Informace

rok 2018:

Dokumenty a vzory tiskopisů k činnosti kontrolních a revizních rad a revizorů

Materiály ke stažení:

Nové dokumenty od 1.9.2017:

Metodický pokyn pro revizora pob.spolku.

Zprava revizora na VVH sboru.

Předávací protokol.