Předání cen z akce POOD v roce 2020.

02.07.2020 16:13

Dne 28.6.2020 se od 1000 hod. uskutečnilo předání cen v kategorii MH soutěže POODM 2020.

Na předání se omluvil starosta OSH p. T. Stefan a nám. starosty p. Z. Sosna.

  Úvodem přivítal rodiče i vyhodnocené děti p. Strnadel, dále zástupce OSH p. Moldřík. Byla zdůrazněna skutečnost, že letos byla účast velmi ovlivněna nouzovým stavem způsobeným pandemií nejen v ČR. Tohoto setkání se zúčastnily všechny ohodnocené děti, kterým byly předány hodnotné ceny. Letošního ročníku se poprvé zúčastnili i děti z přípravek, za což patří poděkování jim i všem vedoucím MH.

Poděkování si zaslouží p. Křižánek za zajištění cen, p. Sosna za krásné diplomy a v neposlední řadě i SDH Petřvald-Březiny za poskytnutí prostor. Celá akce se velmi vydařila a přálo nám dokonce i počasí.

Na závěr si přítomni prohlédli krásně zrekonstruovanou HZ v Petřvaldě a místní techniku.

MS.