Přihlašování členů - doporučení.

13.02.2019 17:24

Milí funkcionáři

se stále se vyskytujícími problémy s přihlašováním nových členů do členské evidence a množícími se stížnostmi, bude nově postup pro přihlášení následující:

  1. Přihlášení nového člena do evidence, zašlete na emailovou adresu: osh.karvina@cmail.cz s uvedením jména a příjmení člena včetně jeho data narození, rodného čísla a bydliště. K tomu přidáte (naskenujete) fotografii nového člena, pokud se jedná o mladého hasiče nebo člena, který požaduje průkazku opatřenou fotografií
  2. Po doručení na náš okresní email, pracovník kanceláře vloží nového člena včetně fotografie do centrální evidence
  3. Po vložení dat do evidence pracovníkem kanceláře OSH, správce Vaší evidence SDH (ten kdo má přístup do evidence) zkontroluje vložení nového člena
  4. Nového člena, kterého uvidí vloženého v centrální evidenci, pod osobními údaji na pravé straně obrazovky, klikne na Přihlášku do SH ČMS.
  5. Jelikož se údaje do přihlášky automaticky překlopují, víme, zda se jedná a mladého hasiče nebo hasiče
  6. Tuto přihlášku vytisknete
  7. Takto vyplněnou přihlášku necháte ve svém SDH novému členu podepsat, v případě mladého hasiče je zapotřebí podpis zákonného zástupce (rodiče)
  8. Potvrzenou přihlášku někdo z daného SDH osobně doručí na OSH Karviná, kdy mu bude vystaven nový členský průkaz
  9. Prosím, netiskněte zbytečně přihlášky, které jste nevím, odkud ještě našli a nosili předem na OSH, protože písmo na přihlášce je někdy nečitelné, tisknete ve formátech, které neodpovídají OŘ a potom zbytečně odcházíte z nepořízenou

 

 

Doufám, že tak předejdeme zbytečným průtahům na OSH Karviná a proces podstatně urychlíme.

 

Děkuji Tomáš Stefan