Shromáždění představitelů SDH okresu Karviná v Chotěbuzi.

10.11.2019 11:58

Druhou listopadovou sobotu se sjelo do kulturního domu v Chotěbuzi na 70 členů našeho okresu,  aby si naposledy vyslechli zprávy o činnosti našeho sdružení včetně zpráv  odborných rad, okresní kontrolní rady a zasloužilých hasičů za období od minulého SP konaného v Karviné Hranicích. Na jednání nechyběli ani  naši hosté z Polské republiky pod vedením starosty powiatu Piotra Mikolajczyka, místostarosta obce Chotěbuz Ing. Klimek, ředitel HZS ÚO Karviná Ing. Pieter a ředitel představenstva centra bezpečné jízdy Libros Ing. Frič.  Po úvodní zprávě starosty došlo poděkování všem starostům sborů za práci, kterou v minulém volebním období odvedli a předány jim byly malé upomínkové předměty. V dalším bodě byly formou prezentace představeny nové informace ohledně vedení volebních valných hromad,  které nás v nadcházejícím období čekají. Podána byla informace se SS v Přibyslavi  a předložen byl návrh na pořízení praporu pro OSH Karviná, který byl představiteli schválen a bude představen a požehnán na SD v březnu příštího roku.  Slovo také dostal ředitel představenstva bezpečné jízdy Ing. Frič, který na prezentaci ukázal, výcvik členů výjezdových jednotek a doporučil, aby co nejvíce řidičů výjezdových jednotek tento výcvik absolvovalo. V diskuzi pak vystoupili někteří přítomní hosté, kteří po hřejivých slovech mimo jiné popřáli mnoho úspěchů do další naší práce. Za to, že v sále kulturního domu panovalo  příjemné prostředí a všichni zúčastnění se cítili dobře, mohou členové okrsku Český Těšín, kterému bych rád za vše poděkoval. Na závěr jednání se starosta OSH s přítomnými rozloučil a popřál vše nejlepší do Nového roku.

 

Usnesení  ze Shromáždění představitelů SDH okresu Karviná ze dne 9.11.2019 Chotěbuz (ke stažení zde:) 

 

Foto ze Shromáždění představitelů najdete ve fotogalerii