Předání cen za soutěž POODM 2021

23.10.2021 19:50

 

            Dne 22.9.2021 se uskutečnilo slavnostní předání cen za soutěž POODM 2021 v kategorii Mladých hasičů Z celkově 9 vyhodnocených dětí se předání zúčastnilo 6 oceněných dětí se svými rodiči a rodinnými příslušníky.

           Na úvod nás přivítal kustod muzea p. Galeta a v sále nám promítnul film o historii Hasičského muzea a o výstavbě a některých zajímavých exponátech. Pak následovalo předání cen Mladým hasičům.

           Závěrem účastníci hodnocení zhlédli za doprovodu p. Galety expozici v 1 patře, kde se nacházejí historické, ale i současné materiál yýstroje a výzbroje pro zasahující hasiče s poutavým výkladem průvodce. Následně se přesunuli do přízemí, kde si prohlédli techniku dnešní i z minulosti. Mohli si vyzkoušet přepravu zraněných po laně, záchranu z hloubek a výšek. Velice je zaujal Hyundai, který měl průřezy ochrannými prvky karoserie. Také se zajímali o Nissan Patrol a jeho výbavu. Rodiče oceněných dětí si všechno fotografovali na památku a závěrem byla vyfocena celá skupinka společně s rodiči.

 

            Závěrem bych chtěl poděkovat p. Křižánkovi za zajištění cen a za celou přípravu tohoto vyhodnocení POODM 2021.

Milan Strnadel

Vedoucí OORP OSH Karviná