Informace rok 2018:

 

Pozvánka na VVH okrsku Č.T. 23.2. 2018 více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Informace rok 2015:

Výsledky Okrskového kola PS 2015 více zde:Okrsek Český Těšín výsledky PS 2015.

Okrskové kolo PS 2015 více zde:Propozice okrskové soutěže Č.Těšín 2015.doc

Výroční valná hromada Okrsku Český Těšín 2015.

V pátek 20.února 2015 se konala od 17,00 hodin v Hasičské zbrojnici v Českém Těšíně Městě Výroční valná hromada Okrsku Český Těšín. Jednání zahájil a řídil náměstek starosty Okrsku Český Těšín pan Vítězslav Gryč, který hned v úvodu přivítal přítomné a hosty. Jako hosté byli přítomní zástupce města Český Těšín pan Ivan Beták a starosta OSH ČMS Karviná pan Václav Helis. Po schválení programu následovaly jednotlivé zprávy o činnosti Okrsku za rok 2014 a také za celé období let 2010 – 2014. Velmi podrobně byla zhodnocena činnost Okrsku ve zprávě, kterou přednesla starostka Okrsku paní Anna Kaletová a velitel Okrsku pan Lukáš Walica. Po projednání dalších bodů programu následovaly volby do Okrsku Český Těšín na období let 2015 – 2020. Novým starostou Okrsku byl zvolen pan Vítězslav Gryč, jeho náměstkem pan Ing. Rostislav Walica. Dále pak velitelem pan Tomáš Urbanczyk, preventistou pan Ing. Roman Kaleta a vedoucím mládeže pan Pavel Koláček. V revizní radě budou v dalším období pracovat paní Anna Kaletová a paní Alžběta Dudová. V diskuzi kromě členů Okrsku vystoupili také hosté. Pan Beták hovořil mimo jiné o problematice spolupráce s městem a poděkoval za práci všem hasičům Okrsku. Starosta OSH Karviná probral některé organizační záležitosti týkající se přípravy jednání SD SDH a v závěru svého vystoupení poděkoval všem hasičům Těšínska za postupně se zlepšující výsledky jejich činnosti a za pomoc při organizaci okresních akcí. Jmenovitě pak poděkoval dosavadní starostce paní Anně Kaletové za mimořádný přínos v činnosti Okrsku a za práci v okresním orgánu SH ČMS Karviná a také panu Vítězslavu Gryčovi za jeho podíl při pomoci zajišťování úkolů v našem okrese.
V závěru jednání předal nový starosta pan Vítězslav Gryč kytici paní Anně Kaletové jako poděkování za její práci a publikaci města Český Těšín panu Helisovi s podpisy funkcionářů Okrsku.

 

HV

Informace rok 2014:

Výsledky Okrskového kola požárního sportu z 10.5.2014 v Českém Těšíně najdete zde:

 

Okrskové kolo požárního sportu 10.května 2014 více zde: propozice okrskové soutěže 2014 Č.T..doc

Výroční valná hromada.

V pátek 28.února 2014 se v Hasičské zbrojnici Český Těšín Město od 17,00 hodin konala Výroční valná hromada Okrsku Český Těšín. Jednání se jako hosté zúčastnili:  Zástupce města Český Těšín pan Ivo Beták, starosta OSH ČMS Karviná  a představitelé dobrovolných hasičů z polského Czeszyna. Ze zpráv o činnosti, které přednesli starostka okrsku paní Anna Kaletová, velitel okrsku pan Lukáš Walica, referent mládeže pan Petr Koláček a předseda kontrolní a revizní rady pan Tomáš Urbanczyk bylo zřejmé, že úkoly stanovené minulou valnou hromadou se podařilo splnit. Poděkování se městu a okrsku Český Těšín dostalo za pomoc při organizování veškerých soutěží na „Stadionu na Frýdecké“. Velmi dobře byla hodnocena také spolupráce s polskými hasiči při organizování společných akcí jako například „Vodní most“ a další. Náměstek starosty pan Vítězslav Gryč, který jednání řídil v závěru poděkoval hostům za účast a spolupráci a členům okrsku za vykonanou práci v roce 2013.

 

Těšínský pohár 2014

Těšínský pohár.doc

pravidla_TP_2014.doc

přihláška_TP.doc

 

Informace rok 2013:

Vodní most - Český Těšín 2013

Dne 19.7.2013 v 18hod. proběhl již tradiční vodní most přes řeku Olši jako pietní akt při příležitosti 43. výročí úmrtí 5 polských hasičů, kteří tragicky zemřeli při povodních. Do této akce se zapojili krom polských dobrovolných hasičů také SDH Český Těšín-Město, SDH Český Těšín-Mosty, SDH Český Těšín-Horní Žukov, SDH Český Těšín-Mistřovice, SDH Český Těšín-Stanislavice, SDH Doubrava a HZS MSK stanice Karviná.

Všem děkuji za účast a úsilí při pořádání této akce. V příloze zasílám pár fotek (autoři M. Mrózek, L. Walica)
Na internetu najdete i články:

http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-vodni-most-v-ceskem-tesine-za-utonule-hasice-20130720.html
http://www.pozary.cz/clanek/66947-v-roce-1970-zemrelo-pri-povodnich-pet-polskych-hasicu-jejich-polsti-i-cesti-kolegove-si-je-pripomneli-pri-pamatne-akci/

http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,5880,-cieszyn-memorial-ku-czci-strazakow.html

Lukáš Walica
velitel okrsku Český Těšín

 

 

Výsledky Okrskového kola postupové soutěže mužů a žen v PS najdete zde: okrsek Č.Těšín výsledky PS 2013.pdf (204,1 kB)

Výsledky Okresního kola soutěže dorostu 2013 v Českém Těšíně najdete zde:výsledky dorost2013_zprava-1.pdf (345,2 kB)

Propozice Okrskového kola PS 18.května 2013 Český Těšín více zde:Propozice okrskové soutěže v PS 2013 ČeskýTěšín..doc (126,5 kB)

 

 

V pátek 1.března 2013 se konala v Hasičské zbrojnici v Českém Těšíně, za účasti členů a funkcionářů Okrsku a delegátů Sboru dobrovolných hasičů, Výroční valná hromada Okrsku Český Těšín. Jako hosté se jednání zúčastnili zástupce města Český Těšín pan Ivan Beták, starosta obce Chotěbuz pan Pinkas Martin a zástupci hasičů polského Cieszyna v čele s panem Zdislawem Wiglaczem. Za OSH ČMS Karviná se jednání zúčastnil starosta pan Helis Václav. VVH podrobně zhodnotila činnost Okrsku Český Těšín za uplynulý rok 2012  a stanovila plán práce na rok letošní. Z hodnocení vyplynulo, že v uplynulém roce vykonali hasiči na těšínsku veliký kus práce a to ve všech oblastech své činnosti. Zvláště byla všemi přítomnými velmi dobře hodnocena IV. propagační jízda s mezinárodní účasti, která získala ohlas nejen v celé ČR, ale i v Polsku a na Slovensku.

HV

Vodní most český Těšín 2013

Foto z jednání VVH