informace

rok 2019:

Halová soutěž mládeže v Petrovicích u Karviné

V sobotu dne 9. března 2019 uspořádal okrsek Karviná 5. ročník Halové soutěže v požárním sportu mládeže. Soutěže se účastnili jak mladší, tak i starší žáci. Soutěžilo se v disciplínách: štafeta dvojic a uzlová štafeta.  Soutěže se zúčastnilo 30 družstev. 16 družstev tvořili starší žáci a 14 družstev mladší žáci, včetně tří družstev z Polska z OSP Laziska a OSP Marklowice Gorne.

Družstva soutěžila o putovní poháry okrsku Karviná v obou kategoriích. Výsledky soutěže byly následující:

Kategorie mladší žáků:           1. SDH Havířov-město

                                                2. SDH Těrlicko-Hradiště

                                                3. SDH Skřečoň

Kategorie starších žáků:         1. SDH Chotěbuz

                                                2. SDH Dolní Lutyně-Střed

                                                3. SDH Havířov-město

            Soutěž byla velmi dobře připravena jak po stránce organizační, tak i po stránce materiální. Proto bych chtěl poděkovat členům okrsku Karviná a rozhodčím za pomoc při přípravě a organizaci této soutěže, zejména pak SDH Závada a SDH Dolní Marklovice. Dále bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Petrovice u Karviné za pronájem tělocvičny a zakoupení pohárů a medailí na tuto akci a také sponzorům za zakoupení cen pro soutěžící mládež.

 

Za okrsek Karviná starosta                

       Milan Mencner.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

rok 2018:

Okrsková soutěž 2018.

Dne 28.4. 2018 proběhlo v Dolní Lutyni - Věřňovicích na fotbalovém hřišti TJ Sokol okrskové kolo v požárním sportu mužů a žen. Soutěž zorganizovalo SDH Dolní Lutyně - Nerad. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů a 1 družstvo žen. Mimo soutěž se zúčastnilo v rámci tréningu také jedno družstvo dorostenců Karviná Hranice. Soutěž byla vemi dobře připravená a proběhla bez větších nedostatků. Poděkování patří jak soutěžícím za účast, tak i organizátorům z SDH Nerad, taktéž všem funkcionářům okrsku Karviná a rozhodčím na čele s hlavním rozhodčím panem Klenkem.

Výsledky soutěže v požárním sportu:

MUŽI :   1.místo  SDH Marklovice

                2.místo  SDH Karviná - Hranice

                3.místo  SDH Louky

                4.místo  SDH Závada

                5.místo  SDH Dolní Lutyně střed

                6. místo SDH Dolní Lutyně Nerad

ŽENY:     1. místo SDH Karviná Hranice

ŽENY JEDNOTLIVCI :  1. Witoszová Veronika - Karviná Hranice

                                         2. Hederová Anna - Karviná Hranice

                                         3. Roubalová Eliška - Karviná Hranice

MUŽI JEDNOTLIVCI :  1. Žáček Tomáš - Karviná louky

                                          2. Čeřenský Vojtěch - Karviná Hranice

                                          3. Šebesta Petr - Karviná Hranice

Závěrem mi dovolte, abych popřál soutěžícím v okresním kole PS co nejlepší umístění.

                                                         Za okrsek Karviná

                                                            Mencner Milan

                                                         starosta okrsku Karviná

Foto ze soutěže najdete zde:

                                    

                      

 

HALOVÁ SOUTĚŽ V PETROVICÍCH U KARVINÉ

V sobotu dne 24. března 2018 uspořádal okrsek Karviná 5. ročník  halové soutěže v požárním sportu mládeže. Soutěže se zúčastnili jak mladší, tak starší žáci. Soutěžilo se v disciplinách: Uzlová štafeta a štafeta požárních dvojic. Taktéž se soutěžilo o putovní poháry okrsků Karviná, jak v kategorii mladších žáků, tak i v kategorii starších žáků.  

Byl to již 4. ročník. Soutěže se zúčastnilo 19 družstev včetně 1 družstva z  OSP Laziska ( PL). Za mladší žáky soutěžilo 7 družstev a za starší žáky 12 družstev. Vítězem soutěže v kategorii mladších žáků se stalo družstvo: 1. SDH Těrlicko-Hradiště, na 2. místě se umístilo družstvo SDH Závada a na 3. místě skončili mladí hasiči SDH Havířov-město.  V kategorii starších žáků  zvítězilo družstvo: 1. SDH Havířov-město, na 2. místě SDH Dolní Lutyně- střed a na 3. místě se umístil SDH Karviná-Hranice. Podle pravidel soutěže o Putovní poháry družstvo, které zvítězí 3 krát za sebou, získává pohár do trvalého držení. Tím se stalo v kategorii st. žáků SDH Havířov-město.  Soutěže se  zúčastnila řada hostů a to starosta obce Petrovice u Karviné doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., starosta OSH Karviná p. Tomáš Stefan. Tato soutěž byla velmi dobře připravena, proto bych chtěl poděkovat všem členům okrsku Karviná a zejména SDH Karviná-Hranice, SDH Závada a SDH Dolní Marklovice za pomoc při zajištění této akce. Taktéž děkuji obci Petrovice u Karviné za zapůjčení tělocvičny a zakoupení poháru a medaili pro soutěžící družstva a sponzorům za ceny, které věnovali pro účely této soutěže.  

​​​​​​​​​​​​​​
                                                                                                          starosta okrsku Karviná

Milan Mencner

 

Několik fotek z akce najdete zde:

 

Pozvání na VVH Okrsku Karviná 9.2.2018.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2017:

 HALOVÁ SOUTĚŽ V PETROVICÍCH U KARVINÉ

V sobotu dne 11. března 2017 uspořádal okrsek Karviná 4.ročník  halové soutěže v požárním sportu mládeže. Soutěže se zúčastnili jak mladší tak starší žáci. Soutěžilo se v disciplinách : Uzlová štafeta a štafeta dvojic. Soutěžilo se taktéž o putovní poháry okrsků Karviná,jak v kategorii mladších žáků tak i v kategorii starších žáků.  Byl to již 3. ročník. Soutěže se zúčastnilo 31. družstev včetně 2. družstev z  OSP Laziska ( PL). Za mladší žáky soutěžilo 16 družstev a za starší žáky 15 družstev. Vítězem soutěže v kategorii mladších žáků se stalo družstvo 1. SDH Skřečoň, na 2. místě se umístilo družstvo SDH Havířov a na 3.místě skončili mladí hasiči SDH Závada.  V kategorii starších žáků  zvítězilo družstvo 1. SDH Havířov, na 2. místě SDH Hradiště a na 3. místě se umístili MH z SDH Karviné Hranic. Podle pravidel soutěže o Putovní poháry družstvo které zvítězí 3 krát za sebou, získává pohár do trvalého držení. Tím se stalo v kategorii ml. žáků SDH Skřečoň.  Soutěže se  zúčastnila řada hostů a to místostarosta obce Petrovice u Karviné p. Jaromír Krotki, nám. starosty OSH v Karviné p. Petr Durčák  a vedoucí OORM Mgr. Jana Urbancová.  Tato soutěž byla velmi dobře připravena. Proto bych chtěl poděkovat všem členům okrsku Karviná a zejména SDH Karviná Hranice, SDH Závada a SDH D.Marklovice za pomoc při zajištění této akce. Taktéž děkuji obci Petrovice u Karviné za zapůjčení tělocvičny a zakoupení poháru a medaili pro soutěžící družstva.

​​​​​​​​​​​​​​
                     starosta okrsku Karviná

Milan Mencner

Několik fotek ze soutěže najdete zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2016:

20. let spolupráce mezi SDH Závada a OSP Gołkowice více zde:

Několik fotografii z akce najdete zde:

Zajímavou prezentaci o spolupráci SDH Závada a OSP Golkowice najdete zde:

Okrsková soutěž v požárním sportu

Dne 1. 5. 2016 proběhlo v Karviné – Hranicích, u ZŠ Borovského, okrskové kolo v požárním sportu mužů a žen. Soutěž zorganizoval SDH Karviná – Hranice. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev mužů a 3 družstva žen. Soutěž byla dobře připravena a proběhla bez větších nedostatků. Poděkování patří jak soutěžícím za účast, tak i organizátorům SDH Karviná – Hranice, také všem funkcionářům okrsku a taktéž všem rozhodčím na čele s hlavním rozhodčím p. Sosnou Zdeňkem. Celý článek najdete zde:

 Foto ze soutěže najdete zde:

 

V sobotu dne 12. 3. 2016 uspořádal okrsek Karviná 3. ročník halové soutěže  mládeže. Soutěže se zúčastnili jak mladší tak i starší mladí hasiči. Soutěžilo se v disciplinách:  Štafeta dvojic a uzlová štafeta. Soutěže se zúčastnilo 32. družstev, 17.bylo starších a 15. mladších,včetně 3. družstev  z Polska z OSP Laziska. Družstva soutěžila o putovní poháry okrsku Karviná v obou kategoriích a byl to 2.  ročník.
Výsledky soutěže:  

Starší žáci: 

1. místo     SDH Havířov        

2. Místo     SDH  Karviná Hranice  1.dr.      

3. místo    SDH  D.Lutyně-střed

Mladší žáci:  

1. místo    SDH  Sřečoň  2. dr.   

 2. Místo  SDH SDH Dětmarovice 1. dr.   

3. místo SDH Skřečoň  1. dr.

Soutěž byla velmi dobře připravená jak po stránce organizační tak  materiální. Proto bych chtěl poděkovat všem členům okrsku, kteří se na této akci podíleli za veškerou pomoc. Zejména pak  SDH Karviná Hranice SDH D. Marklovice a SDH Závada. Srdečný dík patři také OU Petrovice za angažování se v této akci. A taktéž všem našim sponzorům za zakoupení cen pro soutěžící.

                                                                                                                                                             

Za Okrsek Karviná

Milan Mencner - starosta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2015:

Pozvání na schůzi okrsku Karviná,  která se uskuteční :v pátek   4. prosince  2015  od 17,00 hodin v HZ Závada více zde: pozvání_na_schůzi_okrsku_4.12.2015.doc

 

Halová soutěž v Petrovicích u Karviné

V sobotu dne 7. 11. 2015 uspořádal okrsek Karviná 2. ročník halové soutěže v požárním sportu mládeže. Soutěže se zúčastnili jak mladší, tak starší žáci. Soutěžilo se v těchto disciplínách: uzlová štafeta a štafeta dvojic. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 družstev, včetně tří družstev z OSP Łaziska (PL). Za mladší žáky soutěžilo 11 družstev a za starší 13 družstev. Družstva soutěžila o putovní poháry v obou kategoriích.
             Výsledky soutěže byly následující. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo SDH Skřečoň, na druhém místě se umístilo družstvo z Karviné-Hranic a na třetím místě SDH Dětmarovice. V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo SDH Karviná-Hranice A, na druhém místě se umístil SDH Závada a na třetím místě bylo družstvo z Karviné-Hranic B.
             Tato soutěž byla velmi dobře připravená jak po stránce organizační, tak po stránce materiální. Proto bych chtěl tímto poděkovat všem členům, zejména SDH Karviná-Hranice, SDH Závada, SDH Dolní Marklovice, za pomoc při zabezpečení této zdařilé akce.

 

                                                                                                                    Starosta okrsku Karviná
                                                                                                                           Milan Mencner

 

 

 

V Závadě slavnostně pokřtili nové auto. Videozáznam z akce najdete zde:

Výsledky ze soutěže Okrsku Karviná 1.5.2015 ve Věřňovicích.

 

Okrskové kolo soutěže dospělých v požárním sportu v pátek 1.května 2015 ve Věřňovicích více zde: Propozice PS okrsek Karviná 2015.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2014:

Halová pohárová soutěž MH v Petrovicích u Karviné

V sobotu 15. 11. 2014 se sjelo do tělocvičny ZŠ v Petrovicích u Karviné 8 kolektivů MH kategorie starší a 6 kolektivů MH kategorie mladších na „Halovou pohárovou soutěž mladých hasičů“, kterou už jako druhý ročník organizoval Okrsek Karviná.  Soutěžilo se v disciplínách uzlová štafeta a štafeta dvojic (dle celostátní hry Plamen + dodatky).

Na 1. místě se umístili v kategorii  starších  žáků mladí hasiči z SDH Závada a v kategorii mladších žáků mladí hasiči z SDH Dětmarovice. Velmi povzbudivá byla i účast dvou družstev mladých hasičů z OSP Laziska z Polska.

Soutěž měla díky dobré organizaci hladký průběh.  Poděkování zaslouží organizátoři soutěže v čele se starostou Okrsku Karviná panem Milanem Mencnerem a starostou SDH Karviná Hranice panem Zdenkem Witoszem.

 

Foto halová soutěž v Petrovicích 15.11.2014

Halová pohárová soutěž mladých hasičů 15.listopadu 2014 v tělocvičně ZŠ Petrovice u Karviné.

Podrobnější informace najdete zde: pozvánka na Halovou soutěž v Petrovicích.

 

Okrskové kolo PS 1.května 2014 více zde:

Výroční valná hromada Okrsku Karviná

14.února 2014 se konala v Petrovicích Závadě od 17,00 hodin Výroční valná hromada Okrsku Karviná. Videozánam z jednání můžete shlédnout zde

Materiály z jednání VVH Okrsku Karviná:

Usnesení z VVH Okrsku Karviná ze 14.února 2014.doc

návrh plánu činnosti na rok 2014.doc

rok 2013:

Halová soutěž mladých hasičů v Petrovicích Marklovicích.

V sobotu 16.listopadu 2013 se konalo v Petrovicích Marklovicích 1.kolo halové soutěže mladých hasičů. Celý článek najdete zde: Halová soutěž mladých hasičů

Pozvání na soutěž:

Závada cup 2013-1.

O pohár Nadace OKD.

 

Vyhodnocení okrskového kola Požárního sportu více zde: Výsledky okrskového kola PS Karviná.
Okrskové kolo Požárního sportu více zde: propozice PS okrsek Karviná 2013.

Okrsková soutěž PS Karviná Louky 2013