ostatní soutěže

rok 2019:

2. ročník „Karvinské drabinky“ letos v Českém Těšíně.

Posledním letním dnem byla krásná slunečná neděle, kterou nadšenci pro požární sport obětovali soutěži „Karvinská drabinka“.  Z důvodu rekonstrukce areálu stanice HZS v Karviné, se tato soutěž přesunula na neméně atraktivní půdu nového sportovního areálu IVC v Českém Těšíně. Zápolení ve výstupu na cvičnou věž se letos zúčastnilo 15 dorostenek a 14 dorostenců. Oproti minulému roku je mírný nárůst v počtu, a hlavně letos bylo obsazeno všech šest kategorií, loni jen čtyři. K obvyklým účastníkům z SDH Havířov Město v hojném počtu letos mělo zastoupení i SDH Těrlicko – Hradiště a Bohumín – Skřečoň.  Po počáteční menší komplikaci s vyhořelým adaptérem na časomíře měla soutěž spád a závodnici k radosti pořadatelů si ji náležitě užili. Pro většinu závodníků to byla první soutěž na věži. Za organizační tým bych chtěl poděkovat vedoucí okresní odborné rady mládeže Mgr. Janě Urbancové za organizaci takové soutěže a spolupráci s SDH Havířov  Město za výpomoc při samotné soutěži, od časomíry po vynikající zázemí, dále příslušníkům HZS MSK ÚO Karviná, stanice Český Těšín, v čele s velitelem stanice npor. Ing. Pavlem Haasem za přípravu areálu a možnost provésti soutěž na místním sportovišti IVC. Samozřejmě nesmím zapomenout na všechny členy OSH Karviná, kteří se podíleli na přípravě a samotné soutěži, rozhodčí, či všechny ostatní co se nějak jinak podíleli na dané soutěži, např. zapůjčením stanů, laviček apod.

 

Marcel Dal
velitel soutěže

Výsledky soutěže :

Drabinka 2019_dorostenci.pdf 

Drabinka 2019_dorostenky.pdf 

Fotky z 2.ročníku "Karvinské drabinky" najdete ve fotogalerii:

Halová soutěž mládeže v Petrovicích u Karviné

V sobotu dne 9. března 2019 uspořádal okrsek Karviná 5. ročník Halové soutěže v požárním sportu mládeže. Soutěže se účastnili jak mladší, tak i starší žáci. Soutěžilo se v disciplínách: štafeta dvojic a uzlová štafeta.  Soutěže se zúčastnilo 30 družstev. 16 družstev tvořili starší žáci a 14 družstev mladší žáci, včetně tří družstev z Polska z OSP Laziska a OSP Marklowice Gorne.

Družstva soutěžila o putovní poháry okrsku Karviná v obou kategoriích. Výsledky soutěže byly následující:

Kategorie mladší žáků:           1. SDH Havířov-město

                                                2. SDH Těrlicko-Hradiště

                                                3. SDH Skřečoň

Kategorie starších žáků:         1. SDH Chotěbuz

                                                2. SDH Dolní Lutyně-Střed

                                                3. SDH Havířov-město

            Soutěž byla velmi dobře připravena jak po stránce organizační, tak i po stránce materiální. Proto bych chtěl poděkovat členům okrsku Karviná a rozhodčím za pomoc při přípravě a organizaci této soutěže, zejména pak SDH Závada a SDH Dolní Marklovice. Dále bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Petrovice u Karviné za pronájem tělocvičny a zakoupení pohárů a medailí na tuto akci a také sponzorům za zakoupení cen pro soutěžící mládež.

 

Za okrsek Karviná starosta                 

      Milan Mencner. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2018:

do družstva KSH MSK pro

 

 

 

18.08.            Hornolhotský železný hasič, Horní Lhota, Vaňkův kopec /noční/

Po skončení kvalifikačních závodů, v termínu nejpozději do 30 8. 2018, projedná krajská odborná rada represe výsledky z jednotlivých závodů a navrhne vedení KSH složení soutěžního družstva. Pořadí závodníků se stanoví na základě součtu časů s obou závodů dle věkových kategorií, které jsou stanoveny v propozicích MČR v TFA. KORR si vyhrazuje právo zařadit do reprezentace, sportovce, který se ze závažných důvodů nemohl zúčastnit obou kvalifikačních závodů, ale po celou dobu sezóny se umísťoval v závodech TFA na předních místech. Družstvo TFA za KSH MSK bude složeno z 5 ti jednotlivců, kde minimálně jeden člen družstva musí být z věkové kategorie 35 let a starší /4+1/. Viz propozice MČR v TFA pro rok 2018.

MČR v TFA dobrovolných hasičů se uskuteční v sobotu dne 6. 10. 2018 v Domažlicích, Plzeňský kraj.  

 

a)    kategorie    34 let            /ročník narození 1984 a mladší/

b)    kategorie    35 let            /ročník narození 1983 a starší/   

 

O zařazení do věkové kategorie rozhoduje věk dosažený v kalendářním roce pořádání mistrovství.  Propozice MČR v TFA pro dobrovolné hasiče jsou vyvěšeny na stránkách SH ČMS a na stránkách KSH MSK.

 Ing. Tomáš Klos

 

Propozice III. mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v disciplínách TFA 2018.pdf více zde:

 

Hala Havířov byla i letos úspěšná.

V sobotu 17.února 2018 opět přijela do Havířova družstva mladých hasičů z celé ČR, ale také z Polska a ze Slovenska na „XXIX. ročník Halové pohárové soutěže mladých hasičů“. Soutěže s dlouholetou tradicí se zúčastnila také řada významných hostů, mezi nimi představitelé města Havířov v čele s primátorkou paní Mgr. Janou Feberovou, náměstek starosty SH ČMS pan Bc. Richard Dudek DiS, starosta KSH MSK a jeho náměstci, starosta OSH ČMS Karviná a jeho náměstci, ředitel HZS ú.o. Karviná a velitel Hasičské stanice Havířov. Dalšími významnými hosty byli přátelé z Polska v čele s wiceprezesem ZOW ZOSP RP Wojwodstwa Śl. panem Jerzym Szkatulum a kolegové ze Slovenska.

Soutěž, byla v přestávkách vyplněna velmi hezkým vystoupením těch nejmenších přípravek, které sklidily veliký úspěch. Překvapením bylo i ocenění hlavních organizátorů starosty a velitele SDH Havířov Město, kterým předali polští kolegové jako poděkování za dobrou spolupráci polské medaile Sv. Floriána.

Také letos byla soutěž velmi dobře připravena a skýtala opravdový sportovní zážitek pro všechny přítomné. Patří za to poděkování všem organizačním pracovníkům, technické četě a rozhodčím z nichž většina již po několik let pomáhá kvalitní soutěž připravovat a zajišťovat. Největší dík si zaslouží hlavní organizátoři starosta SDH Havířov Město pan Ladislav Kotula a velitel pan Emanuel Došlík, který pečlivě kráčí ve šlépějích svého otce pana Emanuela Došlíka zakladatele soutěže „Hala Havířov“.

HV.

Celkové výsledky Haly Havířov 2018.pdf více zde: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2017:

Soutěž "Karvinská drabinka" neděle 24.9.2017 na HZS Karviná.

Výsledky soutěže:

Dorostenci-výsledky-Karvinská drabinka 2017.pdf 

Dorostenky-výsledky-Karvinská drabinka 2017.pdf 

Organizační zabezpečení  „Karvinské drabinky“ soutěže ve výstupu na cvičnou věž v kategorii DOROSTU, vyhlášenou OSH Karviná na den 24. 9. 2017 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2016:

6.Krajský festival přípravek

GLOBUS CUP 2016

šedesátkování jednotlivců mladých hasičů 

Hala Havířov

podrobné informace o soutěži na stránkách SDH Havířov Město

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2015:

Výsledky soutěže "O pohár starosty KSH MSK" Ostrava Martinov září 2015 najdete zde:Celkové výsledky KP.xls

GLOBUS CUP 2015

šedesátkování jednotlivců mladých hasičů  více zde: Globus cup 2015.doc

Hala Havířov v roce 2015

Podrobnosti o soutěži najdete na stránkách SDH Havířov Město

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2014:

Havířovská hala byla i v roce 2014 opět úspěšná.

V sobotu 22.února 2014 se konal ve sportovní hale v Havířově 25.ročník soutěže mladých hasičů známe pod názvem "Hala Havířov". Podrobnosti o soutěži a výsledky najdete na stránkách SDH Havířov Město.

Další informace o soutěži přináší mimo jiné také Karvinský a Havířovský deník.

Těšínský pohár 2014

Těšínský pohár

pravidla_TP_2014

přihláška_TP

 

Hala Havířov v roce 2014

Dovolujeme si Vás upozornit, že již běží registrace družstev na Halu Havířov 2014.

Více informací najdete na stránkách SDH Havířov Město - Hala Havířov 2014:www.sdh-havirov.cz/