Školení členů okresní kontrolní a revizní rady.

06.05.2019 09:02

Dne 3.5.2019 se od 16.30 hod konalo školení OKRR v prostorách hasičské zbrojnice v Rychvaldě. Školení se zúčastnilo celkem 8 členů okresní kontrolní a revizní rady, dva členové se omluvili. Podle předloženého programu starosta OSH přivítal přítomné a předal slovo p.Václavu Helisovi, který formou prezentace proškolil přítomné z MP předsedy ÚKRR SH ČMS č.1/2017. Poté p. Hadynová pracovník kanceláře představila nový program účetnictví s názvem Premiér, který jsme od Nového roku zakoupili a podle kterého se bude naše účetnictví řídit. Program umožňuje vézt všechny položky přehledně z možností okamžitého náhledu do jednotlivých sekcí.Touto cestou bych chtěl poděkovat jak p.Helisovi, tak p.Hadynové a všem členům OKRR. Poděkování si zaslouží i předseda OKRR p.Wippler, který připravil občerstvení a prostory hasičárny. 

Tomáš Stefan