Výstupy z projektu "Zachraňujeme spolu".

16.12.2019 19:02

Projekt podpořen z operačního programu Interreg V-A

Slovenská republika – česká republika

„Zachraňujeme spolu“

  • Chceš zjistit co vše je náplní činností hasičů v rámci zásahové činnosti?
  • Chceš si vyzkoušet co obnáší práce hasiče?
  • Uvažuješ o tom, že bys v budoucnu pracoval jako profesionální hasič nebo pomáhal jako hasič dobrovolný?
  • Znáš své psychické a fyzické limity a hranice?
  • Připoj se k nám  a rozšiř členskou základnu mladých hasičů
Podrobné informace včetně plakátu a příručky ke stažení najdete zde: