Registrace sportovců u SDH více zde:

17.06.2020 16:02

Vážení starostové SDH, jednatelé, velitelé,

Obracíme se na Vás v problematice evidence sportovců Vaších sborů. Byli jsme upozorněni z vedení SH ČMS na nesoulad mezi evidenci sportovců v centrální evidenci SDH a rejstříku sportu. Nesoulad v uvedených počtech má za následek, že vedení SH ČMS nebyla a nebude do doby opravy přiznána dotace ve výši cca 8,5 mil. Kč, která je z valné části určena na podporu sportu v nižších článcích, tedy i u nás v naších okresech. Jedná se zejména o soutěže mládeže a postupové soutěže dospělých. Jistě chápete, že spolufinancování sportu formou dotací je pro naše okresy naprosto prioritní. Z tohoto důvodu Vás žádám o co nejrychlejší revizi uváděných údajů a případnou následnou opravu.


Jak je potřeba postupovat:

  1. Provést revizi a registraci sportovců v databázi Centrální evidence SDH (https://www.evidencesdh.cz/)  tzn. stačí udělat „fajfku“ ve sloupečku aktivní sportovec (sportovec v soutěžích už není potřeba řešit, neboť od roku 2020 je už jen jedna evidence sportovců a to těch, co se aspoň jednou v kalendářním roce zúčastní jakékoli soutěže).
  2.  V Centrální evidenci / výpis SDH provést výběr do MS Excel a v tomto seznamu vybrat evidované sportovce a aktivní účastníky a následně po sloupcích kopírovat požadované údaje do souboru v databázi rejstříku sportu.
  3. Upravit či vyplnit rejstřík sportu v databázi na stránkách MŠMT (https://www.rejstriksportu.cz/).  Manuál jak na to najdete například na https://sport.dh.cz/index.php/pozarni-sport/dokumenty/410-dulezite-informace-pro-sdh-jak-na -rejstriksportu?fbclid=IwAR2V8mwtMFOuE8Z7H3gTK19khJroBnR0QkP__pSweMs 6zVzeTDBj1aJZjP8Počet registrovaných sportovců v databázi Centrální evidence SDH musí být shodný s počtem registrovaných sportovců v databázi rejstříku sportu. Registraci sportovců v rejstříku sportu musí provést SDH samostatně.
  4. Údaje v rejstříku sportu jsou pro Vás důležité. Každý sportovec a aktivní účastník sportovních akcí (rozhodčí, technická četa apod.) uvedený v rejstříku sportu je zároveň pojištěn úrazovou pojistkou Českého olympijského výboru. Úraz vzniklý při sportu u sportovce a aktivního účastníka neuvedeného v rejstříku sportu nebude odškodněn!
  5. Při kontrole údajů některých SDH v evidenčním programu Evidence SDH je zjištěno, že nevykazujete žádnou činnost v oblasti sportu jak mládeže, tak i dospělých, tzn., že nemáte evidované sportovce. Ve statistickém hlášení za rok 2019 však vykazujete účast na soutěžích jak dospělých, tak i mladých hasičů. To vše vypovídá o tom, že sportovce ve svém sboru máte. Proto Vás vyzýváme, aby, jste byli zodpovědní ve vztahu k pojištění Vašich sportovců i aktivních účastníků a kolegiální ve vztahu k možnosti čerpání dotací naších okresů tím, že uvedete informace ve výše uvedených databázích do souladu.

Termín odstranění závad je Výkonným výborem KSH MSK stanovený do 15. července.

Další podrobné informace najdete v rubrice (informace pro SDH):