ostatní soutěže

rok 2019:

Halová soutěž mládeže v Petrovicích u Karviné

V sobotu dne 9. března 2019 uspořádal okrsek Karviná 5. ročník Halové soutěže v požárním sportu mládeže. Soutěže se účastnili jak mladší, tak i starší žáci. Soutěžilo se v disciplínách: štafeta dvojic a uzlová štafeta.  Soutěže se zúčastnilo 30 družstev. 16 družstev tvořili starší žáci a 14 družstev mladší žáci, včetně tří družstev z Polska z OSP Laziska a OSP Marklowice Gorne.

Družstva soutěžila o putovní poháry okrsku Karviná v obou kategoriích. Výsledky soutěže byly následující:

Kategorie mladší žáků:           1. SDH Havířov-město

                                                2. SDH Těrlicko-Hradiště

                                                3. SDH Skřečoň

Kategorie starších žáků:         1. SDH Chotěbuz

                                                2. SDH Dolní Lutyně-Střed

                                                3. SDH Havířov-město

            Soutěž byla velmi dobře připravena jak po stránce organizační, tak i po stránce materiální. Proto bych chtěl poděkovat členům okrsku Karviná a rozhodčím za pomoc při přípravě a organizaci této soutěže, zejména pak SDH Závada a SDH Dolní Marklovice. Dále bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Petrovice u Karviné za pronájem tělocvičny a zakoupení pohárů a medailí na tuto akci a také sponzorům za zakoupení cen pro soutěžící mládež.

 

Za okrsek Karviná starosta                 

      Milan Mencner. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2018:

do družstva KSH MSK pro

 

 

 

18.08.            Hornolhotský železný hasič, Horní Lhota, Vaňkův kopec /noční/

Po skončení kvalifikačních závodů, v termínu nejpozději do 30 8. 2018, projedná krajská odborná rada represe výsledky z jednotlivých závodů a navrhne vedení KSH složení soutěžního družstva. Pořadí závodníků se stanoví na základě součtu časů s obou závodů dle věkových kategorií, které jsou stanoveny v propozicích MČR v TFA. KORR si vyhrazuje právo zařadit do reprezentace, sportovce, který se ze závažných důvodů nemohl zúčastnit obou kvalifikačních závodů, ale po celou dobu sezóny se umísťoval v závodech TFA na předních místech. Družstvo TFA za KSH MSK bude složeno z 5 ti jednotlivců, kde minimálně jeden člen družstva musí být z věkové kategorie 35 let a starší /4+1/. Viz propozice MČR v TFA pro rok 2018.

MČR v TFA dobrovolných hasičů se uskuteční v sobotu dne 6. 10. 2018 v Domažlicích, Plzeňský kraj.  

 

a)    kategorie    34 let            /ročník narození 1984 a mladší/

b)    kategorie    35 let            /ročník narození 1983 a starší/   

 

O zařazení do věkové kategorie rozhoduje věk dosažený v kalendářním roce pořádání mistrovství.  Propozice MČR v TFA pro dobrovolné hasiče jsou vyvěšeny na stránkách SH ČMS a na stránkách KSH MSK.

 Ing. Tomáš Klos

 

Propozice III. mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v disciplínách TFA 2018.pdf více zde:

 

Hala Havířov byla i letos úspěšná.

V sobotu 17.února 2018 opět přijela do Havířova družstva mladých hasičů z celé ČR, ale také z Polska a ze Slovenska na „XXIX. ročník Halové pohárové soutěže mladých hasičů“. Soutěže s dlouholetou tradicí se zúčastnila také řada významných hostů, mezi nimi představitelé města Havířov v čele s primátorkou paní Mgr. Janou Feberovou, náměstek starosty SH ČMS pan Bc. Richard Dudek DiS, starosta KSH MSK a jeho náměstci, starosta OSH ČMS Karviná a jeho náměstci, ředitel HZS ú.o. Karviná a velitel Hasičské stanice Havířov. Dalšími významnými hosty byli přátelé z Polska v čele s wiceprezesem ZOW ZOSP RP Wojwodstwa Śl. panem Jerzym Szkatulum a kolegové ze Slovenska.

Soutěž, byla v přestávkách vyplněna velmi hezkým vystoupením těch nejmenších přípravek, které sklidily veliký úspěch. Překvapením bylo i ocenění hlavních organizátorů starosty a velitele SDH Havířov Město, kterým předali polští kolegové jako poděkování za dobrou spolupráci polské medaile Sv. Floriána.

Také letos byla soutěž velmi dobře připravena a skýtala opravdový sportovní zážitek pro všechny přítomné. Patří za to poděkování všem organizačním pracovníkům, technické četě a rozhodčím z nichž většina již po několik let pomáhá kvalitní soutěž připravovat a zajišťovat. Největší dík si zaslouží hlavní organizátoři starosta SDH Havířov Město pan Ladislav Kotula a velitel pan Emanuel Došlík, který pečlivě kráčí ve šlépějích svého otce pana Emanuela Došlíka zakladatele soutěže „Hala Havířov“.

HV.

Celkové výsledky Haly Havířov 2018.pdf více zde: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2017:

Soutěž "Karvinská drabinka" neděle 24.9.2017 na HZS Karviná.

Výsledky soutěže:

Dorostenci-výsledky-Karvinská drabinka 2017.pdf 

Dorostenky-výsledky-Karvinská drabinka 2017.pdf 

Organizační zabezpečení  „Karvinské drabinky“ soutěže ve výstupu na cvičnou věž v kategorii DOROSTU, vyhlášenou OSH Karviná na den 24. 9. 2017 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2016:

6.Krajský festival přípravek

GLOBUS CUP 2016

šedesátkování jednotlivců mladých hasičů 

Hala Havířov

podrobné informace o soutěži na stránkách SDH Havířov Město

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2015:

Výsledky soutěže "O pohár starosty KSH MSK" Ostrava Martinov září 2015 najdete zde:Celkové výsledky KP.xls

GLOBUS CUP 2015

šedesátkování jednotlivců mladých hasičů  více zde: Globus cup 2015.doc

Hala Havířov v roce 2015

Podrobnosti o soutěži najdete na stránkách SDH Havířov Město

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2014:

Havířovská hala byla i v roce 2014 opět úspěšná.

V sobotu 22.února 2014 se konal ve sportovní hale v Havířově 25.ročník soutěže mladých hasičů známe pod názvem "Hala Havířov". Podrobnosti o soutěži a výsledky najdete na stránkách SDH Havířov Město.

Další informace o soutěži přináší mimo jiné také Karvinský a Havířovský deník.

Těšínský pohár 2014

Těšínský pohár

pravidla_TP_2014

přihláška_TP

 

Hala Havířov v roce 2014

Dovolujeme si Vás upozornit, že již běží registrace družstev na Halu Havířov 2014.

Více informací najdete na stránkách SDH Havířov Město - Hala Havířov 2014:www.sdh-havirov.cz/