PŘEHLED ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY SH ČMS, 2020

25.08.2021 15:28

Dobrý den,

zasílám přehled úrazového pojištění pro členy SH ČMS. 

Při hlášení úrazů se množí drobné nepřesnosti a zde je přehledně uvedeno, na kterou pojistnou smlouvu se úraz vztahuje.

Přeji hezký den

Tereza Vosyková

Asistentka starostky SH ČMS

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Římská 45, 121 07  Praha 2
+420 731 594 267

222 119 501

vosykova@dh.cz

PŘEHLED ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY SH ČMS, 2020

Pro určení, kterou pojistku uplatnit při odškodnění úrazu člena SH ČMS je zásadní DRUH ČINNOSTI, při které se úraz stal.

Mladí hasiči do 18. let věku:

Pojistná smlouva č. 0259492692 Generali Pojišťovna a.s.,

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/516-pojistna-smlouva-pro-mlade-hasice-generali-platnost-od-1-1-2018

 

Jedná se zejména o úrazy, ke kterým dojde při VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ činnosti mladých hasičů:

a) veškeré volnočasové a vzdělávací akce a pravidelné schůzky kolektivu MH;

b) příprava a aktivní účast na akcích v ČR nebo v zahraničí (zejména akcích kulturních, turistických, rekreačních a všeobecně pohybových, výlety, tábory, víkendovky);  

c) brigády organizované pojistníkem a/nebo pojištěnými organizacemi;  

d) společné cesty pořádané pojistníkem a/nebo pojištěnými organizacemi do místa a z místa činnosti dle předešlých bodů;

 

Pojistná smlouva č. 1310001770 Pojišťovna VZP, a.s.,

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sportovni-cinnost

Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při SPORTOVNÍ ČINNOSTI:

a) pořádání sportovních akcích – sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;

b) přípravy na sportovní akce – sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;

c) sportovní soutěže – sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;

d) tréninky sportovních disciplín hry Plamen a dorostu;

e) náborové i propagační akce pro sportovní činnost atd.

Pojištění se primárně vztahuje na registrované sportovce.

 

Hasiči od 18. let věku:

 

Pojistná smlouva č. 0011-304-083 Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/324-hvp-pojistna-smlouva-uraz-platnost-od-1-1-2013

 

Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při VŠEOBECNÉ HLAVNÍ SPOLKOVÉ ČINNOSTI:

a) společné hromadné akce a jednání;

b) příprava a aktivní účast na kulturních a rekreačních akcích;

c) krátkodobé brigády organizované pojistníkem anebo organizačními jednotkami SH ČMS; 

d) obecné organizované pohybové aktivity s výjimkou sportovních akcí v požárním sportu nebo klasických disciplínách CTIF (fotbalové, nohejbalové a jiné turnaje, hromadné běhy organizované jako spolková akce a další);

e) zásahová činnosti členů SDH SH ČMS zařazených v Jednotce SDH obce (dále jen „JSDHO“);

f) společné cesty na akce pořádané pojistníkem anebo pojištěnými SDH SH ČMS od místa hromadného srazu do místa činnosti a zpět s výjimkou činnosti JSDHO.  V případě činnosti JSDHO pojistná ochrana začíná vyhlášením poplachu a končí návratem do sídla zasahující jednotky;

g) události, které nastaly během činnosti dobrovolníků z řad členů SDH SH ČMS, kteří poskytují osobní pomoc při zajišťování úkolů ochrany obyvatelstva v případě mimořádné události ve své obci na výzvu velitele zásahu, velitele JSDHO s vědomím velitele zásahu nebo starosty obce. Pojistné ochrana začíná povoláním na místo výkonu činnosti a končí ukončením této činnosti;

h) výkon funkce jednotlivých funkcionářů;

i) výkon funkce vedoucích mládeže a dalších pedagogických a jiných pracovníků (např. pracovníci na táboře) včetně samostatných cest z míst bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět;

j) pojištění se nevztahuje na pojistné události, které nastaly při přípravě a aktivní účasti na sportovních akcích v požárním sportu a klasických disciplínách CTIF.

 

Pojistná smlouva č. 1310001770 Pojišťovna VZP, a.s.,

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sportovni-cinnost

 

Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při SPORTOVNÍ ČINNOSTI:

a) pořádání sportovních akcích – požární sport a klasické disciplíny CTIF;

b) přípravy na sportovní akce – požární sport a klasické disciplíny CTIF;

c) sportovní soutěže – požární sport a klasické disciplíny CTIF;

d) tréninky – požární sport a klasické disciplíny CTIF;

e) náborové i propagační akce pro sportovní činnost atd.

f) činnost trenérů v požárním sportu a klasických disciplínách CTIF

g) činnost rozhodčích v požárním sportu a klasických disciplínách CTIF

Pojištění se primárně vztahuje na registrované sportovce a další osoby dle předešlých bodů.

 

Formuláře k nahlášení pojistné události naleznete na https://www.dh.cz/index.php/pojisteni