složení Okrsku Český Těšín 2020 - 2025:

jméno funkce mobil email poznámka
Ing. Čížková Veronika
starosta Okrsku
 
 
 
Mgr. Pinkavová Lenka
náměstek starosty
 
 
 
Urbanczyk Tomáš
velitel
775064416
tom.ur@email.cz
 
Muryc Michael
zástupce velitele
 
 
 
Richterová Lucie
jednatel
     
Vengloř Karel
preventista
     
Goldová Vladimíra
zástupce preventisty
     
Anna Kaletová
revizor Okrsku
 
 
 
Ing. Roman Kaleta
hospodář
 
 
 
Koláček Petr
ref.mládeže
732215360
kolacek.pavel@seznam.cz
 
Dudová Alžběta
členka Okrsku
 
 
 
Pasrbek Jakub
člen Okrsku
 
 
 
Martynek  Marek
člen Okrsku
 
 
 
 Marek Robin
člen Okrsku