složení Okrsku Orlová 2015 - 2020:

jméno funkce mobil email
Moldřík David starosta okrsku 606336901 moldriik@seznam.cz
Slávik Pavel náměstek starosty 724240579 4slavik@seznam.cz
Ing.Vicherek Aleš velitel okrsku 776030172 ales.belmondo@centrum.cz
Beňo Michal zást.velitele okrsku 732546837  
Grygerková Jana vedoucí mládeže 603936494 dzanag@seznam.cz
Strnadel Milan preventista okrsku 731303064 milan.strnadel@seznam.cz
Rovňaníková Jiřina jednatel a hospodář 732948737 Jiriska1@seznam.cz
Křižánek Lukáš preventista okrsku 605327343 krizanek85@seznam.cz
Sosna Zdeněk kronikář 724078565 zdenek.sosna@seznam.cz
Hodická Anna revizní rada 721163594 anna.hod@seznam.cz
Lašová Marie revizní rada 737742304  
Kasza Lubomír člen okrsku 725110092  
Pindur Tomáš člen okrsku    
Durčák Petr člen okrsku 731613713 durcakpetr@seznam.cz
Helis Václav člen okrsku 607779547 helis.v@email.cz
Kovář Jiří člen okrsku 605027622  
Hodický Zdenek člen okrsku 607236075  
Kožušník Václav člen okrsku 606887669  
Skiba Stanislav člen okrsku 725782917 staskiba@seznam.cz

Helis Rudolf

člen okrsku

731414045

rhelis@seznam.cz