zápisy z jednání

rok 2019:

Zápis z jednání okrsku Karviná 9.4.2019.

zápis z VH okrsku Karviná 8.2.2019 Marklovice.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2018:
Zápis ze schůze Okrsku Karviná dne 25.10.2018.
Zápis ze schůze okrsku Karviná ze dne 7.3.2018.

Zápis z VVH Okrsku Karviná z 9.února 2018.