po VVH došlo nebo dojde k změnám starostů sborů a proto Vám dávám na vědomí, že tuto změnu je nutno nahlásit  SH ČMS prostřednictvím OSH Karviná, protože veškeré změny, výmazy i prvozápisy pobočných spolků podává hlavní spolek, tedy SH ČMS. Znamená to, že pokud ve Vašem sboru dojde ke změně starosty, je nutno vyplnit souhlas starosty se zápisem do SR, dále výpis usnesení z VH a nesmí chybět celkem třikrát vypsána příloha k RL (viz.přílohy). Všechny tyto dokumenty musí být opatřeny originály  podpisů a naleznete je na stránkách dh.cz nebo na našich okresních.
     Nezapomeňte kontakty na nové starosty včas nahlásit na OSH Karviná a dále, pokud došlo  ke změně správce evidence ve Vašem sboru, tuto skutečnost nahlaste na OSH Karviná.
     Doufám, že Vám tato informace pomůže k změnám, které možná v SDH nastaly. Pokud byste měli nějaký problém obraťte se na OSH Karviná.
       Děkuji
 
Tomáš STEFAN
starosta OSH Karviná
Dokumenty potřebné ke změně starosty SDH ke stažení:
 Příloha k registračnímu listu SH ČMS - SDH.
Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku.
Výpis z usnesení Valné hromady SDH.
 
      
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2017:
Veřejné vystupování hasičů - zásady vystupování hasičů na veřejnosti (pořadový výcvik)pdf ke stažení zde:
Informace k výměnám členských průkazů.
Formulář pro objednáni plastových průkazu ke stažení zde:
 
Materiály k daňovému přiznání a účetnictví v SDH:
Přiznání k dani z příjmu právnických osob po 2016 vyplněné vzor.
Daň z příjmu právnických osob.
Přilohy pro jednoduché účetnictví.
Přílohy pro jednoduché účetnictví vyplněný vzor.
Peněžní deník 2016.
Školení SDH účetnictví - prezentace.
Přednáška k daňovému přiznání - hodnocení více zde: