Centrální evidence

Udržujte členskou základnu vašehu sboru v aktuálním stavu. Nemusíte dlouho hledat. Podrobné informace jste obdrželi na školení starostů a jednatelů v "Komorní Lhotce" a "Centrální evidence SH ČMS" je zde:

www.evidencesdh.cz/district

Vzhledem k množícím se nedostatkům při úpravě dat v evidenci SDH byla provedena změna od 10.11.2014 v přístupu funkcionářů SDH s oprávněním měnit. Oprávnění měnit data dostal v každém SDH pouze 1 funkcionář, který pak může přidělit vstup (bez oprávnění měnit) dalším členům svého SDH. Při nedodržení tohoto pokynu bude přístup do evidence SDH automaticky odebrán.

Děkujeme za pochopení.

Více zde:Přidělená hesla do evidence SDH pro funkcionáře s právem měnit..doc

 

Seznámení s programem více zde: