složení Okrsku Bohumín 2015 - 2020:

jméno funkce mobil email
Krůl Zbyněk
starosta Okrsku
602516564
KrulZ@seznam.cz
Hanusek Jan
náměstek starosty
731884552
janhanusek81@seznam.cz
Ferfecki Václav
velitel Okrsku
731130671
ferslavek@centrum.cz
Ing.Vžentková Barbora
preventista
739823541
barbora.vzentkova@seznam.cz
Rybář Jan
preventista
 
 
Mlynkec Michal
vedoucí mládeže
732320478
Michal.mlynkec@seznam.cz
Vincková Lenka
vedoucí mládeže

 

 

Barteček Martin
revizor Okrsku
608410084
mbartecek@centrum.cz