Pozvání dětí a rodičů na vyhodnocení akce "Požární ochrana očima dětí a mládeže".

21.05.2019 09:00

 V Karviné, dne 21. května 2019

Pro: mateřské školy, základní školy

        základní umělecké školy, pomocné školy

        střední školy, učiliště, gymnázia

        DDM, SDH, skautské oddíly a jiné

 

Pozvánka na vyhodnocení akce POODM 2019

      Jako každým rokem, i v roce letošním byla Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádána soutěž „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019“, do které se mohly zapojit děti do 18let věku. Soutěž obsahovala tří částí a to výtvarnou, literární a zpracovanou s pomocí digitálních technologií. Byla rozdělena do různých věkových kategorií, kdy vyhodnoceny byly vždy tři nejlepší práce v dané kategorii. Tři nejlepší pak postupovaly  do krajského kola a pokud uspěli, byly vítěžné práce z krajského kola zaslány do kanceláře SH ČMS Praha 2.

    Akce se v letošním roce zúčastnilo celkem 1 390 dětí, z 18 škol, z toho 9 mateřských, 8 základních 1 střední a 3 jiné subjekty. Počet zúčastněných SDH byl 17. Touto cestou mi dovolte, abych jménem Okresního sdružení hasičů ČMS Karviná poděkoval všem za zaslané soutěžní práce. Výsledky okresního a krajského kola najdete na stránkách www.osh-karvina.cz., v rubrice odborné rady - prevence – informace.  Vyhodnocení těch nejlepších proběhne dne 1. 06. 2019 v 09. 00 hod na HZS ÚO Karviná, ul. Ostravská čp. 883. Po vyhodnocení je připravena prohlídka prostor a zásahové techniky HZS.

Těšíme se na účast vyhodnocených žáků v doprovodu rodičů.

                     Tomáš STEFAN 

                     starosta OSH Karviná