Seminář vedoucích MH 9.3.2020.

09.03.2020 10:15

Mladým hasičům z okresu Karviná dnešním dnem začala zimní příprava v atletickém tunelu v Ostravě Vítkovicích. Příprava byla započata seminářem pro vedoucí, kterým prováděl zúčastněné pan Petr Gvuzď, který je zároveň trenérem s kvalifikací. Podal vedoucím a dětem základní informace o vhodném obleční a průběhu tréninku, správném rozcvičení a protažení, technice běhu a startů a v neposlední řadě si mnozí z účastníků i vše prakticky vyzkoušeli. Věřím, že nabyté vědomosti si vedoucí při tréninků s dětmi zúročí, a že si odnesli cenné rady.

Poděkování patří touto cestou ještě jednou p. Gvuzďovi za věnovaný čas naší mládeži z OSH Karviná.

 

Mgr. Jana Urbancová

vedoucí OORM

OSH ČMS Karviná

Několik fotek ze semináře najdete zde: