Zápisy z jednání a plán práce:

2019:

Plán práce Okrsku Bohumín na rok 2019.doc

Zpráva o činnosti Okrsku Bohumín za rok 2018.doc

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2018:

Plán práce Okrsku Bohumín na rok 2018 více zde:

Zpráva o činnosti Okrsku Bohumín za rok 2017 více zde: