informace

rok 2017

Shromáždění představitelů SDH Karviná Hranice 2017:

 

Pozvání na SP SDH 25.11.2017.doc

 

Dne 25. listopadu 2017 se jako každoročně konalo Shromáždění představitelů okresu Karviná v prostorách HZ v Karviné Hranicích. Zde se sjelo na 32 představitelů z jednotlivých SDH, devět ZH okresu a členové OKRR. Mezi hosty nechyběl ředitel HZS ÚO Karviná plk. Ing. Ivo Pieter, vedoucí krajského aktivu ZH Václav Helis a delegace z Polska pod vedením Piotra Mikolajczyka. Po volbě pracovních komisí a přečtení zprávy o činnosti za uplynulé období starostou OSH Tomášem Stefanem, zprávami vedoucích OOR, zprávy OKRR a ZH, proběhla volba nového náměstka okresního sdružení na místo odstupujícího P. Molina, ze dvou kandidátů, a to Vítězslava Gryče a Rostislava Krhovjaka. V tajné volbě nejvíce hlasů celkem 19, obdržel prvně jmenovaný, druhý kandidát obdržel hlasů 12. Poté následovala slavnostní chvíle a to předání fin. odměn nejlepším sborům v okrsku za rok 2016, dále předání fin. odměn SDH za největší počet dárců (Rychvald) a největší počet prvodárců ( Dolní Lutyně Nerad) a dary pro naše prvodárce. Z rukou starosty byly předány medaile Za příkladnou práci, které  obdrželi David Staněk a Karolina Witoszová společně s ČU okresu a finanční poukázka, za vzornou reprezentaci našeho okresu v PS. Za zmínku stojí zlatá medaile z mistrovství světa v Izmiru, kterou se Karolína může pyšnit. Po celou dobu jednání mohli přítomni zhlédnout prezentace o činnosti, o činnosti mládeže a záběry ze soutěží zlaté medailistky. Závěrem bych chtěl poděkovat hasičům SDH Karviná Hranice se starostou Z.Witoszem, kteří připravili bohaté a velmi chutné občerstvení. Poděkování zaslouží i ti, co se podíleli na přípravě tohoto jednání. 

Děkuji starosta OSH Karviná  

 

Zde přinášíme foto z jednání:

Další foto najdete ve fotogfalerii:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rok 2016
Shromáždění představitelů SDH Doubrava 2016:

Pozvání na SP SDH Doubrava 26.11.2016.doc

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ 26.11.2016

Národní dům Doubrava

    Opět  po roce se v Národním domě v Doubravě konalo tradiční shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů. Přítomni byli starostové jednotlivých SDH okresu, členové OKRR, zasloužilí hasiči a v neposlední řadě členové VV OSH Karviná. Mezi hosty nechyběli starosta KSH Ostrava Ing. Leo Kubiena, ředitel HZS ÚO Karviná Ing. Ivo Pieter, ved. aktivu ZH Vladislav Jastrzembski, ved. KA ZH Václav Helis , člen představenstva HVP a.s. p. Mrázek, přátelé z Polska pod vedením Jurka Szkatuly a v neposlední řadě starosta obce Doubrava Mgr. Krska. Řízením jednání byl pověřen p. Durčák, který přítomné seznámil s programem , nechal schválit pracovní komise a předal slovo starostovi OSH Karviná. Ten zhodnotil práci od minulého SP, seznámil přítomné s úkoly, které stojí před námi a informoval o změnách-novinkách projednávaných na SS v Přibyslavi. Poté přišli na řadu zprávy jednotlivých  vedoucích  odborných rad, zpráva ved. aktivu ZH. Všichni přítomní byli seznámeni s čerpáním rozpočtu za rok 2015 a  2016, schválen byl rozpočet na rok 2017. Vyhodnocovala se akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči, prvodárcům byly předány malé balíčky, nejlepším sborům a to Bohumínu Kopytovu a Orlové Porubě byly předány finanční odměny. Následovala  diskuze, do které si přihlásili všichni zúčastnění hosté.  Na závěr jednání  bylo poděkováno řediteli HZS ÚO Karviná, sponzorům, obcím a všem členům za práci, kterou pro dobrovolné hasiče ve svém volném čase vykonávají a nechybělo přáním všeho nejlepšího do roku  2017.