Sportovní dopoledne „Skáču dobře, běhám rád 2019“

28.04.2019 18:27

Poslední dubnovou sobotu se na stadionu v Českém Těšíně uskutečnila tradiční sportovní akce pořádaná pro dorostence našeho okresu. I přes počáteční nepřízeň počasí na dráhu vyběhla desítka odvážných mladých hasičů s chutí se zdokonalit v běžeckých disciplínách požárního sportu. Po nezbytném zahřátí a rozcvičce se mládež rozdělila do malých skupinek a šlo se na věc. Správné a dobré nachystání hadic, úchopy hadic, přeskoky přes bariéru, běh po kladině a rozdělovače byly hlavní náplní tréninku. Nejdříve teorie, pak praktická ukázka štafetové předávky zpestřila svačinkovou pauzu. Po pauze se mládež dle svých potřeb, či doporučení svých vedoucích, rozmístila na stanoviště, aby protrénovala ty části, kde mají největší rezervy či nemají moc možnosti na trénink ve svém sboru. Odpolední část na věžích se nakonec z důvodů nevhodného počasí a minimálního zájmu zrušila, resp. bude řešena individuálně v náhradním termínu.
Závěrem bych chtěl poděkovat okrsku ČT za možnost využití překážek, trenérské výpomoci Martina Gryče, Michala Suda ml., Romanovi Rašovi - Kustodovi za zajištění občerstvení, a taky okresnímu sdružení v Karviné za uspořádaní akce a finanční podporu této akce.

Marcel Dal

Další foto z akce najdete ve fotogalerii: