Shromáždění delegátů SDH v Horní Suché.

14.09.2020 17:36

     Z důvodu pandemie, která zasáhla nejen Českou republiku, ale i celou Evropu, se konečně podařilo svolat shromáždění delegátů SDH na den 13.9.2020 do sálu Dělnického domu v Horní Suché.  Na 66 delegátů z 76 delegovaných v ranních hodinách zaujalo svá místa v krásně nazdobeném sále společně se ZH, členů OKRR, VV OSH Karviná, skrutátorů a hostů. Hned na úvod za slavnostního pochodu praporečníků, byl poprvé představen prapor našeho okresního sdružení a zazněla státní hymna. Celé jednání pak řídil náměstek starosty OSH Karviná Petr Durčák a za předsednický stůl usedli starosta OSH Karviná Tomáš Stefan, za KSH MSK Ing. Leo Kuběna, ved. OAZH Vladislav Jastrzembski, ved. KAZH Václav Helis, ředitel HZS ÚO Karviná plk. Ing. Ivo Pieter, starosta obce Horní Suchá Ing. Jan Lipner, primátor města Havířov Ing. Josef Bělica, starosta města Bohumín a senátor ČR Ing. Petr Vícha, místostarostka města Orlová Bc. Naděžda Kubalová, za polskou stranu starosta (prezes) ZOP  ZOSP Wodzislaw Slazski Piotr Mikolajczyk a náměstek starosty (wiceprezes) ZOW ZOSP v Katowicach Jerzy Szkatula. Po schváleném programu pokračovaly volby do pracovních komisí, schválen byl jednací a volební řád shromáždění. Po vyslechnutí jednotlivých zpráv a seznámení se s rozpočtem za r. 2019, došlo k předání vyznamenání některým členů našeho okresu za práci, kterou ve volebním období 2015-2020 vykonali. Představitelům měst a obce byly předány pamětní plakety a nechybělo ani vyhodnocení akce o nejlepší SDH jednotlivých okrsků v okrese Karviná. Jednotlivá vyznamenání předávali starosta OSH Karviná a starosta KSH MSK. Pak nadešel dlouho očekávány bod programu, kterými byly samotné volby na starostu OSH Karviná, náměstků OSH , členů VV OSH, předsedy a členů OKRR. Tyto volby proběhly tajnou volbou, kdy starostou OSH Karviná se opětovně stal Tomáš Stefan z 63 hlasy. Na funcki náměstků byli zvoleni Petr Durčák 64 hlasů, Milan Mencner 58 hlasů, Vítězslav Gryč 49 hlasů a jako čtvrtý Zbyněk Krůl s 49 hlasy. Do VV OSH Karviná byli zvoleni Zdeněk Witosz 52 hlasů, Tomáš Urbanczyk 51 hlasů, Lucie Zsibritová 50 hlasů, Jana Korhelová 49 hlasů a Bc. Andrea Mlynkecová 48 hlasů. Za předsedu OKRR byla zvolena Anna Hodická z 65 hlasy, členové Anna Kaletová 57 hlasů, Ing. Zdeněk Svoboda 52 hlasů, Marie Šimšová 46 hlasů a Martin Barteček 38 hlasů.

     Následovala volba veřejná, kde do funckí byli potvrzeni vedoucí OORM Mgr. Jana Urbancová, vedoucí OORR Lumír Jablecký a vedoucí OORP Milan Strnadel. Dále starostové okrsku Bohumín Zbyněk Krůl, okrsku Orlová David Moldřík, okrsku Havířov Rostislav Krhovjak, starosta okrsku Karviná Vladimír Nemec a okrsku Č.Těšín Ing. Veronika Benková. Další výsledky budou v příloze.

     Na posledním SP SDH v Chotěbuzi bylo navrženo zvýšení členských příspěvků, které měly sbory projednat na svých valných hromadách. Vzhledem k tomu, že nedošlo k připomínkování k navrženému zvýšení, bylo navýšení od r. 2021 schváleno, a to na částku 150,-Kč za člena. Před schválením usnesení nastala velice slavnostní chvíle, kdy praporečníci představili prapor Okresního sdružení hasičů ČMS Karviná, který požehnal páter Mgr. Martin Pastrňák. Poprvé v historii má tak naše OSH svůj vlastní prapor vyroben v šicí dílně v Polsku se znaky  pěti větších měst našeho okresu.

     Na závěr jednání si vzal poslední slovo nově zvolený starosta, který poděkoval členům za práci, kterou pro dobrovolné hasiče vykonávají, pogratuloval vyznamenaným, nově zvoleným funkcionářům, poděkoval profesionálním hasičům pod vedením ředitele HZS ÚO Karviná, přátelům z Polska a představitelům měst a obce. Myslím, že se jednalo o velice zdařilé jednání, které dnes můžeme říct je minulostí a my všichni se budeme muset opět vrhnout do práce, která stojí před námi.

Děkuji Tomáš Stefan Váš starosta

Podrobnosti z jednání najdete zde:

Foto z jednání najdete ve fotogalerii nebo kliknutím zde:

Video prezentace z činnosti odborné rady mládeže 2015 - 2020: