Přihlašování členů.

05.06.2019 11:34

O průkazech již toho bylo napsáno mnoho, ale stále se vyskytují problémy s přihlašováním nových členů a nevíme již, jak tento způsob ještě více zjednodušit. Někteří požadujete přihlásit nového člena (jedná se především u mladých hasičů zaregistrovat), zašlete údaje k členovi, ale už nevložíte foto a nikdo už nepřijde se štítkem (přihláškou člena). Dojde k tomu, že člen je přihlášen, ale nemá vše potřebné k vystavení průkazu, což činí značné problémy. Takže opět bude postup následující a prosím, aby jste se jím řídili:

1.Zašlete všechny údaje o novém členovi na OSH včetně rodného čísla

2.Pokud se bude jednat o mladého hasiče, přiložíte naskenovanou fotografii nového člena

3.OSH nového člena vloží do evidence a vy si zkontrolujete v evidenci členů, že nový člen byl zaregistrován

4.V evidenci, vpravo pod osobními údaji najedete na " Přihláška do SH ČMS" a přihlášku vytisknete

5. Takto vytištěnou přihlášku necháte podepsat zákonnými zástupci (rodiči) a donesete na OSH

6.Na tomto základě bude vystavena dočasná průkazka a my již vyplníme formulář (nemusíte již dělat vy) a odešleme do Prahy . Pokud chcete výhody YECA, uveďte to v prvotní žádosti o přihlášení

     Na OSH  každý měsíc provádíme sumář, formulář vyplníme a odesíláme do tisku. Kdy však plastové průkazy dorazí nejsme schopni sdělit, ale měli by jste to vidět v evidenci členů, když si otevřete svůj sbor - členskou základnu a vlevo uvidíte, kdo již jaký druh průkazu má.    

     Myslím, že tento postup je už nejjednodušší a všichni jej pochopíte. Kdyby se i přesto vyskytly nějaké potíže, klidně volejte na kancelář OSH. 

Děkuji Tomáš Stefan

Postup při přestupu do jiného SDH více zde: