Informace:

rok 2019:

Organizační zabezpečení a pozvání na okrskové kolo požárního sportu v roce 2019 více zde:

Okrskový stolní tenis.

V sobotu 13.dubna 2019 se konal od 13,00 hodin ve sportovním areálu TJ Slavoj Rychvald „9.ročník memoriálu Milana Košňovského“ ve stolním tenisu. Zúčastnili se ho členové SDH Doubrava, SDH Orlová Poruba, SDH Petřvald a SDH Rychvald. O sčítání výsledků se postarala Anna Hodická a ocenění pro soutěžící (diplomy) zajistil Zdeněk Sosna. Poděkování patří soutěžícím za jejich výkony, organizátorům za organizaci soutěže a také Tělovýchovné jednotě Slavoj Rychvald za umožnění konání soutěže v jejich prostorách.

Výsledky soutěže:

 

Pořadí:

Jméno:

SDH:

1.

Hermann Lukáš

Orlová Poruba

2.

Slávik Pavel

Dobrava

3.

Majer

Doubrava

4.

Moldřík David

Orlová Poruba

5.

Ing.Vicherek Aleš

Petřvald

6.

Moldřík F.

Orlová Poruba

7.

Šebesta

Doubrava

8.

Moldříková

Orlová Poruba

9.

Zajíc Zdeněk

Rychvald

 

 

Pozvánka na stolní tenis 2019.

Stolní tenis 13.dubna 2019.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2018:

Okrsek Orlová hodnotil uplynulý rok 2018.

V sobotu 9.února se konala valná hromada Okrsku Orlová v HZ v Doubravě. Jednání zahájil a řídil starosta okrsku pan David Moldřík. Hned v úvodu přivítal členy okrsku a delegáty zvolené na valných hromadách SDH, které do působnosti okrsku patří. Mezi hosty pak přivítal náměstka starosty OSH ČMS Karviná pana Milana Mencnera a místostarostku obce Doubrava paní Ivanu Siekierovou. Na programu jednání byly kromě  voleb jednotlivých pracovních komisí, zprávy o činnosti okrsku, zpráva za úsek prevence, zpráva za úsek mládeže, zpráva o hospodaření a zpráva revizora. Dále pokračovalo jednání již tradičně zprávami o činnosti jednotlivých sborů, které přednesli jejich zástupci. Ze zpráv vyplynulo, že okrsek Orlová v roce 2018 dosáhl velmi dobrých výsledků ve všech oblastech a že samozřejmě veliký podíl na tom měly dobré výsledky všech jeho sborů. V diskuzi pak vystoupili náměstek starosty OSH ČMS Karviná pan Milan Mencner, který poděkoval členům okrsku a  delegátům sborů za jejich práci a informoval o některých organizačních záležitostech a  místostarostka obce Doubrava Ivana Siekierová, která se velmi pochvalně vyjádřila o hasičích nejen v Doubravě. V diskuzi pak paní Anna Hodická navrhla okrsku možnost proškolení revizorů všech SDH v HZ Rychvald. Pan Pavel Slávik informoval o místu a termínu konání okrskového kola PS. Následovalo předání ocenění členům navrženým okrskem Orlová. Ocenění předal náměstek starosty OSH pan Milan Mencner.  Na závěr bylo podáno občerstvení, které připravily hasičky SDH Doubrava za což si zaslouží veliké poděkování.

HV

 

Valná hromada okrsku Orlová 9.2.2019

rok 2018:

Pozvánka na okrskový fotbálek 12.května 2018 více zde:

Okrskové kolo soutěže v požárním sportu.

V sobotu 28.dubna 2018 se konalo v areálu Sokolovny v Petřvaldě okrskové kolo soutěže mužů a žen v požárním sportu. Soutěž v letošním roce připravovali hasiči z Petřvaldu. Velitelem soutěže byl Ing. Aleš Vicherek, tajemník soutěže David Moldřík, hlavním rozhodčím Lubomír Kaša, ve sčítací komisi pracovaly paní Jiřina Rovňaníková a Anička Hodická. Soutěžilo se v disciplínách běh na 100 metrů s překážkami a požárním útoku. Na start nastoupilo celkem 5 družstev mužů a 2 družstva žen. Za dobře připravenou soutěž ke které přispělo i krásné počasí je třeba poděkovat především hasičům z Petřvaldu, ale také všem soutěžícím, rozhodčím a organizačním pracovníkům.

Výsledky soutěže:

pořadí

SDH muži

pořadí

SDH ženy

pořadí

Jednotlivci muži

čas

SDH

1.

Rychvald

1.

Doubrava

1.

Branný Vojtěch

20,59

Doubrava

2.

Doubrava

2.

Rychvald

2.

Šebesta Lukáš

21,66

Doubrava

3.

Orlová Poruba

 

 

3.

Mrázek Jakub

22,68

Orlová Město

4.

Orlová Město

 

 

pořadí

Jednotlivci ženy

čas

SDH

5.

Petřvald

 

 

1.

Škutová Markéta

22,59

Rychvald

 

 

 

 

2.

Oryekhová Alana

23,47

Rychvald

 

 

 

 

3.

Pipreková Simona

24,66

Doubrava

 

Další foto ze soutěže najdete zde:

 

Organizační zabezpečení okrskové kolo PS Petřvald 2018.pdf více zde:

Přihláška do postupové soutěže ke stažení :

Pozvánka na stolní tenis více zde:

Výroční valná hromada okrsku Orlová.

V sobotu 3.února 2018 se konala v Hasičské zbrojnici v Orlové Porubě Výroční valná hromada Okrsku Orlová za účasti funkcionářů Okrsků a delegátů všech pěti SDH, které jsou do okrsku zařazeny. Jednání řídil starosta Okrsku Orlová pan David Moldřík. Projednány a schváleny byly jednotlivé zprávy, plán práce na rok 2018 a další informace z jednání vyšších orgánů. Starosta Okrsku seznámil přítomné také se změnou ve funkci starosty SDH Rychvald, kde za odstoupeného pana René Budníka byl zvolen pan Rudolf Helis.

V diskuzi vystoupil starosta OSH ČMS Karviná pan Tomáš Stefan, který seznámil přítomné ze současným děním v našem okrese a celém sdružení. Informoval také o chystaných akcích v roce 2018 a na závěr poděkoval všem za práci a výsledky v uplynulém roce 2017. Helis Václav pozdravil přítomné jménem zasloužilých hasičů MSK a poděkoval za velmi dobré výsledky Okrsku Orlová a všech jeho SDH. VVH Okrsku Orlová měla díky dobré přípravě hladký a důstojný průběh za což je třeba poděkovat vedení okrsku v čele s jeho starostou panem Davidem Moldříkem. Za příjemné prostředí a přípravu pohoštění patří poděkování hasičům z Orlové Poruby v čele s jejich starostou panem Stanislavem Skibou.

HV.

Pozvánka na VVH Okrsku Orlová 3.2.2018.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2017:

110 let SDH Orlová Poruba.

V sobotu 2.září 2017 se od 10,00 hodin konala v Hasičské zbrojnici v Orlové Porubě slavnostní valná hromada, která byla zakončením všech akcí uspořádaných  u příležitosti oslav 110 let založení SDH Orlová Poruba. Zúčastnilo se jí mnoho významných hostů mezi nimiž byli:

Zástupkyně města Orlové Bc. Petra Slavíková, ředitel HZS ú.o. Karviná Plk. Ing. Ivo Pieter, starosta OSH ČMS Karviná Tomáš Stefan a jeho náměstci Zdeněk Sosna, Petr Durčák, zástupce KSH MSK Václav Helis, zástupce okrsku Orlová, zástupci SDH Rychvald, SDH Doubrava, SDH Orlová Město, SDH Bohumín Kopytov a delegace družebního sboru OSP Rydultovy z Polska.

Jednání zahájil a řídil náměstek starosty SDH Orlová Poruba a starosta okrsku Orlová pan David Moldřík, referát přednesl velitel pan Michal Beňo. Ocenění a vyznamenání převzali členové z rukou starosty SDH Orlová Poruba pana Stanislava Skiby, starosty OSH ČMS Karviná pana Tomáše Stefana a zástupce KSH MSK pana Václava Helise. Překvapením bylo udělení medailí „Za aktivní práci v jednotce SDH obce“, které za město Orlová předala členům zásahové jednotky jeho zástupkyně Bc. Petra Slavíková. Následovalo vystoupení hostů, kde přítomní hosté přednesli zdravice, ale také poděkování za velmi dobrou spolupráci s přáním mnoha dalších úspěchů do dalších let.

Dalším hezkým překvapením byl nástup s historickými prapory před hasičskou zbrojnici, kde členové sboru připravili slavnostní pochod k převzetí „Stuhy k Historickému praporu 1.stupně“. Po skutečně pečlivě nacvičeném pochodu stuhu k praporu slavnostním způsobem připnul zástupce KSH MSK pan Václav Helis.

Slavnostní valná hromada byla opravdu velmi pečlivě připravena členy SDH Orlová Poruba a měla velmi dobrou úroveň.

HV.

Foto ze slavnostní valné hromady najdete zde:
Činnost prevence okrsku Orlová.

Dnes 23.6.2017 se uskutečnil v  hasičské zbrojnici v Doubravě den, kdy přijeli dětí z UŠ,MŠ,ZŠ.STŘ školy Slezské diakonie z Nového Bohumína. Kluci z jednotky Lukáš Šebesta, David Dluhozs, Martin Vidlička, Kuba Kotas, Radek Šebesta, Marek Verner a Halina Kotasová, jim předvedli ukázku hašení jak vodou tak i pěnou. Radek Šebesta jim povykládal o jednotce a o všem co si hasič musí na sebe vzít, když jede k nějaké události pak jim podrobně popsal vybavení cisterny. Nakonec si dětí opekli na ohni klobásky a zhlédli požární útok který jim předvedli  MH ze SDH Doubrava.

Zdeněk Sosna

Pár fotek z akce najdete zde:

30.04.2017 v Rychvaldu proběhla postupová soutěž okrsku Orlová v požárním útoku a běhu na sto metrů s překážkami.

Této postupové soutěže se zúčastnili čtyři sbory okrsku Orlová chyběl sbor Orlová-Město.   

Družstvo mužů

Na prvním místě se umístilo družstvo mužů SDH Doubrava.    (čas útoku 19.36)

 V soutěži běhu na 100 m překážek muži se na prvním místě umístil s časem 21,36 Vojtěch Branný z SDH Doubrava

Na druhém místě Jan Skřišovský  s časem 24,41 SDH Rychvald

Na třetím místě Evžen Foltýn s časem 25,56 SDH Rychvald

Družstvo žen

Na prvním místě se umístilo družstvo žen SDH Rychvald       (čas útoku 27,96)

V běhu na 100 m překážek ženy SDH Rychvald se na prvním místě umístila Markéta Škutová s časem 21,82

Na druhém místě Magdaléna Korhelová s časem 27,34

Na třetím místě Simona Popovičová s časem 31,13

Několik fotek ze soutěže najdete zde:

  

Organizační zabezpečení postupové soutěže v PS Okrsku Orlová pro rok 2017 najdete zde:

Výroční valná hromada Okrsku Orlová 28.1.2017.

V sobotu 28.ledna 2017 se konala v HZ Orlová Poruba od 15,00 hodin Výroční valná hromada Okrsku Orlová. Jednání, které zahájil a řídil starosta Okrsku pan David Moldřík začalo uctěním památky zesnulých hasičů a schválením programu. Zprávy o činnosti přednesli kromě starosty také velitel, preventista a vedoucí mládeže. Pak následovaly jako každoročně zprávy o činnosti jednotlivých sborů, které přednesli jejich zástupci. Bylo opravdu co hodnotit protože všech 5 sborů, které do Okrsku patří si ve své práci vede skutečně velmi dobře. Také Okrsek Orlová patří v rámci okresu Karviná k těm nejlepším, jak vyplývá s hodnocení soutěže SDH okresu Karviná. Slova uznání zazněla i v diskuzi, kde vystoupili náměstek starosty OSH ČMS Karviná pan Petr Durčák a vedoucí krajského aktivu ZH pan Václav Helis. Oba hodnotili činnost v rámci Okrsku jako velmi dobrou a oba v závěru poděkovali všem funkcionářům a členům Okrsku za jejich obětavou práci. Samozřejmě se našly i některé nedostatky při plnění úkolů na které upozornil starosta pan Moldřík. V závěru jednání předal starosta Okrsku poděkování jednatelce a hospodářce paní Jiřině Rovňaníkové za vzorné vedení evidence a účtů a její práci pro Okrsek. Po ukončení VVH a malém pohoštění pokračovala volná diskuze a volná zábava za účasti drtivé většiny všech přítomných.

HV.

VVH Okrsku Orlová 28.1.2017

rok 2016:

Okrsek Orlová hodnotil činnost v roce 2016.

V pátek 18.listopadu 2016 se konalo v HZ Rychvald závěrečné jednání Okrsku Orlová v roce 2016. Schůzi zahájil a řídil starosta okrsku pan David Moldřík, který mimo jiné zhodnotil akce konané v roce 2016 jako například Okrskové kolo požárního sportu, turnaj ve stolním tenisu, mini kopanou, mezinárodní Česko-Polskou soutěž a další akce. Dále seznámil přítomné s informacemi z jednání VV OSH ČMS Karviná a celého Sdružení. S hodnocením činnosti na úseku prevence (účast na školení, zapojení do akce POOD a dalších akcích) seznámil přítomné pan Milan Strnadel. Na jednání také zaznělo hodnocení SDH Okrsku Orlová v soutěži „O nejlepší SDH“ a to nejen v rámci okrsku, ale také v rámci celého okresu Karviná, kde si sbory okrsku Orlová vedou stále dobře. V závěru jednání bylo provedeno delegování zástupců okrsku na blížící se Výroční valné hromady ve sborech. Starosta Okrsku Orlová pan David Moldřík úplně na závěr poděkoval za vykonanou práci a popřál  všem mnoho úspěchů v dalším roce.

Celému jednání, které se v závěru roku každoročně koná v okrsku tak trochu slavnostním způsobem, přispělo i příjemné prostředí a malé občerstvení připravené Aničkou a Zdeňkem Hodickými z Rychvaldu za což si zaslouží upřímné poděkování.

H.V.

Schůze Okrsku Orlová 18.11.2016

Hasiči z Orlové Poruby ocenili mladé hasiče a jejich vedoucí za jejich práci.

Reportáž TV Polar z akce najdete zde:

Krátké video z akce najdete zde:

Okrskový fotbal školní hřiště Rychvald 15.května 2016

1 místo-SDH Doubrava
2 místo-SDH Orlová-Poruba
3 místo-SDH Orlová-Město

SDH Petřvald, SDH Rychvald se nezúčastnili


za okrskový aktiv Orlová Křižánek Lukáš

Okrskový fotbal 15.května 2016 Rychvald

Zpráva o soutěži Okrsku Orlová v roce 2016.pdf

Organizační zabezpečení postupové soutěže v PS Okrsku Orlová pro rok 2015 najdete zde:

OZ Okrskové kolo PS Orlová Poruba 2016.doc

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rok 2015:
Organizační zabezpečení postupové soutěže v PS Okrsku Orlová pro rok 2015 najdete zde: Oz_I._kolo_PS_Orlova_Město_2015.doc

Výroční valná hromada okrsku Orlová.

V sobotu 7.února 2015 se konala od 15,00 hodin v Hasičské zbrojnici Orlová Poruba Výroční valná hromada Okrsku Orlová. 
Celý článek najdete zde: Výroční valná hromada Okrsku Orlová.pdf
 
 
Rok 2014:
Mezinárodní soutěž Okrsku Orlová 12.7.2014 Orlová Město.
Stručné zhodnocení soutěže a pár fotek najdete zde:Mezinárodní soutěž O-Město 12.7.2014.pdf
 
Zpráva o soutěži mužů v PS Okrsku Orlová z 1.5.2014 v Doubravě.doc
Okrskové kolo PS 1.května 2014 více zde: